creatief schrijven cursus

opdrachten van mijn schrijfcursus

0Likes
0Comments
777Views
AA

9. free writing: proza

opdracht: observeer een persoon. schrijf kenmerken op, schrijf op wat je daarbij associeert en maak daar een verhaal mee. de persoon in het verhaal moet duidelijk zijn.

 

Tante komt de kamer weer binnen lopen. Ze heeft haar jurk vervangen door een simpele spijkerbroek en een vest. De jurk was toch verpest. Ze heeft haar geblokte poetsdoek weer bij zich en begint de vloer te schrobben. Korte haastige bewegingen om tegen te gaan dat de wijn in het oude toch al gevlekte tapijt trekt. Na een tijdje schrobben stond ze weer op en liep naar de keuken. Even later kwam ze terug met een spons. Ze keek in haar hand en realiseerde zich waarschijnlijk dat ze de emmer met sop was vergeten. Ze liep terug naar de keuken en kwam even later weer terug maar nu met een emmer sop en de spons. Ze ging weer op haar knieën zitten en begon te schrobben tot de vlek niet meer zichtbaar was.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...