My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4630Views
AA

43. Chapter/Hoofdstuk 42 - Christmas Eve

Nederlands - Dutch: 

Ik ben terug in België maar zonder Niall. Dat deed pijn maar hij moest ook naar zijn familie. Ik zag Niall elke dag en het deed pijn om hem enkele dagen niet te kussen of in mijn armen vast te nemen. Als hij op tour is zal ik hem moeten leren loslaten, net zoals nu. Ik keek naar mijn kamer. Het was nog geen verschil. De Niall Horan posters, mijn rommelige bureau, mijn raam, mijn behang. Het voelde als thuiskomen maar mijn thuis was nu vooral bij Niall in Londen. 

'En herken je het hier nog?' vroeg mama toen ze naar me keek. Het was na de vlucht de eerste keer dat ik mijn kamer stapte. Ik knikte. 'Ik herken nog alles.' glimlachte ik. 'We moeten om 5 uur bij je oma zijn.' zei mama. Ik knikte. Ik opende mijn koffer en legde alles voor twee dagen in mijn kast zo kon ik nieuwe kledingstukken meenemen naar Londen als ik wou. Ooit zou ik alles moeten meenemen... Ik zuchte. Ik besefte dat ik hier een deel van mijn verleden achterlaat. 

Ik keek in mijn kasten na het uitladen. Ik zocht een jurkje. Ik vond er een. Ik herinner me van wie en vanwaar ik hem heb. Londen... Niall. Ik en Niall gingen paar weken voor Kerstmis winkelen. Hij moest nog kadootjes hebben zoals mij. Ik zag dat jurkje daar hangen en natuurlijk had Niall aan mijn gezicht gezien dat ik hem wou. 'You have to buy it if you want the dress!' zei hij. Ik schudde mijn hoofd. 'I'm here for presents not a dress.' 'Come on, it will suit you well! It will be beautiful! If you don't buy it, I'll buy it for you. ' 'No Niall!' zei ik maar te laat.. Hij ging naar binnen zocht mijn maat, die hij allang kende en liet met het jurkje passen. 

Het paste perfect! Hij kocht het voor me zonder dat ik wat kon zeggen. 'It's for your christmas' zei hij dan. Ik zuchte. Maar nu ik het aanheb voor kerstmis heb er geen spijt van. Ik maakte me klaar en het duurde even voor we vertrokken dus ik besloot Niall op Skype te bellen.

Niall : Hello gorgeous.  
Eline : -lach- Hello Leprechaun.
Niall : Thanks. I already miss you, princess. 
Eline : You're not alone but I have something that I know you're by my side. -Ik zette de webcam aan en liet het jurkje zien -
Niall : Oh my god! You put on that beautiful dress I bought you! I'm jealous that I'm not there! And you look beautiful! 
Eline: Let me see you so I can check you out in your tux! - Ik lachte en hij zette zijn webcam aan - 
Niall : Check  it out ! - Hij lachte - 
Eline : Oh my gosh! A nice boy in a tux!  - Ik legde mijn twee handen op mijn wangen en deed een 'O' met mijn mond - 
Niall : -Hij lachte - Yeah, that nice boy wants to pick you up in Belgium to go to Mullingar! 
Eline : Come on Nialler, have fun! I have to make fun too, today I'm the only girl of the grandchildren so I have to make fun too, but I will take my tablet with me so if you need me, you can call me. 
Niall : -Hij knikte - I love you princess, I have to go. - Hij gooide een handkus naar de camera. - 
Eline - Ik deed alsof ik ze opving - I love you more. Bye babe! 

We sloten af. Ik voelde al een traan over mijn wangen komen. Hij vond me mooi en wou me daar hebben. 'You ready?' vroeg mijn pa. Ik pakte mijn handtas en stopte mijn tablet erin samen met mijn telefoon en portemonnee en al mijn pakjes staken in een andere zak. Ik volgde mijn ouders naar de auto. Ik keek door het raam.

Fatsoenlijk afscheid nemen van Niall kon niet... we hadden bijna op hetzelfde uur een vlucht. Een snelle kus en knuffel was het enigste wat we konden doen. En daar gingen onze vliegtuigen... 

Ik viel zachtjes in slaap in de auto tot mijn moeder me wakker maakte. 'We zijn er lieverd.' zei ze. Ik knikte. 'Ik heb alleen wat last van Jet lag denk ik.' loog ik. Ze knikte en ik ging met mijn ouders mee naar binnen. Ik kuste iedereen op de wang. 'Jij ziet er echt prachtig uit!' zei mijn tante. Ik gaf haar een knuffel. 'Dank je jij ook!' zei ik. 'Wat heb ik gehoord? Je studeert nu in Londen?' vroeg een andere tante. Ik knikte. 'Ja, wou dit altijd al doen, ik was eerst overtuigd hier te studeren maar na een tijdje mensen in Londen te kennen, wou ik echt mijn droom waarmaken.' antwoorde ik. 

