creatief schrijven cursus

opdrachten van mijn schrijfcursus

0Likes
0Comments
756Views
AA

2. naam gedicht triolet

opdracht: maak een triolet over je naam. regel 1 is je naam, regel 2 de afkomst, regel 3 een zin met ik, regel 4 = regel 1, regel 5 en 6 zijn wat ik nog kwijt wil, regel 7 =  regel 4 = regel 1, regel 8 =  regel 2

 

Aukje

Ik kom uit Friesland

Ik heet ook druppel

Aukje

Ook mijn moeders naam

Als man heet ik Niels

Aukje

Ik kom uit Friesland

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...