everything about you

melody is nieuw in de klas en sluit een vriendschap met harry. als een paar kinderen haar iets aan willen doen beschermt hij haar tegen die kinderen. is dit het begin van een goede vriendschap of word het meer?

0Likes
0Comments
182Views
AA

1. proloog

melody is nieuw op school en is gelijk al niet erg populair. als een groepje kinderen haar iets aan willen doen komt harry ertussen. ze worden goed bevriend. is dit het begin van iets moois?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...