My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4652Views
AA

32. Chapter/Hoofdstuk 31 - the intake & the children

Song for this chapter : 

 

Dutch - Nederlands :

Vandaag zouden we het in take gesprek hebben. Ik voelde me nerveus. Ik gaf Niall een kusje op zijn neus en stapte uit zijn bed. Ik kleedde me om in een blauw zomerjurkje en blauwe sandalen. Toen ik terug uit de badkamer was zag ik Niall zich omdraaien naar mij met open ogen. 'Gorgeous.' zei hij. Ik lachte en wandelde naar beneden. Hij ging zich klaarmaken. 

Ik belde naar Alicia. Ik had haar raad nodig. Na Alicia belde ik Maude. Ik was echt nerveus. Zij waren de enigen die me konden helpen. Megan zou toch bij Harry zitten en die zouden zelf aan het avontuur beginnen. Ik maakte wat ontbijt tot Niall me een kus op mijn wang gaf. Hij stond achter me. 'Nervous?' vroeg hij. Ik knikte. 'Quite nervous. I called Maude and Alicia about it. I mean they can help me a lot when I don't know what to do.' zei ik. 'We'll go trough it, together! I love you.' zei hij en draaide me naar hem toe. Gelukkig stond er niets op het vuur. 

We aten snel ontbijt en keken het huis na, want ze zouden ook een rondleiding willen doorheen het huis. Het zwembad werd kindvriendelijk, alles werd kindvriendelijk. Het kindje dat hier zou komen wonen tijdelijk zou verwend worden door Niall en mij.

We waren juist klaar met alles toen de dame van de organisatie er was. We gaven haar een rondleiding en ze was onder de indruk. Aan het einde van de rondleiding gingen we naar de tafel. Ze stelde ons enkele vragen. 'You're seventeen, isn't it?' vroeg de dame. Ze zei dat haar naam Chelsey was. Ik knikte toen ze naar me keek. 'But I have Niall and I'm almost 18. I want to help children with problems. Maybe I'm still a child now but not an immature. ' zei ik. Ze was verrast van mijn antwoorden. 

'I think I can trust you with two children. Is it okay I'll give you two children?' vroeg Chelsey. Ik keek naar Niall die knikte. 'We can do it.' zei hij zacht tegen me. 'I'll bring them this evening or afternoon. I'll let you know something. A boy, Milo, 5 years old and a girl, Demi, almost two. 'Chelsey ging weg en zei dat ze nog iets liet weten via Niall wanneer de twee zouden komen.

'What can we do now?' vroeg ik Niall. 'Let's search for welcome things for Demi and Milo?' stelde hij voor. 'But we will be mobbed?' zei ik. 'Come on, I will help you.' zei hij. Hij vlechtte mijn haar stak het omhoog, gaf mijn een zonnebril en een sjaaltje. Hij zocht zijn beanie, zonnebril en enkele andere dingen. 'Ready?' vroeg Niall. Ik knikte. We stapten in de auto buiten en reden langs de achterkant van het huis naar de stad.

Een tijdje hadden we geen last van papparazzi maar dat duurde niet lang. Ze bleven Niall lastigvallen met vragen. We gingen bijna in elke winkel omdat Niall gek werd van hun. Gelukkig vonden we iets voor kleine Demi en Milo. Ik vond ook leuke dingen voor mij en Niall. Tegen 'dinnertime' gingen we naar huis. Demi en Milo zouden na het eten arriveren. Ik pakte al de tassen uit de auto en legde ze op de eettafel. Ik pakte de kadootjes voor Milo en Demi in. De rest voor hun legde we in de 'al klaargemaakte' kamers. Dat deed Niall. Toen hij terug kwam pakte ik de rest uit. 'This would be so weird.' lachte ik.

'It's a test in our relation, but I'm sure we will succeed it.' zei hij. 'You're sure?' zei ik lachend. Ik kietelde hem toen we in de woonkamer waren en hij viel op de bank. 'What did you do to me?' zei hij en sleurde me erbij op. Ik lag op hem en hij lachte luid. 'I've got you!' zei hij en sloot me in zijn armen. 'Help me, help me. Somebody help me. I'm a weak woman who's catched by a mean guy!' zei ik dramatisch. Niall moest lachen. 'Not true!' zei hij en kuste me zachtjes. Ik hoorde de deurbel. 'I think : game over!' lachte ik. Ik streek met mijn handen mijn kleren en haar glad. 'I think Demi and Milo!' zei ik en wandelde naar de voordeur. 

Niall volgde me na zijn haar goed te leggen. We lieten Chelsey binnen met de 'intercom'. De poort opende en zo kon ze naar binnen met haar auto. Niall hielp met de koffers en zette ze boven zonder dat ik kon helpen. 'Hi Eline. Can you take Demi over? She's a little bit shy but if you have her in your arms she will be more confident. She'll get used to you if you have her in your arms. I'm sure.' zei Chelsey. Ik pakte Demi over. Ze viel in slaap op mijn schouder. 'You look good with children.' zei Niall toen hij me zag. Ik lachte. Toen kwam er een klein jongetje uit de auto en rende naar Chelsey. Hij knuffelde haar been. 

