creatief schrijven cursus

opdrachten van mijn schrijfcursus

0Likes
0Comments
774Views
AA

8. free writing: poëzie

opdracht: schrijf een gedicht aan de hand van de persoon op een afbeelding. Maria ma moeder dochter oma Peperkleurig haar in een knot Kokkin in de familie pizzeria Maria ma moeder dochter oma Tegenslagen worden niet toegegeven Vader was er nooit Maria ma moeder dochter oma Schreeuwen tegen haar zoons Uitjes met de kleinkinderen Maria ma moeder dochter oma Dromend van gelukkig getrouwde zoons Levend voor familie Maria ma moeder dochter oma Zes kinderen en tien kleinkinderen Toch nog alleen op de wereld Maria ma moeder dochter oma Geen vader geen moeder Geen vrienden voor het leven
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...