Mio


1Likes
0Comments
204Views

1. Mio

Mio er en dreng man næsten altid ser glad i skolen. Men der hjemme er det noget andet fordi,

De er onde ved ham. Hver dag efter skole bliver han lukket ind på sit værelse indtil det skal spise. Mio har en bedste ven hun hedder Lulu.

Lulu's forældre er også onde ved hende. Mio og Lulu laver en plan som skal lykkes dem

Næste kapitel kommer imorgen :)

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...