My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4666Views
AA

50. Chapter/Hoofdstuk 49 - Naar de uitgeverij / To the publisher

First before reading the new chapter: I want to thank you all readers for this. After this one there's one long ending chapter. I'm doubting for a sequel. If people want a sequel, just say it and if there will be a sequel, the sequel will have the name 'Like the waves of the sea'. 

Dutch - Nederlands: 

Ja, Niall wou mijn boek gaan brengen naar de uitgever, dus ik moest mee… Mijn boek was ondertussen geschreven. Mijn ‘Juni’ examens waren ondertussen al gedaan en ik was geslaagd voor mijn eerste jaar.  Niall was zo trots op me en we hebben dat gevierd door eens uit eten te gaan toen hij nog een terug kwam van studio en tour werk. Mijn familie was zo blij dat ik geslaagd was en mijn moeder vertelde me over de jaarlijkse vakantie zodat ik eventueel met Niall mee op vakantie kon.

Elke keer was het meestal aan de Belgische kust. De stad moest nog gekozen worden. Misschien een sunparks of een appartement aan zee. Of misschien iets last minute. Ik keek naar de klok in de ‘wachtzaal’ van het kantoor van de uitgeverij. Ik moest mee van Niall, ook al wou ik mijn boek nog niet uitgeven. Hij verplichtte me dit…

‘Come on,  don’t be mad.’ Zei hij toen ik met mijn voeten schuifelde. Hij wist dat ik deels boos was omdat hij dit deed. Ik wou niet van zijn ‘voordelen’ profiteren. Ik wou niet zijn beroemdheid of geld gebruiken. Ik wou gewoon zijn vriendin zijn, omdat hij is hoe hij is.  Hij blijft altijd zijn eigen. ‘I’m mad because you organised it and I don’t want it!’ riep ik hem toe. ‘Ssshh… I do this because you’re a good writer.’ Zei hij. ‘I’m not and I won’t be a good one.’zei ik koppig. Hij had een papieren versie van mijn boek vast. De ‘baas’ van de uitgeverij wou een papieren exemplaar.

Niall liet een speciale cover maken voor mij. Ik moest opschrijven wat ik al cover wou maar ik was te koppig dus hij las mijn boek en zei zijn eisen wat er op de cover moest. Hij wou op de cover een big ben of iets typisch van Londen en een jongen en een meisje die elkaar kusten. Ik wou er niet naar zien en ook niet beslissen…

(Gemaakt door Megan_Aurea, dankjewel Megan!)

‘I’m proud of you and your book, princess. I know you are mad about it but you have to do this.’ Zei hij nog steeds schuldig. ‘Okay, okay, I’ll forgive you because I can’t stand your face like that!’ zei ik en hij glimlachte. ‘Yes! Finally!’ zei hij schattig. Hij gaf me een knuffel en ik glimlachte.  ‘Eline and Niall?’ vroeg de secretaresse. ‘Yes?’ zeiden we tegelijk.’You will be welcomed in the office of the boss.’ Zei ze streng. We knikten en stapten naar het kantoor.

De deur ging open en een vriendelijk man met een buikje kwam eraan. Hij had wat weg van Harvey en Johny uit Best song Ever. ‘You’re Eline, the writer of the book Niall told me about?’ vroeg hij. Ik knikte. ‘First I don’t want it to publish but Niall convinced me.’ Zei ik. ‘That’s great. Let me see your book.’ Zei hij en Niall gaf hem het boek. De man ging zitten op zijn bureaustoel terwijl wij op de overblijvende zitjes gingen zitten.

Hij bladerde door het boek. Hij keek naar de cover. ‘Beautiful cover, it’s a beautiful and attractive cover. Selfmade?’ vroeg hij. Ik schudde mijn hoofd. ‘Niall asked someone to do it. I don’t wanna say how I want it so he said it to that someone.’ Zei ik koppig. ‘Selfmade or not, it’s beautiful and I think this book would be a best seller.’ Vertelde de man me. Ik kon alleen knikken. Een best seller? Ik denk het niet maar ik liet hem maar praten. ‘See, you’re a  beautiful writer.’ Zei Niall en stootte me aan. Ik keek hem boos aan.

‘If we get your permission, we can publish and organise it. I think a reception or première of this book would be appropriate or acceptable. Because, you’re not originally English and it will be a hype so the press will write something about the book.’ Zei de man bedenkelijk. Een première? Een receptie? Zijn ze gek?

