creatief schrijven cursus

opdrachten van mijn schrijfcursus

0Likes
0Comments
727Views
AA

3. taalbesef : de A van appel

opdracht: schrijf een stukje proza over taalbesef in jou ogen.

 

De A van Appel.

*tring* klinkt de schoolbel. Ik stop mijn spullen in mijn laatje en loop de groep uit. Ik zit in groep 3. We leren nu letters schrijven. Op de gang pak ik mijn jas en daarna loop ik naar buiten. Daar staat mama te wachten.

"hoi mama, ik heb vandaag de letter A geleerd" zeg ik.

"goedzo meisje" antwoord ze met een lach. Ik haal mijn fiets en we fietsen naar huis.

"ik ga naar de winkel, wil je mee" vraagt ze als we aankomen. Ik hou van naar de winkel gaan dus ik ren naar de deur. Mama moet lachen om mijn enthousiaste reactie. Na 5 minuten fietsen komen we aan bij de plus. We gaan altijd eerst naar de appels. Blegh appels!

"hee mama appels is met een a" zeg ik als ik het woord appels lees. Ik loop verder terwijl mama de appels pakt.

"hee mama hier nog een a in banaan en in ananas en in aardbei en in tomaat. Mama wat zijn er veel woorden met een a" zeg ik uiterst verbaasd.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...