Everything is Dark.

Laura ser sin far mishandle hendes søster og det bliver starten på hendes frygt.
Hun vågner op i en skov og har ingen ide omkring hvad der er sket. Selv et helt år efter, er hun stadig ikke sikker på det. Politiet har endnu ikke fanget deres far. Og folk tror han er død, men ikke Laura...
Hun tror at han leder efter dem, for at færdiggøre hvad han startede og for at slå Laura ihjel....

Dette bliver Lauras flugt..

-Historien er på engelsk-

2Likes
5Comments
349Views
AA

1. Dark as my fear..

 

-I open my eyes, after I was sure that nobody was around. It was a dark place. Dark as the night. Dark as my fear-

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...