Frie tanker

  • by
  • Rating:
  • Published: 22 Mar 2014
  • Updated: 24 May 2014
  • Status: Complete
Små historier, der er nedskrevet i en notesbog, hvor de kun må fylde en side hver. Det er mine frie tanker, og mine tanker er ret fucked up, så god læselyst.

5Likes
5Comments
2316Views
AA

1. 15/2

Musetrapper.

Jeg falder over en. Og så en mere. Jeg står stille og kigger.

To. Fem. Syv. Ti. Femogtyve.

De fortsætter. De er overalt.

Jeg kan ikke længere gå fremad.

Musetrapperne vokser og vokser.

Antallet stiger. Størrelsen stiger.

Jeg er omringet. De er over mig.

Umuligt at flygte. Ingen veje.

Musetrapperne står stille igen.

Jeg strækker armen. Jeg vokser.

Musetrapperne bliver mindre.

Der er mindre og mindre.

Jeg står stile igen og strækker armen.

Rummet er tomt. Jeg kan komme ud.

Jeg skrumper for hvert skridt.

Så er alting normalt igen.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...