'Milo, this is Eline and Niall. Niall is a big boy who wants to play football with you I think. He's very nice!' zei Chelsey. Niall knielde en keek Milo aan. 'Yes, I want to play football with a talent like you!' zei Niall tegen de kleine Milo. Milo lachte en pakte zijn voetbal. Gelukkig had Niall ook een goal gekocht toen hij het huis bouwde. Hoe kon het ook anders? De jongens wouden altijd voetbal spelen. Ik deed de voordeur dicht en leidde Chelsey naar binnen. 'Maybe I should put Demi in her new crib?' vroeg ik aan Chelsey. Ze knikte en volgde me. Ze legde me alles uit over Demi en Milo. Zo wist ik wat ze moesten eten of wat ze mogen eten, waar we moesten voor opletten,... 

Na een tijdje gingen we naar buiten waar ik Niall met Milo zag voetballen. Ik glimlachte toen ik hem daar zag spelen met Milo. Het zwembad was niet zichtbaar dus Milo kon er niet invallen. Chelsey en ik rende naar de twee en speelden mee. Milo werd moe dus stopte Niall hem in bed. Chelsey hielp hem zodat ze dezelfde dingen tegen Niall kon zeggen dat ze tegen mij zei. 

Nadat Milo in bed lag, ging Chelsey weg. Ik keek Niall aan. 'You sure you want this? Everything alright with you? I don't wanna lose you again Niall, not of a break up, not of a hospital or whatever.' zei ik bezorgd. 'If there's something, I will say it princess. Just believe me. I love you.' zei hij en kuste zachtjes mijn wang. Ik voelde zijn handen op mijn heupen. Ik hoorde hem zachtjes 'Hero' zingen zoals hij dat ooit op een radio deed. Het gaf me kippenvel. 'No Niall No' zei ik en schudde met mijn hoofd. Hij wiegde zachtjes met me en lachte. We begonnen te zachtjes te dansen. 

We werden gestoord toen ik Demi hoorde huilen. 'Demi needs us. Do you want to come with me? Chelsey say I have to sing if she cries when she went to bed. But yeah you are the singer of us two.' lachte ik. Hij knikte en volgde me. Hij keek eerst of Milo nog sliep. Ik pakte Demi al vast. 'Hi Dems, don't cry please.' zei ik en wiegde haar zachtjes. Toen hoorde ik Niall zijn stem Little Things zingen. Demi werd er stil van en viel in slaap. Ik gaf haar aan Niall zodat hij nog wat kon zingen en haar zachtjes in bed kon leggen. 

Ik ging naar de slaapkamer en deed mijn pyjama aan. Daarna kwam Niall en kleede zich uit. Hij had alleen zijn boxershirt nog aan. 'Well, I hope you still love me.' 'Why don't I? I mean, Niall, I came back from one day Belgium from you. Why don't I love you?' zei ik. 'Because you have to take care of 2 children now...' zei hij schuldig. 'Well, that's a practice for in the future then. I like Demi actually. I didn't had a lot connection with Milo but I like him too.' zei ik. Niall gaf me een kus en we gingen naar bed. Eindelijk, slapen. 

_____

Engels - English : 

Today we would have the in take conversation. I was nervous. I gave Niall a kiss on his nose and stepped out of our bed. I changed myself in blue summerdress and blue sandals. When I came back from the bathroom, I saw Niall tunring to me with open eyes. 'Gorgeous.' He said. I laughed and walked downstairs. He made himself ready.

I called Alicia. I needed her advice. After Alicia, I called Maude. I was really nervous. They were the only ones who could help me. Megan would sit only at Harry's and they would step into the same adventure. I made some breakfast until Niall gave me a kiss on my cheek. He stood behind me. 'Nervous?' He asked. I nodded. 'Quite nervous. I called Maude and Alicia about it. I mean they can help me a lot when I don't know what to do.' I said.'We'll go trough it, together! I love you.' He said and he turned me to him. Happily there was nothing on the cooking-stove.

We ate quickly our breakfast and checked our house because there would be a guide around the house too. The swimming pool was childfriendly, everything went childfriendly. The child who would be here temporary would be spoilt by Niall and I.

We were just ready with everything when the organisation came. We gave them a guiding tour around the house and she was impressed. At the end of the guiding tour, we went to the table. She asked us some questions. 'You're seventeen, isn't it?' The lady asked. Her name is Chelsey she said. I nodded when she looked at me. 'But I have Niall and I'm almost 18. I want to help children with problems. Maybe I'm still a child now but not an immature. ' I said. She was surprised of my answers. 

