Stay with me - Zayn Malik

Fanfiction om Georgia Austin. En pige med fester i kalenderen, skilte forældre og en halvbror, som viser sig at være verdenskendt. Georgia har fundet sig i meget, men til sidst vælger at sige fra og hævne sig.

20Likes
14Comments
1056Views
AA

1. Citat

Måske er det på tide at gøre oprør og tage hævn for alle de år. - Georgia A. Tomlinson

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...