My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4647Views
AA

7. Chapter/Hoofdstuk 6 - Awards are for?

Dutch - Nederlands : 

De jongens maakten zich klaar en daarna kreeg ik van elke jongen een kus op mijn wang. 'I will watch you guys! You deserve all the awards!' zei ik en ze lachten. 'Thanks for believing in us.' zei Liam. 'You're welcome.' zei ik en glimlachte. En ze vertrokken naar de award show. Hier zat ik dan in Niall's grote huis. Ik keek in zijn keukenkasten en pakte wat snacks en ook drinken. Ik zette de TV aan. 

Ik zat terug op de lange sofa in de woonkamer. Ik nam een slokje van mijn drinken, ice tea. Wanneer ik het blikje terug neerzette op de tafel, zag ik One Direction op de rode loper. Ik deed als een gek en roepte 'woohooo sexy!' , ook al konden ze me niet horen. Ik was best wel trots op het resultaat van hun haar. Toen zag ik Eleanor, Danielle en Perrie lopen. Hun jurken waren zo mooi! 

Ik vond het zo zielig voor Harry en Niall dat ze daar alleen waren. Ik besloot om wat naar beiden te sturen: 

I wish you good luck, I know you will have an award. Love you all ;) x

Ik kreeg twee berichten terug: 

Thanks Eline! You're so sweet. Don't eat too much there! I know the fridge is full of food and drinks and I know it is distracting. We love you too! :) x

Thanks! That's so kind! I miss you here on the carpet next to Niall and me... Is it interesting on TV? x 

Ik beantwoorde eerst Niall's bericht: 

Oh ow, too late Nialler. I have already some snacks and drinks. It was too distracting and too boring to look at you all without some snacks and drinks. You're all beautiful. I'm going to be a fat girl. No wait I'm a fat girl. x

 Dan stuurde ik naar Harry : 

I will be the clumsiest one on the carpet. So no thanks. And it is really interesting, I shouted 'ooh sexy' when you all came on the carpet. Hope the sexyness will bring you an award at all. x 

Ik kreeg al een bericht van Niall terug:

Don't say you're fat! And thanks it's thanks to you. And enjoy your snacks and drinks. You aren't fat. If you say that again. I'll kidnap you into my room and tickle you until your death! x

Ik lachte en ik besloot er niet op in te gaan want anders gingen ze vragen aan hen met wie ze stuurden. Toen las ik Harry's bericht:

You're clumsy? No! Hahah, I would like to hear that. Maybe we win an award thanks to you! x

Ik lachte en legde mijn telefoon even weg.Ik keek naar de show. Iemand zei de genomineerde voor Style icon of the year: Harry Styles, Niall Horan, en nog 2 andere. Ik hoorde hun naam niet goed. Ik hoopte dat Niall of Harry won. 

'The winner is Harry Styles!' zei de presentator en ik zag Harry rennen naar de award. 'I would like to thank everyone who voted for me and I would thank the boys because they live with me everyday. I would like to thank my amazing fans. They are unbelievable! I would also thank a close friend of me and the boys. She's watching now. Thank you Eline for helping me for making me ready for this show.' Zei hij mijn naam? 

Hij ging terug naar zijn plaats en de volgende awards werden uitgereikt. One Direction won Song of the year met Midnight Memories, best video met midnight memories, best album met Midnight memories en Best group of the year. In totaal 5 awards.  Dus iedereen zei wat. 

Eerst Harry met z'n style icon award daarna Liam, dan Louis, Zayn en als laatste Niall. Ik luisterde aandachtig bij Niall:

'I would like to thank my fans, the boys, my family and friends. I would also like Harry thank Eline. I know her a few days but we had amazing days and she helped me with this. She supported us a lot.' Mijn hart stopte. Zei hij dat echt? Hij is zo lief. 

Na middernacht hoorde ik de deur. Ik hoorde voetstappen naar de woonkamer komen. Ik zag Niall met een bos bloemen. Hij gaf het aan mij. 'This is for you. Got it from the show, I thought it's a bunch of flowers to thank you for all your help.' zei hij. Ik bloosde. 'Thanks. I don't deserve it. Your friendship is just enough for me.' zei ik. 

Ik gaf hem een knuffel en een kus op z'n wang. 'Thank you so much for everything. Thank you for the mention in the award show, I didn't deserve it. Thank you for the flowers and your friendship. Do you have a vase for the flowers?' vroeg ik. Hij wandelde naar een kast en pakte er een mooie vaas uit. Hij zette de bloemen in de vaas en gaf ze water. 'I think I'm going to bed.' zei ik. 

