My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4643Views
AA

33. Chapter/Hoofdstuk 32 - Having fun with Demi and Milo

Dutch - Nederlands:

Ik werd wakker. 'Niall don't move that hard. I want to sleep.' zei ik. 'I am not moving. You Are.' zei hij humeurig. 'I am not.' zei ik en opende mijn ogen en onder mijn armen lag Milo. Ik lachte. Mijn hand lag alleen nog op Niall. Ik zag Milo die sliep. 'I think someone sneaked into our bed.' zei ik. Niall draaide zich voorzichtig om en lachte. 'I think we have a great bed or a good influence.' zei Niall.

Ik lachte en gaf Niall een kus. 'I think both.' zei ik en stond op zonder Milo wakker te maken. Ik deed mijn bikini aan. Het was warm weer en dacht dat Niall ook wel in het zwembad wou gaan met Milo en Demi. Ochtendzwemmen. 'A swim in the morning with the kids' zei ik. Hij knikte. Hij kleedde zich en we wachtte tot Milo en Demi wakker werden. Ik deed Demi een bikini aan en Niall hielp Milo met een kleine zwembroek.

Ik blies zwembandjes op en een klein drijvend zeteltje op voor Demi. Ik zag Niall komen met Demi in zijn hand en Milo die zijn andere hand vast had. Ik glimlachte. Demi strekte haar armpjes naar me uit. 'Well, it looks like we're a family.' lachte ik. Ik gooide de zwembandjes naar Niall  Hij deed ze bij Milo aan en ik bij Demi. 'Do you hold Milo for a while until I'm in the pool?' zei Niall en gaf me een kus.

Hij sprong in het water en pakte Milo over. 'I let you swim without hands little boy so I can grab your sister until Eline's ready to hold her in the water.' zei Niall. Milo knikte. Ik gaf Demi aan Niall en 'klom' in het zwembad. 'I got you!' zei ik tegen Demi toen Niall haar terug aan mij gaf. Demi lachte. We zwommen met z'n allen. Na een uurtje te zwemmen, gingen we uit het zwembad en maakte ik ontbijt terwijl Niall zich ontfermde over Demi en Milo. Toen ik klaar was zag ik Niall half vuil rondlopen in zijn zwembroek met lachende Demi en Milo naar me toe komen. 

'What did they to you?' zei ik tegen Niall. 'You know it is totally new for me and I think they used it!' zei hij. Ik lachte. Ik zette Demi in de kinderstoel. Ik deed haar een slabbertje aan en Niall zette Milo even op een stoel en deed zijn kleren beter aan. Daarna voerde hij Milo. Na de kleintjes te voeren, aten we zelf ook. 

'Do you like it?' vroeg ik. 'Well, we make them happy instead of being with arguing parents.' glimlachte hij. 'I have to get used to this but it is fun.' voegde Niall eraan toe. 'Okay.' zei ik.  Hij kuste me na het eten en we staken all de afwas in de afwasmachine. Ik dacht na wat Milo kon doen als Demi moest gaan slapen. Ik fluisterde in Niall zijn oor : 'Let's do this, Demi has to sleep. Maybe she will sleep if one of us will do like we're sleeping. And one of us will make something with Milo.' Hij lachte. 'I want to sleep then.' zei hij. 

Ik lachte. Niall lag op de bank. 'Look at Niall. He's sleepy! Demi aren't you too?' zei ik tegen Demi. Demi schudde haar hoofd. 'I know you are.' zei ik. Ik zag Demi naar Niall toelopen. Niall pakte haar handje. 'Are we going upstairs for a nap. I need a nap and you too!' zei hij. Demi schudde haar hoofd maar gehoorzaamde Niall toch. 

'What will we do?' vroeg ik aan Milo. 'Making something creative!' zei hij en stak zijn handjes omhoog. 'Are we going to make a car on paper? You can colour it and decorate it!' zei ik en hij was gelukkig. Ik liet hem enkele ontwerpen zien en hij wees er een aan. Ik pakte een groot papier en al het materiaal dat we nodig hadden. Ik tekende de auto over. 'Now it's your turn!' zei ik tegen Milo. Hij glimlachte en kleurde de auto. Daarna plakte hij wat decoraties erop. 

Ik ging naar boven en zag Niall en Demi slapen. Ik gaf Niall en Demi snel een kus op hun voorhoofd en ging terug naar beneden. Ik hielp Milo en na een tijd was hij klaar. 'Do you want a little piece of fruit?' vroeg ik. Hij knikte en ik sneed een appel voor hem. Hij at hem op. Zijn handjes namen de stukjes appel stevig vast. Hij beet er zachtjes in. Tegen 4 uur werd Demi wakker. Niall volgde haar naar beneden. Hij gaf me een kus. 'She slept very well. I had enough beautysleep.' zei Niall. Ik lachte. 'You're beautiful, with or without that beautysleep.' zei ik. Hij gaf me een knuffel en Milo hing aan zijn been want Milo wou zijn auto laten zien. 

