ℒet's Imagine 5 seconds of Summer!


19Likes
10Comments
2819Views
AA

8. ....

Hejs! Jeg ved det lang tid siden jeg har skrevet nogle imagines og undskyld for det! 

Jeg vil bare sige; at jeg begynder at skrive mine imagines på engelsk, da det er nemmere for mig!
Håber det okay med jer :)

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...