Unexpected Love

The best kind of love is with the most unexpected person at the most unexpected time.


Available po siya in Wattpad. So just click the external link over here --- http://www.wattpad.com/story/12363953-unexpected-love-julquen

1Likes
0Comments
514Views
AA

1. Prologue

PROLOGUE:

Totoo nga yung sinasabi nila.

The more you hate the more you love.

Akala ko talaga parang wala lang yung nararamdaman ko sayo. Pero, hindi eh. Bakit pag lumalapit ako sayo, lalong lumalakas yung tibok.

Tibok ng puso ko?

Akala ko talaga nung una, ayaw ko sayo. Akala ko nung una, ang mga nahuhulog nababasag? Eh ba't nung sayo, mas nabuo pa yung pagkatao ko?

"The best kind of love is with the most unepexcted person at the most unexpected time."

* * *

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...