My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4637Views
AA

45. Chapter/Hoofdstuk 44 - Boxingsday

Nederlands - Dutch:

Eindelijk ging ik terug. Terug naar Niall. Hier heb ik op gewacht. Ik stond op en keek in de spiegel. Dit was een speciale dag. Ik zou de jongens zien na enkele dagen. Boxingday was for us, baby! Ik stapte in het vliegtuig en zette mijn koptelefoon op. Ik luisterde One Direction, natuurlijk Niall is mijn vriendje dus waarom niet? 

Er werd gezegd dat Liam me op het vliegveld zou ophalen. Hij was het vroegst in Londen volgens iedereen. Ik arriveerde na een tijd op het vliegveld. Ik voelde de stress al opkomen. Ik keek in het rond. Opeens zag ik Liam en rende naar hem en pakte hem vast. Oh wat was ik zo blij om hem te zien! Klinkt best raar dat je hem na 2 dagen zonder iemand moest doorgaan en hem toch zo hard missen! 

'Liam!' zei ik toen ik hem in mijn armen had. 'Eline.' zei hij. 'Oh my gosh, you look everyday more beautiful!' zei hij. 'You too!' zei ik en bloosde. 'Come on. Let's go to Nialls house so we can welcome him soon. His car is here on the airport, he arranged it so he can drive on his own to his house.' zei Liam. Ik knikte. Ik stapte in Liams auto. 'Well, how was it in Belgium?' vroeg hij om de stilte te breken. 'It was awesome. Skyped with Niall so a part of my family could see him. My cousin Davina just freaked out because it came out that I'm dating her favourite member of One Direction. But she was happy for me and for her so she knows that I don't hurt Niall.' zei ik.

'That's nice to know. I had an amazing Christmas seeing my babe Danielle again.' lachte Liam. 'I'm so happy for you LiLi.' lachte ik. 'I can't get used to LiLi.' zei Liam en parkeerde zijn auto op de parking van Niall. Ik opende de deur. 'I want to go for a run, do you want to go or do I have to run on my own?' vroeg ik.  'Sorry Eline but I have to look for Harry and Louis. I promised them to help them for this evening. You know celebrate Christmas with you all.' zei Liam. Ik knikte en verstond het. 

Ik kleedde me om na de vlucht en pakte mijn telefoon en oortjes en een soort armband waar ik mijn telefoon in kon stoppen tijdens het lopen. Ik liep minstens een uur. Toen ik uitgeput was, zag ik de auto van Niall daar staan. Ik opende deur en toen hij dat hoorde, zag ik hem bovenaan de trap staan. Mijn Niall... Zijn ogen begonnen groter te worden en hij probeerde voorzichtig de trap af te rennen. Hij was er beter in dan enkele dagen geleden. Waarschijnelijk heeft hij in Ierland extra geoefend zodat hij me trots kon maken. 

Hij omarmde me en spinde me in het rond. Ik lachte. Hij kuste mij op mijn voorhoofd. 'You look more and more beautiful every day.' zei hij. 'Liam said that too.' lachte ik en hij keek me aan en kuste me. Vlinders explodeerden in mijn maag. Net alsof ze het doel hebben gevonden waarvoor ze bestaan.

Na een eindeloze kus kwam ik op adem. 'You know we have a party this evening at the boys?' zei ik tegen Niall. Hij knikte. 'I'm gonna take a shower. I'm sweating.'  lachte ik. 'Can I join?' vroeg hij ondeugend. Ik schudde mijn hoofd. 'No Nialler I just want one on my own.' lachte ik. Ik stapte in de douche na alles klaar te leggen. Ik had een rode jurk voor naar het feestje van de jongens te gaan. Toen ik uit de douche wou stappen kwam Niall erin. 'Bad ass!' riep ik. Hij lachte. 'I was just ready so I step out of the shower.' zei ik. Ik gaf hem een kus en ging uit de douche. 

