Flugt

vil egentlig bare gerne have en ny digtsamling, bare for at der sker noget nyt :)

3Likes
0Comments
857Views
AA

3. Hjemme

Hjemme

her jeg bor

lever

ånder

alene

men alligevel er huset fyldt

rotter

fylder mit loft

lever

ånder

formerer sig

skaber kaos

og efterlader mig søvnløs

i mit hjem uden vægge

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...