Peter Pan- Lost girl

Vi kender alle historien om Peter Pan. Drengen, der ikke vokser op. Historien om Wendy, John og Michael, Klokkeblomst, kaptajn klo og alle de andre.
Men tiderne har ændret sig - det samme har Pan. Han er ikke længere helt så uskyldig, ikke helt så livlig. Ikke længere helt på barnlig.
Efter Wendy forlod ham, er han vokset. Ikke meget, bare en smule. Nu sidder han fast i en alder af 16, med ny styrke, nye idéer og nye følelser, som han har svært ved at acceptere.
Hans magi er vokset, hans sind blevet en tand mørkere. Neverland med.
Alt dette vidste Daisy Walker selvfølgelig ikke da hun lod sig fortrylle af løftet om et bedre liv.

6Likes
1Comments
626Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...