creatief schrijven cursus

opdrachten van mijn schrijfcursus

0Likes
0Comments
761Views
AA

5. free writing

opdracht: creer een personage aan de hand van een handdruk en handschoen en schrijf er een korte scene mee.

Free writing

Ik zag hem buiten staan en bedacht mij dat ik ook naar buiten ging. Hij was zo knap. Hij was met zijn zusje deze keer. Ik liep naar buiten en ging met mijn boek op de stoel zitten. Hij doet zo lief en is zo knap. Zijn zusje viel met de skeeler's en hij hielp haar weer overeind. Hij is zo zorgzaam. Hij is alles wat ik zoek in een jongen. Ik bleef maar staren naar hem en zijn zusje. Ze waren leuk om naar te kijken. Buiten is het leuker dan binnen zitten. De wind waait door de bomen en de zon kust mijn huid. Ik blijf maar staren.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...