US Army dog: Pox

US amry dog: Pox. Handler om en af de modige hunde der deltog i anden verdenskrig, han stod trofast ved sin ejers side gennem tykt og tyndt. Det her er ikke en historie om krig, men en historie om venskab.

2Likes
2Comments
839Views
AA

1. US Army dog: Pox


Titel: US Army dog.
Ejer: Jimmy Charlson.
Navn: Pox Charlson
Fødsel: 01.08.1936
Død: 16.12.1940

 

"One of many, that fought for something better"

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...