My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4675Views
AA

27. Chapter/Hoofdstuk 26 - It is time to leave?

Nederlands - Dutch: 

Ik voelde me fantastisch met Niall aan mijn zijde. Ik kon me geen beter vriendje wensen. Niall had vandaag bespreking bij het management. De tour zou nog eerder starten. Maude en Thomas waren al een tijdje terug in 'La douce France'. Megan was intussen terug in Nederland maar Harry miste haar al. 

Alicia en Jeroen gaan dit jaar in Londen studeren dus ze bleven hier om wat te ontdekken in Londen. Ik ben zo blij dat als ik hier ga studeren vrienden om me heen heb. Ik zat tv te kijken tot dat Niall eraan kwam. Ik stond recht en rende naar hem toe om hem te kussen maar hij ontweek. 

'What's wrong?' vroeg ik verbaasd. 'Nothing..' zei hij geirriteerd. Er was wat maar ik wist dat ik niet mocht doorvragen. Hij wandelde naar de koelkast en at wat. Zijn stress wegeten? Na een tijdje sprak hij weer...

'Eline?' vroeg hij. 'Yes, Niall?' Hij wreef door zijn haar. 'I think it is time to move on. We are different and I think you deserve someone better..' Ik kreeg tranen in mijn ogen. Hoe kon hij? 'You think I deserve better? I think it isn't... I love you Horan... with whole my heart and you are doing this?' zei ik met tranen die stroomden.

'It is time to leave... you can't be with someone who can't protect you. Who's contantly on tour...' zei hij. 'Niall I don't care about it because I love you too much for it.. but if you say it is over I will go..' zei ik. 'You have to go. Go please!' zei hij maar ik zag in zijn ogen dat hij het niet meende maar hij deed het toch. Door zijn antwoord besloot ik naar boven te gaan en mijn koffers te maken. Tranen gleden over mij gezicht en vielen op mijn kleren. 'Ik hou van je... I love you Niall... How could you say that?' zei ik luidop met mijn gedachten.

Ik verliet het huis. Ik wandelde naar het appartement van Alicia en Jeroen. Ik kon nergens anders heen. Misschien morgen naar België?

Ik belde aan bij Alicia. Ze nam me meteen in haar armen toen ze me zag huilen. Ik legde haar alles uit. Ze werd kwaad op Niall. Ze verplichte me om hier te blijven slapen. Ik gehoorzaamde maar. De hele avond at ik niks en bleef ik huilen. Ik verpestte de avond van Alicia en Jeroen, maar toch stonden ze achter mij.

Ik had nachtmerries... Nachtmerries over mij en Niall... Waarom is die droom verdwenen? In de ochtend voelde ik een hand over mijn schouder. Ik keek Alicia aan met rood betraande ogen. 'Are you okay?' vroeg ze in het Engels ook al sprak ze vaak met me Nederlands... Het deed pijn om Engels te horen. Het deed me meer en meer aan Niall denken. Ik knikte. 'I have to...' zei ik terug in het Engels...  'Ik weet dat hij je pijn heeft gedaan...' zei ze en kwam naast me zitten en pakte me in haar armen.

Ik huilde. 'Hoe kon hij zo koud zijn? Hoe kon hij zo doen... Hij was nooit zoals dat...' snikte ik.  Ik zag Jeroen in de krant kijken. Hij riep Alicia. Ik luisterde muziek 'Under' van Alex Hepburn. Het beschreef wat ik voelde... 'Don't say it's over because it will send me under... only you can send me under.' Ik zag Alicia bezorgt kijken. Ik dacht aan break up liedjes zoals Goodbye my lover van James Blunt.

Alicia en Jeroen keken in de krant. Ik keek mee maar Alicia wou me tegenhouden. Het was te laat... Niall zou samen zijn met Demi Lovato! Mijn rolmodel! Ik moest hier weg. Ik wil hier niet meer zijn. In België zou alles weer normaal zijn. Alicia kon mijn gedachten lezen. 'Je gaat je droom om in Londen te studeren toch niet opgeven? Je hebt het ook gedaan voor hem maar vroeger vond je Londen echt 'the top'. ' 'Nu niet meer...' zei ik zuchtend voor ze iets kon zeggen.

