Flugt

vil egentlig bare gerne have en ny digtsamling, bare for at der sker noget nyt :)

3Likes
0Comments
738Views
AA

4. Hjælp

Fanget

i mit hus

hjemsøgt hus

skygger

snor sig om mit ben

hvisker

tanker

mine tanker

gamle, glemte tanker

lyde udefra

skrig

hjælp

hjælp

hjælp

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...