'Let him see your beautiful car Milo!' zei ik. 'Niall! Niall! Look!' zei Milo schattig. 
Niall keek naar de tekening. 'That's beautiful. Did you do that alone?' vroeg Niall. Milo knikte en zei: 'Only colouring and decorating. Eline drew the car.' zei Milo trots. 'She did it great too! You two had an amazing drawing.' zei Niall. 

We bestelde pizza voor ons vier en genoten van de avond. We keken met zijn vier TV. Eerst was het bedtijd voor Demi. 'Demi you have to sleep, princess!' zei ik. Niall knikte. 'Will we do it together?' vroeg Niall. 'I don't wanna sleep!' zei Demi. 'Oh, princess. We all go to sleep, first the little princess then Milo and then Eline and I.' zei Niall. Ze luisterde en ging mee met ons naar boven. We stopten haar in haar bedje. 'Goodnight little princess. Dream about your prince and we'll stand by you.' zei Niall. Ik glimlachte. Wat deed hij dat goed! 

We gaven haar een kusje en daarna stopten we Milo in bed. Toen Milo in bed lag, zag ik Niall naar mij kijken. Hij pakte me op zijn rug en legde me op bed. Hij ging nog even naar beneden voor de tv en dan kwam hij terug.

 'You know... you will be great father later if you have children.' zei ik tegen Niall die toen binnenkwam. 'Well I think it came thanks to you. You have a good influence.' zei Niall en kuste me zachtjes. 'You will be a great mother too.' voegde hij eraan toe. Ik kleede me om en toen ik mijn slaapkleedje aanhad hoorde ik Demi. Ik wou gaan tot Niall zei: 'I will go.'

Hij had al zijn kleren nog aan. 'Princess. Niall will come.' zei hij onderweg naar Demi. Na een tijdje zag ik Niall in de deuropening met Demi. Ze had roodbetraande oogjes. 'She had a nightmare and doesn't dare to sleep in her own bed. Maybe lay her here until she sleeps or let her sleep here?' stelde Niall voor. 'You have to choose.' zei ik. Hij kleedde zich om in de badkamer en legde Demi op het bed. Ze kwam tegen me aanliggen. Ik gleed met mijn vingers door haar haar en kuste haar haar. Niall kwam voor haar liggen. Ze lag tussen mij en Niall.

Ze besloot op Nialls torso ook vast te houden. Ze probeerde ons drie dichtbijeen te houden. Toen legde ze haar hoofdje op zijn blote borst ik deed teken naar Niall 'She is taking my place.' Hij lachte met het teken. 'Nobody can replace you.' zei hij zachtjes. Hij probeerde slapende Demi wat verder te leggen zodat ik ook tegen zijn borst in slaap kon vallen. Ik legde mijn hoofd tegen zijn maag. 'My two girls.' zei hij en glimlachte. Een was van hem. De ander was tijdelijk...

Ik viel inslaap nadat Niall en Demi sliepen. Ik moest weten of 'Mijn gezin' sliep...
___________________________________

English - Engels : 

I woke up. 'Niall don't move that hard. I want to sleep.' I said. 'I am not moving. You Are.' He said moody. 'I am not.' I said and opened my eyes. Milo lie under my arms. I laughed. My hand only lie on Niall. I saw Milo sleeping. 'I think someone sneaked into our bed.' I said. Niall turned carefully to around and laughed. 'I think we have a great bed or a good influence.' Niall said.

I laughed and gave Niall a kiss. 'I think both.' I said and stood up without waking up Milo. I put on my bikini. It was good weather and I thought Niall would like to go into the swimming with Milo and Demi. Morningswim.  'A swim in the morning with the kids' I said. He nodded. He changed himself and we waited until the kids woke up. I put Demi a bikini on and Niall helped Milo with his little swimming trunks.

I blew up armbands(I don't know how to translate it, when children goes for a swim when they can swim they put that on) and a little floating couch for Demi. I saw Niall coming with Demi in his hand and Milo in his other hand. I smiled. Demi stretched her arms out to me. 'Well, it looks like we're a family.' I laughed. I threw the armbands to Niall. He put them on to Milo and I put them on to Demi. 'Do you hold Milo for a while until I'm in the pool?' Niall said and gave me a kiss.

He jumped into the water and took Milo in his arms. 'I let you swim without hands little boy so I can grab your sister until Eline's ready to hold her in the water.' Niall said. Milo nodded. I gaf Demi to Niall and 'climbed into the pool. 'I got you!' I said to Demi when Niall gave her back to me. Demi laughed. We swam. After an hour swimming, we went out and I made some breakfast when Niall took care of Demi and Milo. When I was ready, I saw Niall dirty in his swimming trunks with a laughing Demi and Milo coming to me. 

