Flugt

vil egentlig bare gerne have en ny digtsamling, bare for at der sker noget nyt :)

3Likes
0Comments
828Views
AA

9. Rod

Verden løber

Og jeg kan ikke følge med

Hver gang jeg prøver

Skærer jeg mig

På det knuste sind omkring mig

Jeg søger tryghed

Hos dem jeg elsker

Men min kærlighed føles falsk

Og følelser er blevet et savn

Nu er jeg alene

Det har jeg brug for

Siger de

Og jeg er for svag

Til at kæmpe imod

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...