creatief schrijven cursus

opdrachten van mijn schrijfcursus

0Likes
0Comments
775Views
AA

10. rot

Opdracht: schrijf een kort fragment max 350 woorden en verwerk tenminste drie van de gegeven punten erin.

 

De wekker ging. Ik klom uit bed en keek naar buiten. De witte sneeuw bedekte de grond en de takken van de omliggende bomen. Vandaag hoefde ik niet te werken bij de dichtstbijzijnde buren. Vandaag hoefde ik niet een uur met de auto te rijden om daar te komen. Ik liep naar de keuken en zag Petter. De tranen stroomden langs zijn wangen. Vandaag was een moeilijke dag. Vandaag 5 jaar geleden lag moeder daar. Ze lag te spartelen en te happen naar adem. Elke keer zakte ze weer onder water in die verdoemde vijver. We konden haar voor de laatste keer onder water zien gaan vanuit het keukenraam. Ze kwam toen niet meer boven. Ik liep naar de houtkachel en zag dat het hout bijna op was. Ik liep naar buiten om wat hout te halen. Toen liep ik terug naar het treurende huis. De houten buitenkant begon langzaam weg te rotten.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...