My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4637Views
AA

49. Chapter/Hoofdstuk 48 - Meet the Granny!

Dutch - Nederlands : 

De volgende dag was ik blij.Mijn oma kon eindelijk Niall zien. Mijn oma betekende veel voor me, net zoals Niall  veel voor me betekend. Als een van hen zou sterven, weet ik niet wat er zou gebeuren. Zou ik dood gaan van verdriet? Zou ik zelfmoord plegen? Zou ik me in een hoekje verschuilen ?

Ik voelde lippen tegen mijn wang. ‘Wake up beautiful.’ Zei Niall met een lach. ‘I’m awake.’ Zei ik en kuste hem zachtjes op zijn mond. Hij keek me aan met een doordringende blik. ‘I’m ready to meet them.’ Zei hij. Hij wist precies welke dag het was en hij keek er zelfs nog naar uit. ‘You are ready to meet my granny and my aunt?’ zei ik en hij knikte zachtjes. Zijn haar was in de war. Hij was in zijn ‘morning mood, voice and appearance’.

We stonden op en kleedde ons om. Niall deed een leuk overhemd aan met een leuke broek. Hij koos het zelf. Normaal liet hij mij kiezen maar ik had alles ingepakt dus hij moest alleen kiezen uit wat ik had ingepakt. Ik pakte mijn roze kleedje en deed het aan. Hij keek me aan en grijnsde. ‘Can I throw it out, I’m just obsessed of you when I see you like this.’ Zei hij en ik lachte. ‘Come on, we need to eat some breakfast because granny wants to meet you and invites you for lunch.’ Zei ik. Ik stond op mijn tippen en kuste hem zacht. Ik wandelde naar de badkamer en spoot wat parfum en deo op mijn lichaam. Ook poetste ik mijn tanden. Ik deed mijn haar en na alles gedaan te hebben, ging Niall de badkamer in. Mijn ouders waren allang klaar.

‘By the way, how’s it with your book?’ vroeg Niall geheimzinnig. ‘Almost ready! Why?’ vroeg ik. Hij wreef doorheen zijn haren. ‘Well,… I promised someone of a company of books, to give your book to him so he can publish it if it’s a good book.’ Zei Niall schuldig. Ik lachte. ‘Really?’ ‘Really! Sorry, I just thought it would be so good to make your dreams come true. You’re a really good writer.’ Zei Niall.

Ik keek naar hem een kuste hem uit enthousiasme op de mond. Hij lachte terwijl we kuste. ‘You know that I love you’ zei hij. Ik knikte. ‘I love you more.’ Lachte ik en we wandelde naar de auto van mijn ouders na het ontbijt te eten.

In de auto ging het snel voorbij. Voor ik het wist waren bij mijn oma. Ik kneep in Nialls hand. We stapten uit, samen met mijn ouders. Daar stonden we dan, voor de deur. Mijn hart klopte in mijn keel. Dit had ik nooit maar.. Niall was mijn eerste vriendje en hij was diegene die ik eerst voorstelde aan familie.

We stapten naar binnen. Iedereen gaf iedereen een kus op de wang. Dat is hier gewoonte, Niall wist dat. Meestal zijn het drie kussen dat er wordt gegeven. ‘So you’re Niall?’ zei mijn tante in haar beste Engels, ook al kon ze geen Engels. Niall knikte. ‘Hoe gaat het met jullie?’ vroeg Niall in zijn schattig Nederlands. ‘Goed en met jou?’ vroeg mijn tante en ik hielp Niall met vertalen. ‘She said, she’s fine and she asked how it is with you.’ Zei ik. Hij lachte. ‘I’m fine too.’ ‘Then you have to say: ‘met mij is ook alles goed.’ ‘ Hij zei het ook zo schattig.

‘Nice to meet you’ zei hij tegen mijn oma en mijn tante. Ik zei tegen hun wat hij in het Engels bedoelde. Ik liet hen af en toe ook wat Engels praten. Ik was echt een vertaler nu.

Het was hilarisch maar ook wel goed dat dit zo verliep. Zo leerde Niall Nederlands en mijn oma en mijn tante Engels. We aten ook wat lunch. Ik voelde na een tijd mijn oma’s hand. ‘Ik weet dat je gelukkig gaat worden met hem. Ik was altijd benieuwd met wie je zou komen maar ik denk dat hij je gaat beschermen.’ Zei mijn oma geruststellend. Ik glimlachte en knikte. ‘Dank je oma. Sorry dat hij je niet altijd verstaat, ben hem ook Nederlands aan het leren.’ Lachte ik. ‘Ja hoorde ik. Hij kan het al een beetje. Een beetje goed.’ Zei ze.

‘Ja, ik weet het. Hij kan al ‘Hallo’ zeggen, ‘hello’ in het Engels, best makkelijk dus. En ‘I love you’ in het Engels kan hij ook in het Nederlands zeggen ‘ik hou van jou’. Echt de makkelijkste woorden kent hij al bijna, of tenminste ‘standaardwoorden.’ ‘ zei ik. ‘Je doet het goed! Jij houdt van hem, hij houdt van jou en wie weet word ik overgrootmoeder van super mooie achterkleinkinderen van jou.’ Zei ze en gaf me een knuffel.