‘When do you think you can publish it?’ zei Niall. Waarschijnelijk wil hij dat weten zodat hij zich vrij kan maken om me te steunen ook al wil ik dat niet… ‘I think somewhere in July, holidays, so everyone can read the book? Because in school days, you don’t have the time to read, even teenagers or adults if they work hard.’ Zei de man. Niall knikte zachtjes. Niall had plannen zag ik in zijn ogen. ‘So I will mail you the details of the première and you have to write a blurb and something about you too. I would like to have this tomorrow.’ Zei de man. ‘Okay. Will you send me your e-mailaddress?’ vroeg ik. Hij knikte en vroeg mijn e-mailadres. Ik schreef het op en gaf het hem.

Hij schreef zijn e-mailadres op. Ik stak het papiertje in mijn tas. ‘I want to see you next week for some other things too.’ Zei hij tegen me toen we het kantoor verlieten. Niall liet zijn hand rond mijn middel liggen. We gingen naar de auto. ‘See! You have a book now! It will be a best seller and it would be introduced in a première.’ Zei hij en glimlachte. ‘Yeah.’ Zei ik enthousisast, gefaked enthousiast.

‘Come on, you will think better if it will be published.’ Verzekerde hij me toen we in huis waren. Ik ging naar mijn computer en begon te schrijven aan de blurb en biografie:

Eline, a 18 year old from Belgium. It started with a passion or fascinating spending time thing until the ideas were being worked out. My prince is in London started with an idea of a fight to get a girls heart until the point of view of the girl who has two boys to choose. What the result is, the solution to know it, is reading the book.

My prince is in London is a story about a girl, Sarah,  who’s going to London for a time, the reason unknown. On the road she meets some ‘new friends’ and of the friends are there 2 boys who tries to get her heart? Is it James Smith, the boy who is insecure or is it Edward Jones, who gets too flirty and attractive?

A story full of passion, action, comedy and much more. Worth to read.

Ik liet het nalezen door Niall. Hij vond het goed. ‘I’m in the kitchen.’ Zei hij en verliet me om  te gaan koken. Ik knikte. Ik verzond de tekst met een mail:

Thank you for giving me the chance to prove that I’m a good writer, even if I don’t think about it.

Kind regards,
Eline

Na de mail mocht ik al gaan eten. Niall deed dit omdat hij wist dat ik een boek zou krijgen. Om het te vieren. Ik wist dat hij wat van plan was maar wat… Hij doet de laatste tijd echt geheimzinnig. Na het eten besloot ik om mijn mails te checken. Ik kreeg al snel een mail terug van de baas en vertelde me dat de première waarschijnlijk al beslist is wanneer het is. Het is wanneer Niall en ik een jaar samen zijn! Best bijzonder en toevallig! Niall zit er misschien wat voor tussen of niet?  Ik schudde mijn hoofd en begon na te denken. Ik moest met Alicia of eventueel iemand anders een jurk gaan halen. Deze dag ging zo snel voorbij.

__________________________________

English - Engels: 

Yes, Niall would like to bring my book to the publisher, so I had to go too...  My book was already written. My 'June' exams were done now and I was graduated for the first year. Niall was so proud of me and we had celebrated that with a night to a restaurant when he came back from the studios and tourwork. My family was so happy that I graduated and my mom told me about our annual holiday so I could eventually go with Niall on holiday to them. 

Every time it was most of the times on the Belgian coast. The city had to be choosen. Maybe a sunparks(a sort of resort with reception, bowling, swimming pool with a lot of houses), or a flat near to the sea. Or maybe something last minute. I looked at the clock in the 'waiting room' of the office of the publisher. I had to go thanks to Niall, even if I don't wanna publish my book now. He obliged me this...  

‘Come on,  don’t be mad.’ He said when I shuffled with my feet. He knew that I was a little mad because he did this. I don't wanna use his 'advantage'. I don't want to use his money or fame. I just want to be his girlfriend, just because he is how he is. He always stays how he is. ‘I’m mad because you organised it and I don’t want it!’ I yelled at him. ‘Ssshh… I do this because you’re a good writer.’ He said. ‘I’m not and I won’t be a good one.’ I said stubborn. He had a paper version of my book in his hands. The 'Boss' would like to have a paper version.  

