My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4659Views
AA

44. Chapter/Hoofdstuk 43 - Christmas

Nederlands - Dutch: 

Gisteren was zo geweldig. Vandaag de andere kant van de familie. Mijn moeders kant. Verder rijden en mijn ogen vallen nu al toe! Ik pakte nu een ander jurkje en maakte een vlecht in mijn haar. Ik pakte mijn telefoon op en zag al een leuk smsje van Niall: 

Did you have some fun last night? Today it's a hard day without you but I know I will see you one of these days.  xxx

Ik glimlachte. Hij maakte mijn dag gewoon compleet. Ik stuurde snel terug:

I had some fun last night but I miss you... You'll see me soon. xxx

Ik keek naar mijn outfit. Niall had me moeten zien! Ik maakte me klaar en we vertrokken. Ik keek door het raam, gedachtes gingen in mijn hoofd heen en weer. Niall, de jongens, Maude, Megan, Alicia, ...  Ik voelde dat we er bijna waren en stapte uit met mijn tas en mijn kadootjes. Toen ik binnen kwam kreeg ik twee armen om me heen. 'Davina!' riep ik en nam haar stevig vast. Davina is de beste nicht dat je kan wensen. Zelf is ze een directioner. Maar wat ze niet weet is dat ik met haar favoriet lid samen ben. 

'Oh my god, I missed you girl!' zei ze. Zoals we dat altijd zeggen als we elkaar zien. We praten af en toe Nederlands maar meestal Engels. 'What did I missed from news?' vroeg ik. 'Niall die is zo hot! Ze zeggen dat hij een vriendin heeft. Ik heb een paar foto's van haar onherkenbaar op het internet gezien. Look!' zei ze. Ik lachte. Het waren de foto's van mij en Niall in Ierland, in Londen... Ik probeerde niet te blozen. 

'En ik heb gehoord dat je in Londen bent geweest. Hoe was het? Toevallig geen 1D tegengekomen?' vroeg ze nieuwsgierig. Ik moest het haar zeggen. Ik kon niet liegen. 'Well, Let's say it in English. I know them very well.' Davina begon gek te worden. 'What?! And Niall?' 'Well, to be honest, he's my boyfriend.' 'For how long?' 'Since Summer first I wanted to go on Holiday alone to London and then I met Louis in the elevator and the rest is history.' lachte ik. 'Oh my gosh! So you were the girl on the pictures?' Ik knikte. 'Don't tell it to anyone! Niall wants to protect me for hate and for paps.' zei ik. 

'I promise we are cousins forever! I will be quiet if you can fix a moment when I can talk to him!' zei Davina. Ik lachte. 'Like now? I can skype him.' zei ik. Davina knikte en ik stuurde een bericht naar Niall. Na enkele minuten mocht Davina haar idool ontmoeten. 

Niall - Hi princess, you want to let me meet someone?
Eline - Yes, Davina this is Niall. Niall this is Davina.
Davina - Are you real? 
Niall - -laugh- Yes, I am. And yes I'm Elines boyfriend

Davina begon bijna te flippen. 

Eiine - I was like that too before you came into my life. (Ik waarschuwde hem)
Niall - Nice to know. (Hij lachte) 
Eline - Bad from me to say. 
Niall - Not at all. I want to know how you were before me. 
Eline - Davina don't tell him. 
Davina - (Ze lachte) Of course not you are my best cousin. But it is a dilemma because he is my favourite member of 1D
Niall - Yes, a Nialler girl. 
Davina - And now not anymore. (Ze lachte)
Niall - (Hij keek verdrietig)
Eline - She's joking. I know her,she asked if she could talk to you so I'm going to the kitchen for some drinks and I will be back soon. 
Niall - Bye babe! See you soon! 
Davina - Yeah, yeah. Now it's me and you. 

Ik lachte en haalde cola voor mij en Davina. Ik pakte ook nog wat hapjes voor mij en Davina. Heel de familie was daar en ik begroette iedereen nog snel voor ik terug naar Davina ging. Iedereen vroeg over Londen. Bij deze kant van de familie zou ik Niall in het echt moeten meenemen want hier zullen ze het niet geloven.

Eline - I'm back! 
Niall - Yes! Thank you Davina for this amazing conversation.

Ik pakte mijn eten en drinken en deelde met Davina. Ik legde de tablet op mijn schoot.

Eline - What did you say to him, Davina?
Davina - Nothing, just that he has to take care of you and just about our family.
Eline - Yeah, yeah. I really have to believe that.
Niall - Don't argue please. 
Eline - Okay, okay. But you have to promise that you tell it me what she says when I'm back in London.
Niall - Okay pinky promise.

We lachten. We sloten na een tijd af nadat Davina Theo kon zien. Ze werd verliefd op kleine Theo. Dat ben ik nog atlijd. Als ik dat zeg wordt Niall boos en zegt dan altijd 'Well, I'm your boyfriend, not my nephew.' 

'You really like him?' vroeg Davina. Ik knikte. 'I love him with my whole heart.' zei ik. 'Let's watch funny moments of the boys!' schreeuwde Davina. We bekeken funny moments en af en toe kwamen de kleine kindjes naar ons of onze ouders om te zeggen dat we moeten eten. Winterbbq! Het was gezellig. Soms kreeg ik nog vragen over Londen en over liefjes. Gelukkig hielp Davina me wanneer ze het over vriendjes hadden. Na even bij alle volwassenen te zitten, die alleen over stomme dingen praten, gingen we ons terug in de keuken afzonderen. De volwassenen zaten in de woonkamer.