Ik gaf haar een knuffel terug en ging terug naar Niall. ‘Well?’ vroeg hij. ‘They like you. My granny is enthusiastic like always.’ Zei ik. Hij lachte en kuste me zachtjes. ‘Love is in the air!’ zong mijn tante en ik lachte. ‘You never told them about your book?’ Vroeg Niall. Ik schudde mijn hoofd. ‘I just feel that I’m not a good writer.’ ‘Don’t say that.’ Zei hij en duwde me even. Ik lachte. ‘I can say that of myself…’ zei ik. Hij keek me aan. ‘No you can’t because I love you and you can’t say that of yourself if I’m here.’ Zei hij. Ik lachte. ‘Who says that? Niall Horan, himself?’ ‘Yes, Niall James Horan.’ Zei hij lachend.

Mijn tante en oma waren onder de indruk van Niall en beloofde te zwijgen over dat hij met mij is vanwege de redenen die we hun gaven. Hun leven zou dan ook in de magazines worden beschreven ‘de tante of de oma van de vriendin van Niall Horan.’ En op dit moment wou ik niet openbaar de vriendin zijn van… Ik hou van Niall maar dat papparazi leven is niets voor me.

Niall en iedereen die me kende begreep me. Ik was misschien wel sociaal, vriendelijk en alle kwaliteiten om geduldig te zijn als er paparazzi is maar dan nog. Ik zat naast Niall aan tafel. Naast mij zat mijn oma nog. Over mij en Niall zaten mijn ouders en over mijn oma zat mijn tante.

We aten soep, daarna mijn oma’s recept en als laatste mijn pa zijn lievelingsdessert, chocomousse. Niall vond het allemaal lekker. Ja Niall en eten, maar ja hij is ook best kieskeurig hoor! Ik moet altijd aan Niall vragen of hij het goed vind wat ik soms klaarmaak als hij thuis is en niet op tour of in de studio of ergens anders!

Ik keek in het rond. Het was eigenlijk sinds kerst dat ik hier ben geweest. Ze hadden me gemist. En ik miste dit huis. Het was een soort thuishaven voor mij als ik niet naar huis kon. Nu moet ik meer wennen aan het idee dat London nu mijn thuis wordt of Ierland… Ik heb voor Niall gekozen en die gaat denk niet in België gaan wonen.

Ik zou maar zeldzame keren naar België kunnen gaan… Allemaal door een toevallige ontmoeting met One Direction in Londen.. Waar ik ten prooi viel bij Niall. ‘You are thinking about what?’ vroeg Niall toen hij me zag dagdromen. ‘Just about what will happen in a few years and now… I see I can’t come a lot to Belgium because I study in London and I have you in my life… Who knows if I have children…. It makes it more difficult to travel sometimes to Belgium.’ Zei ik en zuchte.

‘I will always help you and support you with it, to go back to Belgium.’ Zei hij en nam me in zijn armen waardoor ik ‘awh’ van iedereen hoorde. ‘Wat was er?’ zei mijn oma. ‘Ik besefte dat ik amper naar België kan komen en hij zei dat hij me hielp naar hier te komen en me altijd steunde.’ Antwoorde ik. Ze knikte. We praatte een hele dag en na het dinner gingen we naar huis. Ze stonden erop dat we voor het dinner bleven. Ze hadden Niall dus goedgekeurd. Ik was opgelucht en blij. Zo kon ik beginnen aan een toekomst met Niall. Misschien met kinderen en trouwen, in zijn huis in Londen, in ons droomhuis.

__________________________________

English - Engels: 

The next day, I was happy. My granny could finally see Niall. My granny meant a lot of me, just like Niall meant for me. If someone dies, I don't know what would happen. Would I die of sadness? Woud I commit suicide? Would I hide myself in a corner?

I felt lips on my cheek. ‘Wake up beautiful.’ Niall said with a laugh. ‘I’m awake.’ I said and kissed him softly on his mouth. He looked at me with a face like he would bore trough my soul. ‘I’m ready to meet them.’ He said. He precisely knew what day it was and he even looked forward to it. ‘You are ready to meet my granny and my aunt?’ I said and he nodded softly. He hair was flustered, chaotic. He was in his  ‘morning mood, voice and appearance’.

We stood up and changed ourselves. Niall put on a nice shirt on with some nice pants. He chose them. Normally he let me choose but I had everything packed in so he only had to choose out of what I had packed. I took my pink dress and put it on. He looked at me and smirked.  ‘Can I throw it out, I’m just obsessed of you when I see you like this.’ He said and I laughed. ‘Come on, we need to eat some breakfast because granny wants to meet you and invites you for lunch.’ I said. I tiptoed and kissed him softly. I walked to the bathroom and grabbed my fragrance and my deodorant. I also brushed my teeth. I did my hair and after doing everything, Niall went into the bathroom. My parents were already ready.  

