My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4675Views
AA

38. Chapter/Hoofdstuk 37 - The tour starts

Dutch - Nederlands : 

Ik voelde Nialls hand over mijn heupen gaan. Zijn lippen kusten mijn voorhoofd, neus en mond. Ik kuste mee toen hij mijn mond aanraakte.

'Hello beautiful.' zei Niall.'Hello handsome.'zei ik. Hij kuste me nog enkele keren. 'Why so much kisses?' vroeg ik. 'Because I missed you and I have to miss you today. And of course because I love you.' zei hij. Ik hoorde zachtjes 'Rihanna - California King bed' spelen. Ik voelde Nialls vinger over mijn neus gaan. Ik lachte. 'I wish I could lie here with you. ' zei hij. Ik kon niets zeggen want hij kuste me al. Ik lachte en kuste hem terug. 'When do you have a flight?' vroeg ik. 'This evening.' zei hij verdrietig. 

 

 

 

 

'Good news so I don't have to say goodbye this afternoon to you.' zei ik en hij lachte. We stonden op en wandelden naar de keuken. 'Bacon with some eggs?' vroeg ik. Hij knikte. Ik maakte een typisch Engels ontbijt. Spek & Eieren en typisch Engelse dingen. 'I'm gonna miss this.' zei Niall toen we aten. 

Ik lachte. 'You want to be a superstar and going on tour.' zei ik. 'Well, if I wasn't you didn't met me in London.' zei hij. 'Who says? Maybe I went to travel in Mullingar then.' lachte ik. 'Love will always find the ways.' zei ik. Hij lachte en gaf me een kus op mijn slapen. 'Maybe this morning going to the market? I saw there is a market here somewhere.' stelde ik Niall voor. ' You sure they won't recognize me in that big crowd?' vroeg Niall. 'Please Niall. It's our last day, I'll help you with your beanie and all the rest. I think it can be fun! You don't have to worry about me if you are scared if they see you with me.' zei ik. 

'I'm a big girl! And if they know that we are together, then is it like that... I don't care anymore because I love you Nialler!' zei ik tegen hem en ik keek in zijn ogen. 'You convinced me!' lachte hij. Ik gaf hem een knuffel en kleedde me boven om. Hij deed hetzelfde. Ik hielp hem met zijn 'camouflage'. Ik schudde zijn haar in de war en zette zijn beanie op. 'With your quiff they will recognize you faster.' zei ik en kuste hem op zijn voorhoofd. Ik gaf hem zijn zonnebril. 'Happily I don't have to use make up for you if you had tattoos like Harry, Zayn or the others.' lachte ik. 'Yeah, then it would be ichy for me.' lachte hij. Ik deed een zomersjaaltje aan en een zonnebril. Ik maakte een knot in mijn haar en ik was klaar. Ik zei tegen Niall dat hij kleren moest aandoen die hij nooit op concerten aandoet. Hij deed dat. 

We vertrokken naar de kleine gezellige markt. Ik had Nialls hand vast. Hij glimlachte naar me toen ik hem aankeek. Ik keek rond, ik zag kledingkramen, bh-kramen, snoepkramen en verschillende kramen. Eerst gingen we snoep halen, natuurlijk voor Niall heel veel. Ik lachte. 'You always wants food.' zei ik en keek naar hem. Hij lachte. 

Ik kocht wat nieuwe kleren en een nieuwe handtas en ik zag Niall al kijken van 'yes, she is shopaddicted.' Ik lachte en voor ik het wist zag ik twee andere bekende figuren op de markt. Ik rende ernaar toe. Het waren Harry en Megan. We praatten tegen elkaar en daarna zagen we nog Alicia en Jeroen. Ik gaf Alicia een knuffel. 'Why do you all come to the market?' vroeg ik hen. 'I discovered it the way to school so I thought why not going today?' legde Alicia uit. 'It's the last day of Harry here before he goes on tour so I thought doing something active.' Lachte Megan. 'Same idea here.' zei ik. 

Tijdens lunch aten we met z'n 6. Na de lunch gingen we naar ons eigen huis. We zaten lekker buiten te praten tot ik en Niall hoorden 'Eline and Niall are sitting in a tree K I S S I N G ' Ik hoorde duidelijk Megan en Harry aan het hek. Ik en Niall lachten. We pakten een emmer met water en gooide het water over het hek zodat Megan en Harry water over hun kregen. 

