Flugt

vil egentlig bare gerne have en ny digtsamling, bare for at der sker noget nyt :)

3Likes
0Comments
819Views
AA

6. Første Skridt

Ikke giv slip

Ikke lad mig gå

Jeg vil blive

Her

Til evig tid

 

Ikke åben din hånd

For i den gemmer jeg mig

Varmt

Trygt

Afskærmet fra verdens farer

 

Ikke lad lyset komme ind

Det vil brænde mig

Jeg ved det

Jeg har hørt skrigene fra verden udenfor

De holder mig vågen i  mit hjem af minder

 

Jeg vil følge dig

Til den dag

Din hånd vil blive kold

Når musikken stopper

Og du ikke kan holde fast

Men ikke endnu

Jeg er ikke klar

Hvis du løsner grebet

Slår vinden mig omkuld

Flår mig fra mit hjem

Og jeg vil være væk

Uden at se mig tilbage

Båret af vinden fra øst

 

En dag

Er jeg klar

Bare

Ikke

Endnu

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...