Cover henter!


0Likes
0Comments
166Views

1. Covers

Hejsa alle sammen!!

Jeg elsker at være kreativ, og mangler noget at lave... Så jeg tænkte om i ikke ville lade mig lave jeres cover, til jeres nye/gamle historier!

•Skema•

Titel:

Hvad skal det forstille?

Gener?

Noget Specielt der skal være der??

Håber der er nogle der vil give mig en chance!

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...