My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4637Views
AA

35. Chapter/Hoofdstuk 34 - bye bye & preparing something

Nederlands - Dutch: 

Vandaag was de dag. Bye bye Demi en Milo! Ik ga hun zo hard missen. Niall wist dat en besloot vandaag even bij mij thuis te blijven. Hij kon dit organiseren omdat het opnames waren. Hij zou morgen dan wat langer in de studio blijven voor zijn solos. Ik stapte uit bed en voelde twee armen om me heen. 'Stay in bed until Milo or Demi 'will wake us up' ' zei Niall. Ik lachte. Ik kuste hem zachtjes. Ik hoorde Demi met Milo aanlopen. 'Game over.' zei ik. Niall lachte. Milo klom op Nialls rug en Demi kroop tussen ons in. Ik lachte en stond op. We aten samen met zijn allen. 

'Well, because your parents will pick you up, I thought you two wanna give your presents now to Niall.' zei ik tegen Demi en Milo. Ik ging de kadoos halen. Ik gaf de juiste aan de juiste persoon. 'Can I first?' vroeg Milo. Ik knikte. 'This is for your birthday within a few days.' zei Milo trots. Niall gaf hem een knuffel en een kus op zijn wang. Hij opende het kadootje. 'Wauw! Beautiful!' zei Niall. Hij had de voetbal in zijn handen. Het was een one direction voetbal. 'Thank you Milo!' zei Niall en gaf hem een knuffel. 'When your sister has given me her present I'll play football with you. ' Voegde hij eraan toe. 

Demi gaf haar kadootje en wachtte ongeduldig. Toen hij haar kado uitpakte keek ze met grote oogjes. 'Thank you Demi. I'll put these laces on my favourite shoes.' zei Niall. Het waren schoenveters met zijn naam op. Demi keek blij en Niall gaf haar een knuffel. 'Now we're going to play some football?' vroeg Niall aan Milo die knikte.

Milo en Niall gingen voetballen. Ik vlechtte Demi's haar. Daarna wou ze met de poppen spelen. Na een tijdje ging de bel. Het grote moment,... afscheid nemen van Demi en Milo. Chelsey en de ouders van Demi en Milo kwamen binnen. 'Come in. Milo is playing football with Niall.' zei ik. Ze volgden me naar buiten. Milo rende naar zijn pa en gaf hem een knuffel. Milo zijn vader is een voetballer en hij kijkt op naar zijn papa als voetballer. Daar kon Niall niet tegenop als zanger. Demi die had wat moeite om terug naar haar ouders te gaan. Ze huilde toen ik haar aan haar mama wou geven. Ik moest bijna ook huilen. Gelukkig voor mij stond Niall bij mij. Ik voelde zijn hand rond mijn taille. 

We pakten alles in voor de kindjes en Demi bleef maar huilen. Ze wou bij mij en Niall blijven. Ik voelde al tranen komen. Ik voelde me emotioneel! 'You can visit them sometimes.' zei Chelsey en Demis ouders tegen Demi. Ze knikte zachtjes maar ze huilde nog altijd. Het hielp niet wat we deden. Ze gingen naar huis. Toen de deur gesloten werd, voelde ik Niall die me stevig vast hield. Hij zou me na zijn verjaardag ook even verlaten. 'Sshh... It'll be alright. We'll miss them but they need their parents.' zei Niall en gaf me een kus op mijn haar. Daarna legde hij zijn hoofd op mijn hoofd.

 Hij wreef over mijn rug. 'What are we going to do? I think the rest of the children of the boys are away so maybe doing something with the boys?' stelde Niall voor. Ik knikte en verborg mijn gezicht in zijn borst. We lieten elkaar los en Niall belde naar Louis om te zien waar hij was. 'He's at home.' zei Niall en we probeerden naar Louis' huis te gaan. 

Louis deed de deur open en gaf ons een knuffel. 'Demi's away?' vroeg Louis. Ik knikte. Hij knuffelde me. We gingen zitten. Eleanor kwam naar beneden. Ze was bij Louis blijven slapen. Ze glimlachte en gaf mij en Niall een knuffel. 'Nice to see you again!' zei ze tegen me. 'Indeed. You look beautiful!' zei ik tegen Eleanor. 'Look at you. You shine like you have the best boy in the world.' zei Eleanor. 'I have!' zei ik lachend. 

Niall praatte met Louis en ik met Eleanor. 'El, can you help me?' vroeg ik. Ze knikte en ik liet haar mijn plannen voor Nialls verjaardag zien. 'I can ask Louis to help you.' zei ze. 'He knows the dates of the concerts and when they're busy plus he can help you organise it.' voegde ze eraan toe. Ik knikte. Ik zat met Eleanor in de keuken terwijl Louis en Niall in de woonkamer zaten. We wandelden naar de woonkamer en Eleanor ging op Louis' schoot zitten. Niall deed teken om hetzelfde te doen. Ik kwam op zijn schoot zitten.