Ik kleedde me al om in mijn rood jurkje. Wanneer Niall uit de douche kwam keek hij me aan. Hij floot naar me. 'I have to go with this beauty to a party?' vroeg hij. Ik bloosde. Hij deed zijn pak al aan. 'Oh my gosh. I'm starving!' zei ik dramatisch. Hij lachte. 'Shall I gave you mouth to mouth already?' vroeg hij ondeugend. Ik lachte. Ik kuste hem. 'Can you help me with my hair?' vroeg Niall. Ik lachte. 'Of course.' zei ik. 'Quiff?' vroeg ik hem. Hij knikte. 

Ik kamde eerst zijn haar goed. Daarna pakte ik wat gel, voor ik nog maar aan zijn haar was met de gel, kuste hij me. Ik probeerde door het kussen heen zijn kuif te maken. Ik lachte. Toen hij stopte probeerde ik het nog beter te doen. 'I'm a pro! Doing your hair while kissing.' lachte ik. 'That's true! You're my pro! ' zei hij en gaf me een kus. 

'Now I'm going to do my make up and hair.' lachte ik. Ik was blij dat ik Nialls haar niet moest kleuren dat had Lou een paar dagen geleden gedaan. Voor ik de krultang aanzette kreeg ik de vraag van Niall: 'Can I curl your hair?' Ik lachte. Ik knikte. 'You know how?' vroeg ik. Hij schudde zijn hoofd. 'I will learn it you. I have to wait until I can use it.' zei ik. Ik legde het hem uit. Ik lachte. Hij pakte voorzichtig een lok van mijn haar en probeerde het te krullen. Het was zo schattig. 

'You do it very well, Nialler! Maybe you had to be hairdresser. You can braid and curl!' lachte ik. 'Personal hairdresser of Eline.' Lachte hij. 'Oh no, I have to take care of my hair then.' Lachte ik. Hij gaf me juist een kusje tussen de grens van mijn haar en mijn voorhoofd. Ik glimlachte en hij deed mijn haar verder. Na het krullen zette ik twee witte strikjes in mijn haar. Hij lachte. 'You look cute and gorgeous.' zei hij. 'You look handsome in a tux.' zei ik.

Ik deed mijn make up en dan ging ik naar beneden waar Niall was. 'Ready to go to see if we can help them?' vroeg Niall. Ik knikte en pakte mijn tasje en mijn dun vestje. We gingen naar Harry's huis. Iedereen was al in pak en was aan het helpen. Alleen de meiden waren er nog niet. Megan zou ook nog komen. Maar ze ging naar mij sturen zodat ze bij mij kon omkleden. Zo kon Harry haar jurkje niet zien. Niall vond het goed. Als ik zei dat ik me niet goed voelde wist hij dat we naar de luchthaven moesten. 

Na een tijdje moesten ik en Niall naar de luchthaven voor Megan. Hij zette mij en Megan thuis af en ging dan terug naar de jongens. Nadat Megan was omgekleed gingen we naar Harry's huis. Harry was verbaasd toen hij Megan zag en omarmde haar. 'I did a great job.' lachte ik. Niall gaf me een kus op de wang.

Nadat alles klaar was gingen we lekker eten en genieten met z'n alle. Perrie, Eleanor en Danielle waren er ook bij. 'We're going to burn some fireworks!' lachte Harry. Al de jongens keken ernaar uit. Ik, Megan, Eleanor en Danielle leken een beetje bezorgd. Perrie vertrouwde Zayn. We waren gezellig film aan het kijken tot ergens middernacht. Daarna ging iedereen naar buiten. De meiden stonden in een rij naar de jongens te kijken. De jongens stonden ver van de meisjes want ze gingen vuurwerk afsteken.

Na een tijdje ging Niall even naar binnen. Toen hij terugkwam voelde ik twee handen rond mijn heupen en een hoofd op mijn schouder. Zijn lippen raakten mijn wang. Harry lachte en keek naar Megan. Na een half uurtje nam hij ook het initiatief om naar haar te gaan en haar te knuffelen en te kussen. Ik had nog steeds Niall om me heen. Hij wist dat ik bang had dat hij zich zou verwonden. Ik had vaak zo'n ongevallen gehoord. Ik kreeg het koud en ik kreeg Niall zijn jas. 'You're not cold?' vroeg ik hem.

