If you can dream it, you can do it! Dutch/Nederlands

Als je iets wilt ga er dan echt voor!

_____________________________________

Eerste boek hoop dat jullie het wat vinden laat please een reactie achter! x

1Likes
1Comments
298Views
AA

4. het ongelijk

het is nu vrijdag avond en ik zit in mijn hotel. Zal ik nog nar buiten gaan ? Ik besluit nog even te gaan ik ben zo nieuwschierig.  Ik loop door de straten en zie in mijn ooghoeken een bewaker lopen ik kijk om om te zien waar die bewaker voor is en OMG!! Ik ben hier nog maar even en daar loopt Zayn van 1D!! Ik ben zo verbaast en  blij tegelijk dat ik begin te gillen.
BAM!
 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...