Flugt

vil egentlig bare gerne have en ny digtsamling, bare for at der sker noget nyt :)

3Likes
0Comments
815Views
AA

7. Appelsin

Smil til kameraet

De skulle nødig tro

At der gemmer sig noget bag

 

De hvide tænder

 

Er mig

Ikke tro

Ikke spørg

Bare se

 

De hvide tænder

 

Og nogen gange

Med et glimt øjet

Når tåren er tørret væk

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...