writing it down


0Likes
0Comments
337Views
AA

1. meningen med det

Hej alle jer der nu læser med haha, øh jeg har valgt at skrive den er movellas fordi jeg har brug for at komme ud med mine følelser og hvordan jeg har det.

Noget kommer til at stå på engelsk og noget på dansk.

Og ja... Håber i vil læse med, det handler sådan set bare om hvordan det er at ikke føle sig god nok og at føle sig som et andet valg, og så videre.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...