Millioner kilometer

Lusica er 12 år og har en lille søster som er 5. De for at vide de skal flytte langt langt væk. Lusica prøver at få dem på andre tanker men det hjælper ikke det bliver bare være. så nu har Lusica kun hendes lille søster og deres hule. men kan de lave om på det? det kan du finde ud af hvis du læse denne her novelle.

3Likes
0Comments
355Views
AA

5. Farvel

Lusica og Miras forælder skulle skilles. Nu var det planlagt. Først skulle Lusicas og hendes familie flytte til Danmark, men nu hver for sig. Lusica og Mira skulle bo ved hendes mor i Sverige og hendes far i Danmark. Faren skulle bo ved hans søster. 
Lusica var meget glad for at bo ved sin mor men vil faktisk helst bo ved faren. Men Mira vil bo ved moren. Moren og faren havde snakket længe og så besluttede de sig for at pigerne skulle bo ved moren.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...