We keken de hele tijd funny moments. Ik lachte vooral bij de Niall stukken. 'I see you love him.' zei Davina. Ik lachte. 'Yes, I love him. And when he wanted to ask me if I want to marry him I wouldn't say no to it.' lachte ik. 'I'm happy you have him so I know you won't break his heart. I can't know it from others!' zei ze.'I will share him with you.' zei ik. 'I'm coming to London then.' zei ze.

Voor we het wisten hadden we zoveel plezier tot we naar huis moesten. Ik ging lekker dromen van Niall. Ik zou hem morgen misschien al zien.  

______________________________________________

English - Engels : 

Yesterday was so awsome; Today the other side of the family. My moms side. Father away to drive and my eyes fell down already! I took another dress now and made a braid in my hair. I took my phone and saw already a cute message of Niall : 

Did you have some fun last night? Today it's a hard day without you but I know I will see you one of these days.  xxx

I smiled. He made my day complete. I quickly sent something back:

I had some fun last night but I miss you... You'll see me soon. xxx

I looked to my outfit. Niall had to see me! I made myself ready and we went away. I looked trough the window, thought in my head went back and forth. Niall, The boys, Maude, Megan, Alicia,... I felt that we were almost at our destination and stepped out with my bad and my presents. When I came in, I got two arms around me 'Davina!' I shouted and held her thightly. Davina was the best cousin you could ever wish. She was even a directioner. But what she didn't know is that I was in a relation with her favourite band member. 

'Oh my god, I missed you girl!' She said. Like we always said when we saw each other. We talked sometimes Dutch but most of the time English. 'What did I missed from news?' I asked. 'Niall is so hot! They say he has a girlfriend. I have seen a few pictures of her unrecognized on the internet. Look!' She said. I laughed. It were pcitures of me and Niall in Ireland, in London... I tried to not blush.

'And I've heard you were in London. How was it? Didn't meet 1D accidentally? ' She asked curious. I had to say it to her. I couldn't lie. 'Well, Let's say it in English. I know them very well.' Davina went crazy. 'What?! And Niall?' 'Well, to be honest, he's my boyfriend.' 'For how long?' 'Since Summer first I wanted to go on Holiday alone to London and then I met Louis in the elevator and the rest is history.' I laughed. 'Oh my gosh! So you were the girl on the pictures?' I nodded. 'Don't tell it to anyone! Niall wants to protect me for hate and for paps.' I said.

 'I promise we are cousins forever! I will be quiet if you can fix a moment when I can talk to him!' Davina said. I laughed. 'Like now? I can skype him.' I said. Davina nodded and I send a message to Niall. After some minutes, Davina could meet her idol. 

Niall - Hi princess, you want to let me meet someone?
Eline - Yes, Davina this is Niall. Niall this is Davina.
Davina - Are you real? 
Niall - -laugh- Yes, I am. And yes I'm Elines boyfriend

Davina almost started to freak out.

Eiine - I was like that too before you came into my life. (I warned him)
Niall - Nice to know. (He laughed) 
Eline - Bad from me to say. 
Niall - Not at all. I want to know how you were before me. 
Eline - Davina don't tell him. 
Davina - (She laughed) Of course not you are my best cousin. But it is a dilemma because he is my favourite member of 1D
Niall - Yes, a Nialler girl. 
Davina - And now not anymore. (She laughed)
Niall - (He looked sad)
Eline - She's joking. I know her,she asked if she could talk to you so I'm going to the kitchen for some drinks and I will be back soon. 
Niall - Bye babe! See you soon! 
Davina - Yeah, yeah. Now it's me and you. 

I laughed and went for a cola for me and Davina. I took some snack to for us. All the family members were there and I greeted everyone quickly before I went back to Davina. Everyone asked about London. At this side of the family, I should take Niall to here because they wouldn't believe me if I say it now.

Eline - I'm back! 
Niall - Yes! Thank you Davina for this amazing conversation.

I took my food and drinks and shared with Davina. I put the tablet on my lap. 

Eline - What did you say to him, Davina?
Davina - Nothing, just that he has to take care of you and just about our family.
Eline - Yeah, yeah. I really have to believe that.
Niall - Don't argue please. 
Eline - Okay, okay. But you have to promise that you tell it me what she says when I'm back in London.
Niall - Okay pinky promise.

We laughed. We closed the call when Davina could see Theo. She was in love with little Theo. I'm still too. If I say that, Niall becomes mad and always says: 'Well, I'm your boyfriend, not my nephew.' 

'You really like him?' Davina asked. I nodded. 'I love him with my whole heart.' I said.' Let's watch funny moments of the boys!' Davina screamed. We watched funny moment and sometimes the little kids came to us or our parents to say that we had to eat. Winterbarbeque! It was amazin. Sometimes I still got some questions about London or boyfriends. Happily for me, Davina helped me when they had it about boyfriends. After sitting a time with the adult, who always talks about stupid things, we went back to the kitchen to seperate us. The adults sat in the living room. 

We watched the whole time funny moments. I laughed especially at the Niall parts. 'I see you love him.' Davina said. I laughed. 'Yes, I love him. And when he wanted to ask me if I want to marry him I wouldn't say no to it.' I laughed. 'I'm happy you have him so I know you won't break his heart. I can't know it from others!' she said.'I will share him with you.' I said. 'I'm coming to London then.' she said.

Before we knew, we had a lot of fun when we had to go home. I went to bed so I could dream of Niall. I would see him tomorrow maybe. 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...