'Louis, I heard you wanna learn some dutch words?' zei ik. Louis lachte en knikte. 'When do we have a dutch lesson? I'll teach you.' daagde ik hem uit. 'Okay, when do you have some time?' vroeg hij. 'Every time until next week.' zei ik. 'Now maybe?' voegde ik toe. 'Of course.' zei Louis. 'But can I go for a drink first?' zei ik en deed teken naar Louis dat ik hem alleen wou spreken. Hij knikte en zei : 'Follow me.' 

We liepen naar de keuken. 'Well, you would like to speak me?' zei Louis. Ik knikte. 'It's Nialls birthday within a few days. I want to book some tickets for going to Belgium and to a footballmatch of Ireland versus Belgium. I want to see if I can have a meet & greet for Niall too with the Ireland players and the players of Belgium, the red devils.' zei ik. 'That's so original girl! I want to help you!' zei hij en gaf me een high five. 

We gingen terug naar de woonkamer met wat drinken. Niall keek me aan. 'What?!' zei ik. Hij lachte. 'What were you saying to Louis?' 'Nothing special, isn't it Louis?' 'We were talking about you and her and about me and Eleanor.' zei Louis. 'I don't believe you two!' zei Niall. 'Then you don't believe us.' zei ik. Hij knuffelde me en gaf me een kus op mijn slapen. Ik hield van hem, zeer veel. 'I think we have to go.' zei Niall. Ik stond terug recht zodat hij kon rechtstaan. We gaven Eleanor en Louis een knuffel en namen afscheid. 

Toen we thuis waren zaten we neer voor de voordeur. Ik keek Niall aan. Hij gaf me zachtjes kusjes op mijn neus. Ik lachte en keek in zijn ogen. Hij glimlachte en sleurde me naar de woonkamer. Ik lachte en was aan het nadenken. Zou hij mijn verrassing leuk vinden binnen een paar dagen? 

'I love you Niall.' zei ik terwijl we een romantische film keken. Het was de eerste keer dat we een romantische film keken na een lange tijd. Hij keek me aan alsof hij het niet verstaan had. Ik lachte. 'I love you, Niall James Horan.' herhaalde ik. Hij keek me aan en boog zich naar mij toe. Zijn lippen kwamen bijna tegen mijn wang. 'I love you more.' fluisterde hij. 'This looks creepy.' zei ik en lachte. Hij kietelde me. 'Don't Horan!' riep ik. 'Yes, I do!' zei hij. Ik viel met mijn rug op de bank. 'Crazy boy!' zei ik en blies in zijn gezicht. Hij sloot zijn ogen maar kwam dichterbij en kuste me. 

Ik duwde hem naar de kant van de bank. 'I'm not a slave, Horan!' zei ik en grijnsde. Hij grijnsde terug en ik legde mijn handen op zijn buik en kuste hem. Na een tijdje lag ik op hem op de bank. Ik viel zachtjes in slaap. 

___________________________

Engels - English : 

Today was the day. Bye bye Demi and Milo! I will miss them so hard! Niall knew it and decided to stay home today. He could organise this because it were studio days, recording days. He would stay longer in the studios tomorrow for his solos. I stepped out of the bed and felt two arms around me. 'Stay in bed until Milo or Demi 'will wake us up' ' Niall said. I laughed. I kissed him softly. I heard Demi running to us with Milo. 'Game over.' I said. Niall laughed. Milo climbed on Nialls back and Demi crawled between Niall and I. I laughed and stood up. We ate together.

'Well, because your parents will pick you up, I thought you two wanna give your presents now to Niall.' I said to Demi and Milo. I went to the place where I hid the presents. I gave the right present to the right person.. 'Can I first?' Milo asked. I nodded. 'This is for your birthday within a few days.' Milo said proud. Niall gave him a hug and a kiss on his cheek. He opened the present. 'Wow! Beautiful!' Niall said. He had the football in his hands. It was a one direction football. 'Thank you Milo!' Niall said and gave him a hug. 'When your sister has given me her present I'll play football with you. ' He added to it.

Demi gave her present and waited impatiently. When he packed out her present, Demi looked at Niall with big eyes. 'Thank you Demi. I'll put these laces on my favourite shoes.' Niall said. It were shoelaces with his name on it. Demi looked happy and Niall gave her a hug. 'Now we're going to play some football?' Niall asked to Milo who nodded. 