'I think I can trust you with two children. Is it okay I'll give you two children?' Chelsey asked. I looked at Niall who nodded. 'We can do it.' He said softly to me. 'I'll bring them this evening or afternoon. I'll let you know something. A boy, Milo, 5 years old and a girl, Demi, almost two. 'Chelsey went away and said she would let us know something via Niall when the two children would come. 

'What can we do now?' I asked Niall. 'Let's search for welcome things for Demi and Milo?' he proposed 'But we will be mobbed?' I said. 'Come on, I will help you.' He said. He braided my hair and pinned it on my head. He gave me sunglasses and a scarf. He searched his beanie, sunglasses and some other things. 'Ready?' Niall asked. I nodded. We stepped into the car outside and drove via the back of garden to the city.

For a little time we weren't mobbed by pas but it didn't last so long. They kept mobbing Niall with questions. We almost went to each shop because Niall went crazy of them. Happily for us we found something for Little Demi and Milo. I found some things for Niall and me too. At 'Dinnertime' we went home. Demi and Milo would arrive after dinner. I took all the bag out of the car and laid them on the dining table. I wrapped the presents up for Milo & Demi. We laid them in their 'already ready for them' rooms. Niall did that. Then he came back and I took out the rest of what we bought. 'This would be so weird.'  I laughed.

'It's a test in our relation, but I'm sure we will succeed it.' He said.' You're sure?' I laughed. I tickled him when we reached the living room and he fell on the couch. 'What did you do to me?' He said and pulled me to him. I lie on him and he laughed loudly. 'I've got you!' He said and wrapped me in his arms. 'Help me, help me. Somebody help me. I'm a weak woman who's catched by a mean guy!' I said dramatical. He had to laugh. 'Not true!' He said and kissed me softly. I heard the doorbell. 'I think : game over!' I laughed. I 'ironed' with my hands my clothes. I did my hair a little bit appropriate. 'I think Demi and Milo!' I said and walked to the frontdoor.

Niall followed me after doing his hair in the same 'form' before our tickle session. We let Chelsey inside with the 'intercom'. The gate opened and so she could go inside with her car. Niall helped her with the luggage and put them upstairs without my help. 'Hi Eline. Can you take Demi over? She's a little bit shy but if you have her in your arms she will be more confident. She'll get used to you if you have her in your arms. I'm sure.' Chelsey said. I took Demi over. She fell asleep on my shoulder. 'You look good with children.'  Niall said when he saw me. I laughed. Then a little boy came out of the car and ran to Chelsey. He hugged her leg. 

'Milo, this is Eline and Niall. Niall is a big boy who wants to play football with you I think. He's very nice!' Chelsey said. Niall knelt and looked at Milo. 'Yes, I want to play football with a talent like you!' Niall said to little Milo. Milo laughed and took his football. Fortunately, Niall had bought a goal when he bought the house. How could it be different? The boys would always play footbal. I closed the frontdoor and let Chelsey coming inside. 'Maybe I should put Demi in her new crib?' I asked Chelsey. She nodded and followed me. She explained me everything about Demi and Milo. So I knew what they had to eat or what they can eten, where I have to take care of... 

After a time we went outside where I saw Niall playing some football with Milo. I smiled when I saw him there playing with Milo. The swimming pool was invisible so Milo couldn't fall in it. Chelsey and I ran to the two and played with them. Milo became tires so Niall put him in bed. Chelsey helped in so she could say the same to Niall what she said to me of the children.

Chelsey went away when Milo was sleeping in his bed. I looked at Niall. 'You sure you want this? Everything alright with you? I don't wanna lose you again Niall, not of a break up, not of a hospital or whatever.' I said worried. 'If there's something, I will say it princess. Just believe me. I love you.' he said and kissed me softly on my cheek. I felt his hands on my hips. I heard him softly singing 'Hero' like he did that once on the radio. It gave me goosebumps. 'No Niall No' I said and shook my head. He rocked me back and forth. We slowly began to dance. 

We were bothered when we heard Demi crying. 'Demi needs us. Do you want to come with me? Chelsey say I have to sing if she cries when she went to bed. But yeah you are the singer of us two.' I laughed. He nodded and followed me. He looked first if Milo still slept. I took Demi in my arms. 'Hi Dems, don't cry please.' I said and rocked her slowly. Then I heard Niall his voice, singing Little Things. Demi became silent and fell asleep. I gave her to Niall so he could sing some more and he could put her softly in her crib.

I went to the bedroom and put on my pyjama. Then Niall came and changed him too. He had only his boxers on. 'Well, I hope you still love me.' 'Why don't I? I mean, Niall, I came back from one day Belgium from you. Why don't I love you?' I said.  'Because you have to take care of 2 children now...' He said guilty. 'Well, that's a practice for in the future then. I like Demi actually. I didn't had a lot connection with Milo but I like him too.' I said. Niall gave me a kiss and we went to bed. Finally, sleeping.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...