Niall has a special cover made for me. I had to write what I want on the cover but I was too stubborn so he read my book and said his demands for the cover. He wanted a big ben or something special of London on it and a boy and girl who kissed each other. l don't wanna see this and I don't wanna decide it...  

(Made by Megan_Aurea thanks Megan) 

‘I’m proud of you and your book, princess. I know you are mad about it but you have to do this.’ He said, still guilty. ‘Okay, okay, I’ll forgive you because I can’t stand your face like that!’ I said and he smiled. ‘Yes! Finally!’ He said cute. He gave me a hug and I smiled. ‘Eline and Niall?’The secretary asked. ‘Yes?’ We said in unison. ’You will be welcomed in the office of the boss.’ She said strict. We nodded and stepped to the office. 

The door went open and a kind man with a belly came to us. He looked like Harvey and Johny form Best Song Ever. ‘You’re Eline, the writer of the book Niall told me about?’ He asked. I nodded. ‘First I don’t want it to publish but Niall convinced me.’ I said. ‘That’s great. Let me see your book.’ He said and Niall gave him the book. The man sad on his chair while Niall and I sat on the chairs over him. 

He glanced trough the book. He looked at the cover. ‘Beautiful cover, it’s a beautiful and attractive cover. Selfmade?’ He asked. I shook my head. ‘Niall asked someone to do it. I don’t wanna say how I want it so he said it to that someone.’ I said stubborn. ‘Selfmade or not, it’s beautiful and I think this book would be a best seller.’ The man told me. I could only nod. A best seller? I don't think so but I let him talk. ‘See, you’re a  beautiful writer.’ Niall said and poked me. I looked mad at him.

‘If we get your permission, we can publish and organise it. I think a reception or première of this book would be appropriate or acceptable. Because, you’re not originally English and it will be a hype so the press will write something about the book.’ The man said thoughtful. A première? A reception? Are they crazy?

‘When do you think you can publish it?’ Niall said. Probably he want to know it so he can take a day off to support me but I don't want that... ‘I think somewhere in July, holidays, so everyone can read the book? Because in school days, you don’t have the time to read, even teenagers or adults if they work hard.’ The man said. Niall nodded softly. I saw that Niall has plans in eyes. ‘So I will mail you the details of the première and you have to write a blurb and something about you too. I would like to have this tomorrow.’ The man said ‘Okay. Will you send me your e-mailaddress?’ I asked. He nodded and asked my e-mailaddress. I wrote it on a paper and gave it to him. 

He wrote his e-mailaddress too for me. I put the paper in my bag. ‘I want to see you next week for some other things too.’ He said to me when we left the office. Niall laid his hand around my waist. We went to the car. ‘See! You have a book now! It will be a best seller and it would be introduced in a première.’ He said and smiled. ‘Yeah.’ I said enthusiastic, fake enthusiastic.

‘Come on, you will think better if it will be published.’ He assured me when we were back home. I went to my computer and started to write on the blurb and biography : 

Eline, a 18 year old from Belgium. It started with a passion or fascinating spending time thing until the ideas were being worked out. My prince is in London started with an idea of a fight to get a girls heart until the point of view of the girl who has two boys to choose. What the result is, the solution to know it, is reading the book.

My prince is in London is a story about a girl, Sarah,  who’s going to London for a time, the reason unknown. On the road she meets some ‘new friends’ and of the friends are there 2 boys who tries to get her heart? Is it James Smith, the boy who is insecure or is it Edward Jones, who gets too flirty and attractive?

A story full of passion, action, comedy and much more. Worth to read.

I let it check, Niall did that. He found it good. ‘I’m in the kitchen.’ He said and left me to cook something. I nodded. I sent the text with a mail: 

Thank you for giving me the chance to prove that I’m a good writer, even if I don’t think about it.

Kind regards,
Eline

After the mail, I could already eat. Niall did this because he knew I would get my book. To celebrate it. I knew he was planning something but what... Last time he does mysterious things, really. After dinner, I decided to check my mails. I got already a quick answer from the boss and told me that the première would be already decided, probably. It was when Niall and I would be a year together! Quite special and 'accidentally'! Niall would say something to them or not? I shook my head and started thinking. I had to go to the shops with Alicia or someone else for a dress. The day went so fast away. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...