creatief schrijven cursus

opdrachten van mijn schrijfcursus

0Likes
0Comments
776Views
AA

7. Haiku's

Opdracht: schrijf 4 seizoen's Haiku

 

Haiku’s

 

Paaseieren van

Witte chocolade met

Goud papier omhuld

 

Zon zee en strand vol

Met parasollen in het

Zand waar schelpen zijn

 

Bruin geel rood dwarrelt

Naar beneden op de grond

Takken worden kaal

 

Een boom met naalden

Op de takken versierd met

Slingers rood en groen

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...