'Zou ik dag zeggen tegen de jongens?' vroeg ik aan Alicia. Ze knikte. 'Ze hebben er niet voor gekozen. ' zei Alicia. Ik knikte en belde Harry of ik mocht komen. Ik mocht komen iedereen ging er zijn. Natuurlijk ook Niall, ook al wou ik dat niet. Ik vertrok naar hun huis na mijn haar wat goed te doen en me wat mooier te maken. Mijn haar was eerst verschrikkelijk net als mijn kleren. Als ik klaar was ging ik naar de jongens. Ik ging langs een speciaal 'anti paps' poortje naar Harry's huis.

Harry kwam naar me toe en pakte me stevig vast. Ik huilde in zijn armen. 'Shh... What's wrong? Why are you leaving? Why are you crying?' zei hij verward. 'I'm gonna leave London tomorrow morning. Niall broke up with me.' Harry keek me verward aan. 'That's why he is so depressed and mad. Sshhh.... it will be okay.' zei hij en streelde mijn haar. Toen hoorde ik vier andere soort stappen.  Ik keek op en zag Louis, Zayn, Liam en... Niall staan. Niall had betraande ogen maar hij had al een ander? 

Louis rende naar mij en pakte me uit Harry's armen. 'Little Belgian girl! You can't leave me! Eleanor will miss you like I will miss you!' zei hij en draaide me in het rond. 'Louis... Just forget me. I'm just a belgian girl like every girl in Belgium.' 'No you aren't.' hoorde ik Niall stilletjes zeggen ik deed alsof ik het niet hoorde. 

'Louis... Eleanor and you are happy even without me! And please put me down this is awkward.' zei ik lachend. Iedereen lachte zelfs Niall... Niall... Louis zette me neer. Zayn kwam naar me. 'I know I don't say a lot but you mean a lot for us. You gave Niall a good time. I don't know why he broke up with you but you are a beautiful girl. If I wasn't with Perrie, I would take you.' zei hij lachend. Ik lachte en bloosde. 'Thanks Zayn for everything.' zei ik en liet een traan over mijn wangen glijden. 

We lieten elkaar los en toen kwam Liam naar mij. Hij sloeg zijn armen om me heen. 'You just leave us? I have to miss you...' zei hij met een pruillipje. Ik lachte. 'I can't live here. It let me think too much of Niall...' fluisterde ik zachtjes zodat Niall het niet kon horen. 'I understand. Be strong.' zei hij en liet me los. Hij ging bij de andere staan. 

Ik zag Niall naar me toe komen. Ik keek naar de grond. 'Eline?' vroeg Niall zacht. Ik keek op en probeerde te glimlachen. Hij nam me in zijn armen en tranen ontsnapten me. Hij streelde mijn haar. 'It will be okay. You'll survive it without me. Just don't look at social media. Don't believe them. You'll always be my girl even you aren't now...' zei hij. Hij heeft makkelijk praten. 'Why do you say this when you broke up with me?' zei ik en hij veegde mijn tranen weg toen hij mijn gezicht zag. 'Because I love you.' Ik onderbrak hem. 'If you love me why do you break up. You know I do everything for you!' zei ik. 'Let it go...' zei hij. Ik probeerde me uit zijn armen te krijgen maar hij voelde te sterk aan. 

Ik hoorde Louis zeggen: 'You know she won't be calmed down with you? You broke up with her?'  Niall liet me los. Dank je Louis! Louis kwam naar mij. 'You okay?'  vroeg hij. Ik knikte. 'Have to.' 'You don't have to if you can't. I'm a shoulder to cry on.' glimlachte hij. Normaal was hij altijd de clown maar nu was hij 'de best vriend dat jij niet kon inbeelden!'  'Thanks, Lou.' zei ik en glimlachte.

Ik voelde de rest van de jongens om me heen behalve Niall... Niall stond daar 'awkward'. Hij wou me wel vasthouden maar het lukte hem niet... 'Thanks guys for everything!' zei ik. 'Please come sometime back to us! We're gonna miss you! Maybe we can see you in Belgium or are you going to the college of London here?' vroeg Liam. Ik knikte. 'If I don't reject it... I can study here if I don't reject it... I'm doubting.' zei ik. 'Don't doubt, just do!' zei Niall en ik keek op. Hij gaf me een knipoog. Het was pijnlijk maar gaf me toch een goed gevoel. 