'I would throw myself before you to catch a bullet for you, so I want to feel the coldness for you so you won't have a cold.' fluisterde hij in mijn oor. Zachtjes begon er muziek te spelen buiten, ik voelde Niall mijn hand pakken om me te laten draaien zodat ik hem zou aankijken. 

Ik keek in zijn ogen. 'Promise me that you never leave me. Even if I say that you have to leave me.' zei Niall. 'I'll try.' lachte ik. Hij mompelde wat in mijn oor toen hij me knuffelde. 'And if there's someone who breaks our relation... Just stay with me.' fluisterde hij in mijn oor. Hij was zo bang om me te verliezen. 

We keken terug naar het vuurwerk. Ik glimlachte en boven mijn hoofd, was Nialls hoofd. Hij leunde op mijn hoofd. Zijn handen lagen op mijn buik. 'It isn't a falling star, if it was, I could wish to stay here forever with you.' zei ik. Hij lachte. 'One wish, one goal and I'll work to make your wish come true.' zei hij. 
Het was een onvergetelijke avond.

____________

English - Engels: 

Finally I went back. Back to Niall. For this, I've waited. I stood up and looked into the mirror. It was a special day. I would see the boys after a few days. Boxingday was for us, baby! I stepped into the plane and put my headphones on. I listened One Direction, of course Niall is my boyfriend so why not? 

It was said that Liam would pick me up at the airport. He was the earliest in London according to everyone. I arrived after a time on the airport. I felt the stress coming up. I looked around. Suddenly I saw Liam and ran to him and took him in my arms. Oh what was I so happy to see him! It sound weird if you miss someone so hard after 2 days without them, going trough the days without them. 

'Liam!' I said when I had him in my arms. 'Eline.' He said. 'Oh my gosh, you look everyday more beautiful!' He said. 'You too!' I said and blushed. 'Come on. Let's go to Nialls house so we can welcome him soon. His car is here on the airport, he arranged it so he can drive on his own to his house.' Liam said. I nodded. I stepped into Liams car. 'Well, how was it in Belgium?' He asked to break the silence. 'It was awesome. Skyped with Niall so a part of my family could see him. My cousin Davina just freaked out because it came out that I'm dating her favourite member of One Direction. But she was happy for me and for her so she knows that I don't hurt Niall.' I said.

'That's nice to know. I had an amazing Christmas seeing my babe Danielle again.' Liam laughed. 'I'm so happy for you LiLi.' I laughed. 'I can't get used to LiLi.' Liam said and parked his car on the paking lot of Niall. I opened the door. 'I want to go for a run, do you want to go or do I have to run on my own?' I asked.  'Sorry Eline but I have to look for Harry and Louis. I promised them to help them for this evening. You know celebrate Christmas with you all.' Liam said. I nodded and understood it.

I changed myself after the flight. and grabbed my phone and headphoones and a sort of bracelet where I could put my phone in it while running. I ran at least an hour. When I was tired, I saw the car of Niall standing there. I opened the door and when he heard that, I saw him at the top of the stairs. My Niall... His eyes went bigger and he tried to run of the stairs carefully. He was better in it then a few days ago. Probably exercised more in Ireland so he could make me proud. 

He wrapped his arms around me and spun me around. I laughed. He kissed my forehead. 'You look more and more beautiful every day.' He said. 'Liam said that too.' I laughed and looked at me and kissed me. Butterflies exploded in my stomach. Just like they had found the goal why they existed.

After an endless kiss, I took a breath. 'You know we have a party this evening at the boys?' I said to Niall. He nodded. 'I'm gonna take a shower. I'm sweating.'  I laughed. 'Can I join?' He asked mischievious. I shook my head. 'No Nialler I just want one on my own.' I laughed. I stepped into the shower after making everything ready. I had a red dress for the party of the boy. When I stepped out of the shower, Niall came into the bathroom. 'Bad ass!' I shouted. He laughed. 'I was just ready so I step out of the shower.' I said and I went out of the shower and gave him a kiss. 