Niall zette mijn handen over z'n nek en zei : 'Jump'. Ik deed wat hij zei en deed een 'piggyback' tot aan de gastekamer. Toen liet ie me vallen op het bed. 'Thanks, Nialler.' zei ik en gaf hem een knuffel en een kus op de wang als nachtkus. Ik viel in slaap. 

___________________________________________________________________________

Engels - English : 

The boys made them ready and after that I got a kiss on my cheek of every boy. 'I will watch you guys! You deserve all the awards!' I said and they laughed. 'Thanks for believing in us.' Liam siad. 'You're welcome.' I said and smiled. And they went away to the award show. Here I was then, at Niall's big house. I looked into his cupboards and grabbed some snacks and drinks. I turned on the TV.

I sat back down into the large couch in the living room. I took a sip of one of my drinks, ice tea. When I put the can on the table, I saw One Direction on the red carpet. I did like a crazy one and shouted 'woohooo sexy!' , even if they couldn't hear me. I was proud of the result of their hair. Then I saw Eleanor, Danielle and Perrie walking on the red carpet. Their dresses are so beautiful! 

I found it so pity for Harry and Niall because they were there so alone. I decided to send them a message:

I wish you good luck, I know you will have an award. Love you all ;) x

I got two messages back: 

Thanks Eline! You're so sweet. Don't eat too much there! I know the fridge is full of food and drinks and I know it is distracting. We love you too! :) x

Thanks! That's so kind! I miss you here on the carpet next to Niall and me... Is it interesting on TV? x 

I answered Niall's message first:

Oh ow, too late Nialler. I have already some snacks and drinks. It was too distracting and too boring to look at you all without some snacks and drinks. You're all beautiful. I'm going to be a fat girl. No wait I'm a fat girl. x

Then I sent something to Harry

I will be the clumsiest one on the carpet. So no thanks. And it is really interesting, I shouted 'ooh sexy' when you all came on the carpet. Hope the sexyness will bring you an award at all. x 

I already got a message from Niall:

Don't say you're fat! And thanks it's thanks to you. And enjoy your snacks and drinks. You aren't fat. If you say that again. I'll kidnap you into my room and tickle you until your death! x

I laughed and decided to stop texting because if we go further texting they will ask with who they are texting .Then I read Harry's message:

You're clumsy? No! Hahah, I would like to hear that. Maybe we win an award thanks to you! x

I laughed and laid my phone away for a while. I watched the show. Someone said the nominees of Style icon of the year: Harry Styles, Niall Horan, and two others. I heard their names not so good. I hoped Niall or Harry could win.

 'The winner is Harry Styles!' The host said and I saw Harry running to the stage or the award. 'I would like to thank everyone who voted for me and I would thank the boys because they live with me everyday. I would like to thank my amazing fans. They are unbelievable! I would also thank a close friend of me and the boys. She's watching now. Thank you Eline for helping me for making me ready for this show.' Did he said my name?

He went back to his place and the next awards had been distributed. One Direction won Song of the year with Midnight Memories, best video with Midnight Memories, best album with Midnight memories and Best group of the year. A total of 5 awards.  So everyone could say something.

 First Harry with his style icon award after that award Liam, then Louis, Zayn and as last Niall.  I listened carefully at Niall's 'speech':

'I would like to thank my fans, the boys, my family and friends. I would also like Harry thank Eline. I know her a few days but we had amazing days and she helped me with this. She supported us a lot.' my heart stopped. Did he really said that? He's so sweet.

 After midnight I heard the front door. I heard footsteps coming to the living room. I saw Niall with a bunch of flowers. He gave them to me. 'This is for you. Got it from the show, I thought it's a bunch of flowers to thank you for all your help.' He said. I blushed. 'Thanks. I don't deserve it. Your friendship is just enough for me.' I said.

 I gave him a kiss on his cheek and a hug. 'Thank you so much for everything. Thank you for the mention in the award show, I didn't deserve it. Thank you for the flowers and your friendship. Do you have a vase for the flowers?' I asked. He walked to a cabinet and grabbed a beautiful vase out of the cabinet. He put the flowers into the vase and gave them water. 'I think I'm going to bed.' I said.

Niall put my hand over his neck and said : 'Jump'. I did what he said and did a 'piggyback' until the guestroom. Then he let me fall into my bed. 'Thanks, Nialler.' I said and gave him a hug and a kiss on his cheek as a night kiss. I fell asleep. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...