If you can dream it, you can do it! Dutch/Nederlands

Als je iets wilt ga er dan echt voor!

_____________________________________

Eerste boek hoop dat jullie het wat vinden laat please een reactie achter! x

1Likes
1Comments
300Views
AA

7. blij

het is nu een maand later school is al in volle gang, dit was de beste keuze uit mijn leven het is geweldig met hun, ze zijn super lief ik heb een echte band gekregen. Vooral met Zayn. Ik vind hem echt heel leuk, misschien wel echt verliefd maar Perrie dan ? Zayn's vriendin ik ben heel erg in de war en ik ga praten met Harry, hij kan heel goed luisteren en helpt me graag. Hij verteld me dat Zayn anders is sinds dat ik er ben vrolijker, maar dat het met hem en Perrie steeds slechter gaat. Harry vroeg of hij over ons gesprek iets tegen Zayn mocht zeggen, ik zei oké maar niet dat ik hem echt heel leuk vind dat niet! Na het gesprek ga ik meteen naar bed ik ben erg moe.
 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...