fortabt

Alex sad og kiggede op mod den mørke himle, hun kiggede på skyrene der trak sig sammen.
Det trak op til uvejr, Alex rejste sig op fra græsset og gik over mod det store hus hun kaldte sit hjem.
Hun nåede knap nok at lukke døren inde det første lyn slog ned i jorden og de store vanddråber begyndte at falde ned fra himlen.

1Likes
0Comments
212Views

1. vinger

Alex sad og kiggede på vanddråberne der gled ned af vindues ruden, hendes finger fulgte lige så stille en af dråberne.

Hun kunne ikke holde ud at sidde indefor meget længere, men det regnede stadigvæk. Hun kiggede en sidste gang ud på regnen, før hun gik ud i gangen for at tage sko på og den tynde vind jakke som bare blev kaste over skuldrene, inde hun styrtede ud af døren og ud i regnen.

Det var lige som at blive sluppet fri fra et fængsel, at kunne mærke regnen der styrtede ned over en. Alex ventede sit ansigt mod himlens mørke farver, og åndende dybt ind, mærkede hvordan vanddråberne landede på hendes fine hud.

Men hendes fred blev ødelagt ved at et lyn slog ned og lidt efter lynet havde slået ned, kom en skikkelse til syne, der faldt mod jorden.

Alex fik fjernet det våde hår, som klistrede sig til hendes ansigt, inden hun bevægede sig over mod skikkelse, som var landede på det våde græs med et blødt bump.

Det lignede et menneske.. men den havde vinger. Alex kiggede forvirret på skikkelsen og hoppede forskrækket et skidt tilbage da den ventede sit ansigt mod hende.

Alex gispede højt, da det viste sig at være en dreng på hendes egen alder. Men du hun nærmede sig for at hjælpe ham, slog hans øjne op og de var kul sorte, hun rakte stille sin hånd ud mod ham, for at rør ved hans murede ansigt. Men hun trak hurtigt sin hånd til sig igen da han væsede af hende.

Alex væltede baglæns da han langede en af hans store hænder ud efter hende, hun rejste sig hurtigt op, og uden at kigge sig tilbage på drengen med vinger, løb hun.    

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...