'Jaja, waarschijnelijk door die ene jongen. Je pa vertelde erover!' zei mijn tante. Ik bloosde. 'Hoe heet hij weer?' vroeg mijn tante aan mijn pa. 'Oké ook voor Niall maar eigenlijk meer omdat Londen een echte grote unieke kans is.' zei ik en bloosde. 'Wanneer krijgen we hem te zien?' vroeg mijn oma. 'Vroeger dan je denkt. Ik weet niet hij is nu bij zijn familie maar ik heb mijn tablet bij dus als je echt wil kan ik vragen om te skypen. Maar hij spreekt wel Engels. Wie weet moet ik dan nog vertalen. Het is wel handig zo'n Engels/ Iers vriendje. Kan ik mijn talen oefenen.' zei ik. 'Dat geloof ik best.' zei een van mijn neven. Ik lachte en stuurde naar Niall:

My parents told my grandparents and aunts and cousins about London and you. I think they wanna meet you. Ready on skype? xxx Your princess.

Een van mijn neven keek mee op mijn telefoon. 'Your princess?' vroeg hij. Ik lachte. 'Hij noemt me altijd princess, weet niet waarom.' 'Raar, ben benieuwd.' zei hij. Ik pakte mijn tablet. Skype startte op. Iedereen keek mee. Niall belde me al direct. 

Niall - Hey my girl! 
Eline - Hey how is it there? 
Niall - Good, you wanted to let me meet your family? 
Eline - Yes, this is my granny, this is my aunt and my other aunt and these are my two cousins. And my brother is here too with his girlfriend. My brother is Mike with his girlfriend Emily. 

Iedereen zwaaide naar Niall en zei 'Hello.' zelfs mijn oma probeerde. 'Wanneer hij hier echt is ga ik hem een beetje Nederlands laten leren.' verzekerde ik mijn oma.

Niall - What are you going to do?
Eline - I said when you're here you would know some more dutch words then now. So you can talk a little bit with my granny without me being translator. 
Oma - Hij lijkt me een lieve jongen voor je.
Eline - She said that you look like a kind boy for me. 
Niall - Thank you granny of Eline
Eline - Hij zei dank je oma van Eline. By the way, sorry Niall if I mix Dutch with English now, but yeah not all the family members speak English here. 
Niall - It's okay. Do you want to see all my family members here. I'm at my dad. 
Eline - Sure. Hij laat zijn familie zien. Hij is bij zijn pa, zijn ouders zijn gescheiden.
Niall - What did you say?
Eline - I said that you will show your family and that you're at your dads, and told them that your parents are divorced. 
Niall - Say hello to Theo! And I forgot to ask how is it with your book? 
Eline - Awh, Theo you grew a lot! And I wrote in the airplane a lot. 
 

'Je boek?' vroeg een van mijn neven die Engels verstond. 'Ja, ik schrijf soms en nu ben ik aan het proberen een boek te maken.' 'Die willen we wel lezen!' riep een van mijn tantes. 'Sorry het is in het Engels.' zei ik. 'Dan vertaal je het toch voor ons?' 'Het is echt een lang boek.' zei ik.
 

Niall - What are they saying? 
Eline - Thank you for saying book, one of my cousins heard it and they want to read it but happily for me, it is in English. 
Niall - Sorry princess.
Eline - It's okay. I let you party further. 

Ik sloot af en we deelden kadoos uit en aten. Het was een gezellige avond. 

_______________________

Note: Normally there were Dutch sentences when she translated it for her family, I put it in English for you so don't think I repeat it for you, in the chapter she translate a little bit for her family, who can't speak English. 

English - Engels: 

I'm back in Belgium but without Niall. It hurt me but he had to go to his family too. I saw Niall everyday and it hurt me if I couldn't kiss him or take him in my arms for a few days. If he goes on tour, I have to learn to let him go, just like now. I looked at my room. There wasn't a difference. The Niall Horan poster, my choatic desk, my window, my wallpaper. It felt like coming home but my home was mostly at Nialls house in London. 

'And do you still remember it here?' my mom asked when she looked atme. It was after the flight the first time that I stepped into my room. I nodded. 'I still remember everything.' I smiled. 'We have to be at five at your granny. ' mom said. I nodded. I opened my lugagge and laid everything for two days in my closet so I could take some new clothes to London if I want. Someday, I had to take everything with me... I sighted. I realised that I would left here a part of my past.

I looked in my closet after packing out. I searched for a dress. I found one. I remember form who I got it and from where. London... Niall. Niall and I went before Christmas some weeks ago to the shops. He had to search some present like I had to do. I saw that dress hanging that and of course Niall saw on my face that I would like to have that dress. 'You have to buy it if you want the dress!' He said. I shook my head. 'I'm here for presents not a dress.' 'Come on, it will suit you well! It will be beautiful! If you don't buy it, I'll buy it for you. ' 'No Niall!' I said but it was too late... He went inside and searched my size, which he already knew and let me try the dress.