Milo and Niall went to play some football. I braided Demi's hair. Then she wanted to play with the dolls. After a time the bell rang. The big moment... Saying goodbye to Demi and Milo. Chelsey and the parents of Demi and Milo came in. 'Come in. Milo is playing football with Niall.' I said. They followed me to the garden. Milo ran to his dad and gave him a hug. Milo's dad was a football player so he looked up at his father. Niall couldn't beat it.  Demi didn't want to go to her parents. She cried when I wanted to give her to her mom. I almost had to cry too. Happily for me, Niall stood behind me. I felt his hand around my waist.

We packed everything in for the kids and Demi kept crying. She wanted to stay with me and Niall. I felt tears coming up. I felt emtional! 'You can visit them sometimes.'  Chelsey and Demi's parents said to Demi. She nodded softly but kept crying. It didn't help what we did. They went home. When the door closed, I felt Niall who had me in his strong arms. He would leave me for a while after his birthday too. 'Sshh... It'll be alright. We'll miss them but they need their parents.' Niall said and gave me a kiss on my hair. He laid his head on my head after the kiss.

 He rubbed my back; 'What are we going to do? I think the rest of the children of the boys are away so maybe doing something with the boys?' Niall proposed. I nodded and hid my face in his chest. We pulled back and Niall called Louis to see where he was. 'He's at home.' Niall said we tried to go to Louis' house. 

Louis opened the door and gave us a hug. 'Demi's away?' Louis asked. I nodded. He hugged me . We went to sit. Eleanor came from upstairs to downstairs. She stayed the night at Louis.  She smiled and gave me and Niall a hug. 'Nice to see you again!' She said to me. 'Indeed. You look beautiful!' I said to Eleanor. 'Look at you. You shine like you have the best boy in the world.' Eleanor said. 'I have!' I laughed.

Niall talked with Louis and I talked with Eleanor. 'El, can you help me?' I asked. She nodded and I showed her my plans for Nialls birthday. 'I can ask Louis to help you.' She said. 'He knows the dates of the concerts and when they're busy plus he can help you organise it.' She added to it. I nodded. I sat in the kitchen with Eleanor while Louis and Niall were sitting in the living room. We walked to the living room and Eleanor sat on Louis' lap. Niall did a sign that I have to do the same. I sat on Nialls lap too. 

'Louis, I heard you wanna learn some dutch words?' I said. Louis laughed and nodded. 'When do we have a dutch lesson? I'll teach you.' I challenged him. 'Okay, when do you have some time?' He asked. 'Every time until next week.' I said. 'Now maybe?' I added. 'Of course.' Louis said. 'But can I go for a drink first?' I said and did a sign to Louis that I want to speak him alone. He nodded and said:  'Follow me.'

 We walked to the kitchen. 'Well, you would like to speak me?' Louis said. I nodded. 'It's Nialls birthday within a few days. I want to book some tickets for going to Belgium and to a footballmatch of Ireland versus Belgium. I want to see if I can have a meet & greet for Niall too with the Ireland players and the players of Belgium, the red devils.' I said. 'That's so original girl! I want to help you!' He said and gave me a high five. 

We went back to the living room with some drinks. Niall looked at me. 'What?!' I said. He laughed. 'What were you saying to Louis?' 'Nothing special, isn't it Louis?' 'We were talking about you and her and about me and Eleanor.' Louis said. 'I don't believe you two!' Niall said. 'Then you don't believe us.' I said. He hugged me and gave me a kiss on my temples. I loved him, so much. 'I think we have to go.' Niall said. I stood up so he could stand up too. We gave Eleanor and Louis a hug and said goodbye to them.

We sat down against the frontdoor when we came home. I looked at Niall. He gave me softly some kisses on my nose. I laughed and looked in his eyes. He smiled and pulled me to the living room. I laughed and was thinking about something. Would he like my surprise within a few days? 

'I love you Niall.' I said while we watched a romantic movie. It was the first time that we watched a romantic movie after a long time. He looked at me like he didn't understand it. I laughed. 'I love you, Niall James Horan.' I repeated. He looked at me and bended to me. His lips came almost to my cheek. 'I love you more.' He whispered. 'This looks creepy.' I said and laughed. He tickled me.  'Don't Horan!'  I shouted.  'Yes, I do!' He said. I fell with my back on the couch. 'Crazy boy!' I said and blew in his face. He closed his eyes but came closer to me and kissed me. 

I pushed him to the side of the bench. 'I'm not a slave, Horan!' I said and smirked. He smirked back and I laid my hands on his stomach and kissed him. After a time I lie on him in the couch. I fell softly asleep.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...