'And if you don't have a flat or something you can ask to stay in one of our houses!' stelde Harry voor. Ik knikte. 'I'll remember that guys! I want to go back to Alicia. Can I?' vroeg ik. Harry schudde zijn hoofd. 'Aren't we a nice company?' 'No, Louis I think she might like Alicia more than us.' 'Harry, don't be like that.' zei ik. Ik gaf hen allemaal een knuffel, zelfs Niall ook al was het zwaar. Toen ik Nialls armen rond me had, kwam het liedje 'voor altijd' in mij op. Forever noemen ze dat in het Engels. Forever dacht ik dat dit ging worden... 

Ik zong zachtjes de tekst maar in het Engels vertaald: 'Forever are you my child, my end my start, forever are you the one who I'll give everything for. ' Ik voelde hem mijn haar kussen en toen liet hij me gaan. Ik ging de taxi in, nam afscheid van de jongens, en verdween naar Alicia. Het is misschien best raar dat ik dat in het Engels zong maar ik vond het zo passen bij mij. 

Ik ging naar Alicia en bleef bij haar slapen en morgen ging ik terug naar België... Wie weet kom ik terug naar Londen voor school?
_________________________________________

English - Engels : 

I felt fantastic with Niall by my side. I never could wish for a better boyfriend than him. Niall had a conversation with the management today. The tour would start earlier than we would expect to start. Maude and Thomas were already for a time back to 'La douce France'. Megan was meanwhile back in the Netherlands but Harry missed her already.

Alicia and Jeroen are going to study in London this year so they stayed here to discover London. I was happy about that so I have friends around me when I study in London. I was watching TV when Niall came back. I stood up and ran to him to kiss him but he avoided it.

 'What's wrong?' I asked astonished. 'Nothing..' He said irritated. There was something but what I know I can't ask further for it...  He walked to the fridge and ate something. Eating his stress away? After a time he spoke again. 

'Eline?' He asked. 'Yes, Niall?' He rubbed with his hands in his hair. 'I think it is time to move on. We are different and I think you deserve someone better..' I got tears in my eyes. How could he?  'You think I deserve better? I think it isn't... I love you Horan... with whole my heart and you are doing this?' I said with tears which streamed down on my face.

'It is time to leave... you can't be with someone who can't protect you. Who's contantly on tour...' He said. 'Niall I don't care about it because I love you too much for it.. but if you say it is over I will go..' I said 'You have to go. Go please!' He said but I saw in his eyes that he didn't mean it but he did it. Thanks to his answer I decided to go upstairs and to make my luggage. Tears streamed won on my face and fell on my clothes. 'Ik hou van je... I love you Niall... How could you say that?' I said out loud with my thoughts.

I left the house. I walked to the appartement of Alicia and Jeroen. I can't go somewhere else. Maybe tomorrow to Belgium?

I called Alicia. When she saw me crying, she took me in my arms. I explained her everything. She was mad at Niall. She commanded me to stay at her. I obeyed. The whole evening I ate nothing and kept crying. I ruined the evening of Alicia and Jeroen, but they stood behind me, they were there for me.

I had nightmares... Nightmares about me and Niall... Why is the dream I lived disappeared? In the morning I felt a hand on my shoulder. I looked at Alicia with red teared eyes. 'Are you okay?' She asked in English even if she talked a lot Dutch with me... It hurt me to hear English. It let me think more and more of Niall... I nodded.. 'I have to...' I said back in English...  'I know he had hurt you...' She said in Dutch and came to me and sat next to me. She took me in her arms.

I cried. 'How could he be so cold? How could he do like that... He was never like that...' I sobbed. I saw Jeroen looking in a journal. He called Alicia. I listened music, 'Under' from Alex Hepburn. It describes what I felt... 'Don't say it's over because it will send me under... only you can send me under.' I saw Alicia looking worried. I thought of break up songs like Goodbye my lover from James Blunt.

Alicia and Jeroen looked into the journal. I looked too but Alicia wanted to stop me. It was too late... Niall would be together with Demi! My role model! I have to go now. I don't wanna be here. In Belgium everything will be normal again.  Alicia could read my mind. 'You aren't going to give up your dreams to go and study in London? You did it too for him but in the past you found London 'the top'. ' 'Now not anymore...' I sighted before she could say something.