I changed myself in my red dress. When Niall came out of the shower he looked at me. He whistled at me. 'I have to go with this beauty to a party?' He asked. I blushed. He put on his tux.'Oh my gosh. I'm starving!' I said dramatic. He laughed. 'Shall I gave you mouth to mouth already?' He asked mischievious. I laughed. I kissed him. 'Can you help me with my hair?' Niall asked. I laughed. 'Of course.' I said. 'Quiff?' I asked him. He nodded.

 I combed his hair first. Then I took some wax, before I could put my hands in his hair with the wax, he kissed me. I tried trough the kiss to make Nialls quiff. I laughed. When he stopped, I tried to do it better. 'I'm a pro! Doing your hair while kissing.' I laughed. 'That's true! You're my pro! ' He said and gave me a kiss.

'Now I'm going to do my make up and hair.' I laughed. I was happy that I don't have to dye his hair, Lou had dyed his hair a few days ago. Before I could turn on the curler, I go the question from Niall: 'Can I curl your hair?' I laughed. I nodded. 'You know how?' I asked. he shook his head. 'I will learn it you. I have to wait until I can use it.' I said. I explained him it. I laughed. he took carefully a lock from my hair and tried to curl it. It was so cute. 

'You do it very well, Nialler! Maybe you had to be hairdresser. You can braid and curl!' I laughed. 'Personal hairdresser of Eline.' He laughed. 'Oh no, I have to take care of my hair then.' I laughed. He gave me just a kiss on the boundary line of my hair and my forehead. I smiled and he curled my hair further. After curling , I put two white bow ties in my hair. He laughed. 'You look cute and gorgeous.' He said. 'You look handsome in a tux.' I said. 

I put on some make up and then I went downstairs where Niall was. 'Ready to go to see if we can help them?' Niall asked. I nodded and took my handbag and my thin little blazer. We went to Harry's home. Everyone was already in tux and was helping Harry. Except the girls weren't there already. Megan would come too. But she would send to me when she arrived at the airport so she could change at Nialls home. So Harry couldn't see her dress. Niall agreed with that. If I say that I wasn't really well, Niall knows then that we have to go to the airport. 

After a time Niall and I had to go to the airport for Megan. He put me and Megan home and then he went back to the boys. After Megan had changed her clothes, we went to Harry's house. Harry was astonished when he saw Megan en hugged her. 'I did a great job.' I laughed. Niall gave me a kiss on my cheek. 

After that everything was ready, we went to eat. Perrie, Eleanor and Danielle were there too now. 'We're going to burn some fireworks!' Harry laughed. All the boys looked forward to it. Me, Megan, Eleanor and Danielle looked a bit worried. Perrie trusted Zayn. We were watching a movie until midnight. Then everyone went outside. The girls stood in a row, looking at the boys. The boys stood far away form the girl because they did the firework. 

After a while Niall went inside. When he came back, I felt two hands aroud my hips and a head on my shoulder. His lips touched my cheek. Harry laughed and looked at Megan. After half an hour, he took the initiative to go to her and to hug her and to kiss her. I still had Niall around me. He knew that I was scared that he would hurt him. I had heard a lot accidents like that. I got cold and got Nialls jacket. 'You're not cold?' I asked him.

'I would throw myself before you to catch a bullet for you, so I want to feel the coldness for you so you won't have a cold.' He whispered in my ear. There played softly some music outside. I felt Niall who took my hand to let me turn so I could look at him.

I looked in his eyes. 'Promise me that you never leave me. Even if I say that you have to leave me.' Niall said. 'I'll try.' I laughed. He mumbled something in my ear when he hugged me. 'And if there's someone who breaks our relation... Just stay with me.'He whispered in my ear. He was so scared to lose me. 

We looked back to the firework. I smiled and above my head, was Nialls head. He leaned on my head. His hands lie on my stomach. 'It isn't a falling star, if it was, I could wish to stay here forever with you.' I said. He laughed 'One wish, one goal and I'll work to make your wish come true.' He said. It was an unforgettable evening. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...