'Eline and Niall!' schreeuwde Megan. Ik en Niall lachten. 'you deserved it! It's your own fault!' riep ik. Ik gaf Niall een high five. We gaven elkaar een knuffel. De dag ging snel voorbij en na het eten moest ik al afscheid nemen van mijn 'Irish Leprechaun.' We stonden aan de voordeur. Tranen gleden al van mijn wangen. 

'I'm gonna miss you Nialler!' zei ik en hield hem in mijn armen. Ik legde mijn hoofd op zijn borst. Hij streelde mijn haar en kuste mijn haar. 'I'm gonna miss you too princess! Just don't think about me and it will be over soon! I'll skype with you when I can.' Zei hij zachtjes. Hij liet me los en Harry pikte hem op. Megan ging terug naar Nederland en de jongens gingen de wereld rond... 

Ik gaf hem een laaste knuffel en kus. Een passionele kus, een kus van liefde. 'Bye babe!' zei ik en hij zwaaide naar me voor hij in de auto stapte. Ik gooide de voordeur toe toen hij verdween. Ik ging naar mijn laptop en probeerde te schrijven. Dat verzette me even. Wie weet kan het boek volgend jaar uitbrengen? Ik begon te wijzigen en bij te schrijven. 

Voor ik het wist was het laat en kreeg ik telefoon via Skype van Niall. 'Niall!' riep ik door het gesprek. 'Eline!' riep hij terug. 'I'm landed. We're now in France, in Maude her country.' lachte hij. 'Nice! So it didn't last so long?' ' Not at all. What are you doing?' 'I was writing some chapters for my prince is in London, you know that book I wrote?' 'Yeah, I know it and I hope you can finish it and publish it into the world.' 'Thanks, honey. I really appreciate that but you have to be objective too. I'm not a good writer at all. I'm not an English speaker so I have to admit that it isn't one of the best stories in the world.' 'Yeah yeah, princess. I know but you're good, we all now that!' Ik glimlachte en hoorde de deurbel.

'Wait a second, the door!' Hij knikte en ik rende naar de deur en opende ze. Daar stond ze, kleine Demi. 'Can I come back to you for a night now? Mommy and daddy are away and nanny isn't so sweet like you.' zei Demi schattig. Achter haar stond haar mama. 'It's okay for you if you're parents are okay with it. ' Haar mama knikte. 'Milo is at the nanny but Demi was so happy at yours and didn't like the nanny. Sorry to bother you at this hour.' zei haar mama. 'It's okay.' zei ik en liet hun binnen. 

'Niall look at who's here!' zei ik en liet Demi aan Niall zien. 'But after saying hello to Niall, you have to say goodnight too because it's bedtime.' zei ik toen haar mama al weg was. Ze knikte en ik stopte haar na dag te zeggen tegen Niall in bed. 'I'm going to bed too. Good night babe!' zei ik en sloot af na een handkus en een antwoord van Niall. 

___________________________

Engels - English: 

I felt Nialls hand going over my hips. His lips kissed my forehead, nose and mouth. I kissed with him when he touched my mouth.

 'Hello beautiful.' Niall said. .'Hello handsome.' I said. He kissed me again a few times. 'Why so much kisses?' I asked. 'Because I missed you and I have to miss you today. And of course because I love you.' He said. I heard softly 'Rihanna - California King bed'. I felt Nialls fingers ove my nose. I laughed.  'I wish I could lie here with you. ' He said. I couldn't say nothing because he kissed me already. I laughed and kissed him back. 'When do you have a flight?' I asked. 'This evening.' He said sad. 

 

 

 

 

'Good news so I don't have to say goodbye this afternoon to you.' I said and he laughed. We stood up and walked to the kitchen. 'Bacon with some eggs?' I asked. He nodded. I made a typical English breakfast. Bacon & egg and typical English things. 'I'm gonna miss this.' Niall said when we ate.

I laughed. 'You want to be a superstar and going on tour.' I said. 'Well, if I wasn't you didn't met me in London.' He said. 'Who says? Maybe I went to travel in Mullingar then.' I laughed. 'Love will always find the ways.' I said. He laughed and gave me a kiss on my temples. 'Maybe this morning going to the market? I saw there is a market here somewhere.' I proposed Niall. ' You sure they won't recognize me in that big crowd?' Niall asked. 'Please Niall. It's our last day, I'll help you with your beanie and all the rest. I think it can be fun! You don't have to worry about me if you are scared if they see you with me.' I said.

