Secret (1D)

Angel er en pige 17 år. hendes storebror er Brad fra The Vamps. hun er vild med One Direction. hendes største drøm er at blive sanger, og kunne leve af det. hun er ret anderledes i forhold til alle andre. Men hun holder på en hemmelighed, som ingen har hørt om før. læs med i Secret ��

1Likes
1Comments
285Views

1. Nyt kapitel

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...