It suited perfectly! He bought it for me without that I could say something. 'It's for your christmas' He said then. I sighted. But now that I wear it for Christmas, I didn't regret or feel sorry for it. I made myself ready and it lasted a while because we left so I decided to call Niall on Skype.

Niall : Hello gorgeous.  
Eline : -laugh- Hello Leprechaun.
Niall : Thanks. I already miss you, princess. 
Eline : You're not alone but I have something that I know you're by my side. - I put on the webcam and showed him the dress-
Niall : Oh my god! You put on that beautiful dress I bought you! I'm jealous that I'm not there! And you look beautiful! 
Eline: Let me see you so I can check you out in your tux! - I laughed and he put on the webcam - 
Niall : Check  it out ! - He laughed - 
Eline : Oh my gosh! A nice boy in a tux!  - I laid my two hands on my cheekc and did an 'O' with my mouth. - 
Niall : -He laughed - Yeah, that nice boy wants to pick you up in Belgium to go to Mullingar! 
Eline : Come on Nialler, have fun! I have to make fun too, today I'm the only girl of the grandchildren so I have to make fun too, but I will take my tablet with me so if you need me, you can call me. 
Niall : -He nodded - I love you princess, I have to go. - He threw a handkiss to the camera. - 
Eline - I did like I caught the kiss - I love you more. Bye babe! 

We closed the call. I felt a tear over my cheek. He found me beautiful and would like to have me there. 'You ready?' My dad asked. I took my handbag and put my tablet in it just like I did with my phone and my wallet. And all my presents were in an other bag. I followed my parents to the car. I looked trough the window. 

I could say a proper goodbye to Niall... We had almost on the same time a flight. A quick kiss and a hug was the only thing we could do. And there they went our planes... 

I fell softly asleep in the car until my mom woke me up. 'We're here honey.' she said. I nodded. 'I'm just suffering a little bit with jet lag I think.' I lied. She nodded and I went with my parents inside. I kissed everyone on the cheek. 'You look gorgeous!' My aunt said. I gave her a hug. 'Thank you too!' I said. 'what did I hear? You study in London now?' Another aunt asked. I nodded. 'Yes, I always wanted to do this, I was first convinced to stay here studying but after a time knowing people of London, I really wanted to realize my dream.' I answered.  

'Yeah, yeah, probably because of one boy. Your dad told me about it.' my aunt said. I lbuhsed. 'How was his name again?' my aunt asked to my dad. ' Okay also for Niall but actually more because of London is an unique chance.' I said and blushed. 'when do we get to see him.' When Sooner than think. I don't know. He's now at his family but I have my tablet with me so if you really want I can ask him to skype with me. But he speaks English. Who knows if I had to translate too. It's useful to have an English - Irish boyfriend. I can exercice my languages.' I said. 'I could believe that.' One of my cousins said. I laughed and sent to Niall :  

My parents told my grandparents and aunts and cousins about London and you. I think they wanna meet you. Ready on skype? xxx Your princess.

One of my cousins looked with me on my phone. 'Your princess?' He asked. I laughed. 'He always calls me princess, I don't know why.' 'Weird, I'm curious.' He said. I took my tablet.  Skype started up. Everyone looked on the screen. Niall called me immediately. 

Niall - Hey my girl! 
Eline - Hey how is it there? 
Niall - Good, you wanted to let me meet your family? 
Eline - Yes, this is my granny, this is my aunt and my other aunt and these are my two cousins. And my brother is here too with his girlfriend. My brother is Mike with his girlfriend Emily. 

Everyone waved to Niall and said 'Hello.' Even my granny tried. 'When he's really here, I will learn him a little bit Dutch.' I assured my granny. 

Niall - What are you going to do?
Eline - I said when you're here you would know some more dutch words then now. So you can talk a little bit with my granny without me being translator. 
Granny
 - He looks a kind boy for you 
Eline - She said that you look like a kind boy for me. 
Niall - Thank you granny of Eline
Eline - He said Thank you granny of Eline. By the way, sorry Niall if I mix Dutch with English now, but yeah not all the family members speak English here. 

Niall - It's okay. Do you want to see all my family members here. I'm at my dad. 
Eline - Sure. He'll show his family. He's at his dad, his parents are divorced.
Niall - What did you say?
Eline - I said that you will show your family and that you're at your dads, and told them that your parents are divorced. 
Niall - Say hello to Theo! And I forgot to ask how is it with your book? 
Eline - Awh, Theo you grew a lot! And I wrote in the airplane a lot. 

'your book?' One of my cousins asked who could understand English. 'Yes, I wrote sometimes and now I'm trying to make a book.' 'We would like to read it!' One of my aunts shouted. 'Sorry it is in English' I said. 'Then you translate it for us?' 'It is already a long book' I said. 

Niall - What are they saying? 
Eline - Thank you for saying book, one of my cousins heard it and they want to read it but happily for me, it is in English. 
Niall - Sorry princess.
Eline - It's okay. I let you party further. 

I closed the call and we handed out the presents and ate. It was an amazing evening. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...