‘By the way, how’s it with your book?’ Niall asked mysterious. ‘Almost ready! Why?’ I asked. He rubbed his hair. ‘Well,… I promised someone of a company of books, to give your book to him so he can publish it if it’s a good book.’ Niall said guilty. I laughed. ‘Really?’ ‘Really! Sorry, I just thought it would be so good to make your dreams come true. You’re a really good writer.’ Niall said. 

I looked at him and kissed him of enthusiasm on his mouth. he laughed while we kissed. ‘You know that I love you’ He said. I nodded. ‘I love you more.’ I laughed and walked to the car of my parents after breakfast. 

It went fast in the car. Before I knew, we were at my granny. I squeezed Nialls hand. We stepped out, together with my parents. There we stood then, in front of the front door. My heart beated in my throat. I didn't had this but... Niall was my first boyfriend and he was the one who I introduced for the first time to my family. 

We stepped inside. Everyone gave each other a kiss on the cheek. That was a habit, Niall knew that. Most of time it were three kisses. ‘So you’re Niall?’ My aunt said in her best English, even she couldn't speak English. Niall nodded.  ‘Hoe gaat het met jullie?’ (He asked in Dutch 'How are you? but to them all) Niall asked in his cute Dutch. ‘Goed en met jou?’ My aunt asked and I helped him translating.  ‘She said, she’s fine and she asked how it is with you.’ I said. He laughed. ‘I’m fine too.’ ‘Then you have to say: ‘met mij is ook alles goed.’ ‘ He said it so cute. 

‘Nice to meet you’ He said to my granny and my aunt. I said to them what he meant in English. I let them talk some English too. I was a translator now. 

It was hilarious but also good that it went this way. So I learned Niall some Dutch and my granny and aunt some English. We ate some lunch. I felt after a time my granny's hand. 'I know you will be happy with him. I was always curious with who you would come but I think he will protect you. ' My granny assured me. I smiled and nodded. 'Thank you granny. Sorry that he doesn't understand you a lot, I'm learning him some Dutch.' I laughed. 'Yes, I heard it. He can speak it a little bit. A good little bit.' She said. 

'Yes, I know. He can say 'Hallo', which is 'Hello' in English, so easy. And 'I love you' in English, he can say it in Dutch too 'ik hou van jou.' He almost know the most easiest words, or at least 'standard words.' I said. 'You're doing it great! You love him, he loves you and who know that I would be great granny of super beautiful great grandchildren of you.' She said and gave me a hug. 

I gave her a hug back and went back to Niall. ‘Well?’ He asked. ‘They like you. My granny is enthusiastic like always.’ I said. He laughed and kissed me softly. ‘Love is in the air!’ My aunt sung and I laughed. ‘You never told them about your book?’ Niall asked. I shook my head. ‘I just feel that I’m not a good writer.’ ‘Don’t say that.’ He said and pushed me. I laughed. ‘I can say that of myself…’ I said. He looked at me. ‘No you can’t because I love you and you can’t say that of yourself if I’m here.’ He said. I laughed. ‘Who says that? Niall Horan, himself?’ ‘Yes, Niall James Horan.’ He laughed.

My aunt and granny were impressed of Niall and promised to be silent about our relationship because of the reasons we gave them. Their lives would be described in magazins like 'the aunt or the granny of the girlfriend of Niall Horan.' And on this moment I don't wanna be 'official or in public' the girlfriend of... I love Niall but that paparazzi life isn't something for me. 

Niall and everyone who knew me, understood it. I was maybe social, kind and every qualities to be patient if there are paparazzi but still then. I sat next to Niall on the table. Next to me, on the other side sat my granny. Over me and Niall sat my parents and over my granny sat my aunt. 

We ate some soup and then my granny's receipt and as last my dad's favourite dessert, chocomousse. Niall loved them all. Yes, Niall and food, but he's choosy for it. I always had to ask Niall if he liked it what i make if he was home and not on tour or in the studios or somewhere else. 

I looked around. It was actually since Christmas that I was here. They had missed me. And I missed this house. It was a sort of home for me if I couldn't reach home. Now I had to get used to the idea that London will be my home or Ireland.... I've choosen for Niall and I think he won't go to Belgium to live here. 

I would go some rare moments to Belgium... Thanks to an 'accidentally meeting' with One Direction in London... Where I fell like a prey animal for Niall.  ‘You are thinking about what?’ Niall asked when he saw me daydreaming. ‘Just about what will happen in a few years and now… I see I can’t come a lot to Belgium because I study in London and I have you in my life… Who knows if I have children…. It makes it more difficult to travel sometimes to Belgium.’ I said and sighted

‘I will always help you and support you with it, to go back to Belgium.’ He said and took me in his arms that why we got a 'awh' from everyone. 'What's going on?’ My granny asked. 'I realized that I could barely come to Belgium and he said that he would help me to come to Belgium and that he would always support me.' I answered. She nodded. We talked a whole day and after dinner we went home. They commanded that we had to stay for dinner. They had accept Niall. I was relieved and happy. So I could begin on a future with Niall. Maybe with children and a wedding, in his house in London, in our dreamhouse.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...