'I'm a big girl! And if they know that we are together, then is it like that... I don't care anymore because I love you Nialler!' I said to him and looked in his eyes. 'You convinced me!' He laughed. I gave him a hug and changed me upstairs. He did the same. I helped him with his 'camouflage'. I made his hair entangled and put his beanie on his hair. 'With your quiff they will recognize you faster.' I said and kissed him on his forehead. I gave him is sunglasses. 'Happily I don't have to use make up for you if you had tattoos like Harry, Zayn or the others.' I laughed. 'Yeah, then it would be itchy for me.' He laughed. I put on a summerscarf and sunglasses on. I made a bun in my hair and I was ready. I said to Niall that he had to wear clothes that he never wears at concerts. He did that.

We went away for the little cosy market. I held Nialls hand. He smiled to me when I looked at him. I looked around, I saw clothing stands, bra stands, candy stands and different stands. First we went for some candy, of course Niall wants a lot of them. I laughed. 'You always wants food.' I said and looked at him. He laughed.

I bought some new clothes and a new handbag and I saw Niall already looking like 'yes, she is shopaddicted.' I laughed and before I knew, I saw two other familiar figures on the market. I ran to them. It were Harry and Megan. We talked to each other and then we saw Alicia and Jeroen. I gave Alicia a hug.  'Why do you all come to the market?' I asked them. 'I discovered it the way to school so I thought why not going today?' Alicia explained. 'It's the last day of Harry here before he goes on tour so I thought doing something active.' Megan laughed. 'Same idea here.' I said.

While lunchtime we eat with 6. After lunch we went to our own houses. Niall and I sat outside talking  until Niall and I heard 'Eline and Niall are sitting in a tree K I S S I N G ' I heard clearly Megan and Harry. We took a bucket with water and threw the water over the fences so Megan and Harry got wet. 

'Eline and Niall!' Megan shouted. Niall and I laughed. 'you deserved it! It's your own fault!' I shouted. I gave Niall a high five. We gave each other a hug. The day flew away and after dinner I had to say goodbye to my 'Irish Leprechaun.' We stood at the frond door. Tears streamed down over my cheeks.

'I'm gonna miss you Nialler!' I said and held him in my arms. I laid my head on his chest. He stroked my hair and kissed it. 'I'm gonna miss you too princess! Just don't think about me and it will be over soon! I'll skype with you when I can.' He said softly. He let me go and Harry picked him up. Megan went back to the Netherlands and the boys went around the world...

I gave him a last hug and kiss. A passionated kiss, a kiss of love. 'Bye babe!' I said and he waved to me before he stepped into the car. I closed the door when he disappeared. I went to my laptop and tried to write. I could move my thoughts. Who knows that I can bring out the book next year? I started changing and adding. 

Before I knew, was it late and I got a call via Skype from Niall. 'Niall!' I shouted in the conversation. 'Eline!' He shouted back. 'I'm landed. We're now in France, in Maude her country.' He laughed. 'Nice! So it didn't last so long?' ' Not at all. What are you doing?' 'I was writing some chapters for my prince is in London, you know that book I wrote?' 'Yeah, I know it and I hope you can finish it and publish it into the world.' 'Thanks, honey. I really appreciate that but you have to be objective too. I'm not a good writer at all. I'm not an English speaker so I have to admit that it isn't one of the best stories in the world.' 'Yeah yeah, princess. I know but you're good, we all now that!' I smiled and heard the doorbell. 

'Wait a second, the door!' He nodded and I ran to the door and opened it. There she stood, little Demi. 'Can I come back to you for a night now? Mommy and daddy are away and nanny isn't so sweet like you.' Demi said cute. Behind her stood her mom. 'It's okay for you if you're parents are okay with it. ' Her mom nodded. 'Milo is at the nanny but Demi was so happy at yours and didn't like the nanny. Sorry to bother you at this hour.' Her mom said. 'It's okay.' I said and let them inside.

'Niall look at who's here!' I said and showed Demi to Niall. 'But after saying hello to Niall, you have to say goodnight too because it's bedtime.' I said when her mom was already away. She nodded and I put her in bed after that she said 'hello' to Niall. 'I'm going to bed too. Good night babe!' I said and closed after a handkiss and an answer of Niall. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...