'What did they to you?' I said to Niall. 'You know it is totally new for me and I think they used it!' He said. I laughed. I put Demi in her big chair. I put on a bib to her and Niall put Milo on a chair and put his clothes better on. Then he fed Milo. After feeding the little ones, we ate too.

'Do you like it?' I asked. 'Well, we make them happy instead of being with arguing parents.' He smiled. 'I have to get used to this but it is fun.' He added to it. 'Okay.' I said. He kissed me after breakfast and we put everything in the dishwasher. I thought about what we could do with Milo when Demi has to sleep. I whispered in Nialls ear: 'Let's do this, Demi has to sleep. Maybe she will sleep if one of us will do like we're sleeping. And one of us will make something with Milo.' He laughed. 'I want to sleep then.' He said.

I laughed. Niall lie on the couch. 'Look at Niall. He's sleepy! Demi aren't you too?' I said to Demi. Demi shook her head. 'I know you are.' I said. I saw Demi coming to Niall. Niall took her little hand.zei ik. 'Are we going upstairs for a nap. I need a nap and you too!' He said. Demi shook her head but obeyed.

'What will we do?' I asked Milo. 'Making something creative!' He said and put his little hands in the air. 'Are we going to make a car on paper? You can colour it and decorate it!' I said and he was happy. I let him see some drafts and he pointed to one. I took a big paper and everything we need. I draw the car. 'Now it's your turn!' I said to Milo. He smiled and coloured the car. Then he pasted some decorations on it.  

I went upstairs and saw Niall and Demi sleeping. I gave them a quick kiss on their foreheads and went back downstairs. I helped Milo and after some minutes he was ready with it. 'Do you want a little piece of fruit?' I asked. He nodded and cut an apple for him. He ate it. His hands took the pieces apple thigthly. He bit slowly in it. At 4 o'clock, Demi woke up. Niall followed her to downstairs. He gave me a kiss. 'She slept very well. I had enough beautysleep.' Niall said. I laughed. 'You're beautiful, with or without that beautysleep.' I said. He gave me hug and Milo hung on Nialls leg because he would like to show Niall his car.

'Let him see your beautiful car Milo!' I said. 'Niall! Niall! Look!' Milo said cute. 
Niall looked at the drawing. 'That's beautiful. Did you do that alone?' Niall asked. Milo nodded and said: 'Only colouring and decorating. Eline drew the car.' Milo said proud. 'She did it great too! You two had an amazing drawing.' Niall said.

We ordered some pizzas for our four and enjoyed the evening. We watched some TV. First it was bedtime for Demi. 'Demi you have to sleep, princess!' I said. Niall nodded. 'Will we do it together?' Niall asked. 'I don't wanna sleep!' Demi said.. 'Oh, princess. We all go to sleep, first the little princess then Milo and then Eline and I.' Niall said. She listened and went with us upstairs. We stopped next to her crib. 'Goodnight little princess. Dream about your prince and we'll stand by you.' Niall said. I missed. He did this very well! 

We gave her a kiss and then we put Milo in his bed. When Milo lie in his bed, I saw Niall looking at me. He picked me up and put me on his back and laid me on our bed. He went for a second downstairs for the TV and then he came back. 

 'You know... you will be great father later if you have children.' I said to Niall when he came in.  'Well I think it came thanks to you. You have a good influence.' Niall said and kissed me softly.  'You will be a great mother too.' He added. I changed myself and when I finished, I heard Demi crying. I wanted to go until Niall said: 'I will go.'

He had all his clothes on. 'Princess. Niall will come.' He said meanwhile running to Demi. After some minutes I saw Niall standing their in the door with Demi. She had red teared eyes. 'She had a nightmare and doesn't dare to sleep in her own bed. Maybe lay her here until she sleeps or let her sleep here?' Niall proposed. 'You have to choose.' I said. He changed himself in the bathroom and laid Demi on our bed. She lie next to me. I glided with my fingers trough her hair and kissed her hair. Niall came and lie before her so I lie behind her. She lie between me and Niall. 

She decided to lay on Nialls torso and to 'hug it'. She tried to keep us together. Then she lie her head on Nialls bare chest and I did a sign to Niall 'She is taking my place.' He laughed with that sign 'Nobody can replace you.' He said softly. He tried to move sleeping Demi so I could lay on his chest too, so I could sleep on it. I laid my head on his stomach. 'My two girls.' He said and smiled. I was one of him. The other was temporary... 

I fell asleep after Niall and Demi. I had to know if my 'family' slept...

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...