"help me"

Anna bliver ved med at drømme en forfærdelig drøm hun hader, hun tror ikke på at bare fordi hun har drømt drømmen så går den i opfyldelse..
men der sker noget uventet til en helt almindelige teenage koncert.

taaaak fordi i læser min movella, er sååå glad! skriv hvis jeg skal forbedre, taaak! ��

1Likes
3Comments
411Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...