'Should I say bye to the boys?' I asked Alicia. She nodded. 'They don't decide it. ' Alicia said. I nodded and called Harry to ask if I could come. I can come, everyone will be there. Of course Niall too, even if I don't want to. I left to go to their house after doing my hair and making my self a little bit more beautiful. My hair was terrible just like my clothes. As I was ready, I went to the boys. I went trough a special 'anti paps' gate of Harry's house.

Harry came to me and held me tight. I cried in his arms. 'Shh... What's wrong? Why are you leaving? Why are you crying?' He said confused. 'I'm gonna leave London tomorrow morning. Niall broke up with me.' Harry looked at me, confused. 'That's why he is so depressed and mad. Sshhh.... it will be okay.' He said and stroked my hair. Then I heard four other sort of steps. I looked up and saw Louis, Zayn, Liam and... Niall standing there. Niall had teared eyes but he has someone else?

Louis ran to me and took me out of Harry's arms. 'Little Belgian girl! You can't leave me! Eleanor will miss you like I will miss you!' he said and spun me around. 'Louis... Just forget me. I'm just a belgian girl like every girl in Belgium.' 'No you aren't.' I heard Niall silently saying. I did like I didn't hear it.

'Louis... Eleanor and you are happy even without me! And please put me down this is awkward.' I laughed. Everyone laughed even Niall... Niall... Louis put me down. Zayn came to me. 'I know I don't say a lot but you mean a lot for us. You gave Niall a good time. I don't know why he broke up with you but you are a beautiful girl. If I wasn't with Perrie, I would take you.' He laughed. I laughed and blushed. 'Thanks Zayn for everything.' I said and let a tear falling over my cheeks.

We let each other go and Liam came to me. He wrapped his arms around me. 'You just leave us? I have to miss you...' He said with a pouting lip. I laughed. 'I can't live here. It let me think too much of Niall...' I whispered softly so Niall couldn't here it. 'I understand. Be strong.' He said and let me go. He went to the others to stand there.

I saw Niall coming to me. I looked to the ground. 'Eline?' Niall asked softly. I looked up and tried to smile. He took me in his arms and tears escaped me. He stroked my hair. 'It will be okay. You'll survive it without me. Just don't look at social media. Don't believe them. You'll always be my girl even you aren't now...' He said. He can talk easy about that. 'Why do you say this when you broke up with me?' I said and he wiped my tears away when he saw my face. 'Because I love you.' I cut him off. 'If you love me why do you break up. You know I do everything for you!' I said. 'Let it go...' He said. I tried to escape out of his arms but he felt too strong.

I heard Louis saying: 'You know she won't be calmed down with you? You broke up with her?'  Niall let me go. Thank you Louis! Louis came to me. 'You okay?' He asked. I nodded 'Have to.' 'You don't have to if you can't. I'm a shoulder to cry on.' He smiled. Normally he always was the clown but now he was 'the best friend who you never could imagine!'  'Thanks, Lou.' I said and smiled.

I felt the rest of the boys around me except Niall... Niall stood there 'awkward'. He would like to held me but he couldn't do it... 'Thanks guys for everything!' I said. 'Please come sometime back to us! We're gonna miss you! Maybe we can see you in Belgium or are you going to the college of London here?' Liam asked. I nodded. 'If I don't reject it... I can study here if I don't reject it... I'm doubting.' I said. 'Don't doubt, just do!' Niall said and I looked up. He gave me a wink. It was hurtful but at the same moment it gave me a good moment. 

'And if you don't have a flat or something you can ask to stay in one of our houses!' Harry proposed. I nodded. 'I'll remember that guys! I want to go back to Alicia. Can I?' I asked. Harry shaked his head. 'Aren't we a nice company?' 'No, Louis I think she might like Alicia more than us.' 'Harry, don't be like that.' I said. I gave them all a hug, even Niall what was too hard for me. The song 'voor altijd' came up in my mind when I was in Nialls arms.Forever is it called in English. Forever I thought it would be...

I sang softly the lyrics in English translated: 'Forever are you my child, my end my start, forever are you the one who I'll give everything for. ' I felt him kissing my hair and he let me go. I stepped into the cab, said goodbye to the boys and left them to go to Alicia. It was maybe weird to sing it in English but it suits me.

I went to Alicia and stays over and tomorrow I'll go back to Belgium... Who knows if I go back to London for school?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...