creatief schrijven cursus

opdrachten van mijn schrijfcursus

0Likes
0Comments
765Views
AA

11. vertonen of vertellen

Opdracht: maak van een zin een vertonend stukje tekst.

hij vond het eten vies. Hij pakte zijn vork en stak het eten in zijn mond. Na 1 hap vertrok zijn gezicht. Dapper kauwde hij door en slikte. Hij stak een volgende hap in zijn mond. Zijn hoofd begon te schokken in wat waarschijnlijk kokhalzen was. Hij opende zijn mond en spuugde de hap weer uit.   het huis was griezelig en de jongen was bang. Het hekje naar de voortuin van het huis piepte bij het open doen. Het maanlicht werd gereflecteerd door de paar ramen die het huis had. Spinnenwebben bedekten de voordeur. Met een klein duwtje was deze te openen en kon iedereen naar binnen. De planken kraakten onder de voetstappen. Bij het lopen op de trap zakte een tree in. De wind woei door het huis. De luiken van de ramen klapperden. Een ijzige gil klobk in de verte. Hij stond te trillen op zijn benen. Zweetdruppels verschenen op zijn voorhoofd en bovenlip. Zijn adem kwam in snelle wolkjes. De ramen waren bedekt met bergjes sneeuw.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...