My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4659Views
AA

23. Chapter/Hoofdstuk 22 - Ireland Family

Nederlands - Dutch: 

-volgende week in Ierland-

Niall en ik zijn eindelijk in Ierland. Ik leek wel gestressed nu. We gaan eerst naar zijn pa en zijn stiefmoeder. Zijn ouders zijn gescheiden. Na het bezoek bij zijn vader gaan we naar zijn moeder en daarna naar  zijn broer Greg , Greg's vrouw Denise en kleine neefje Theo. Niall is zo trots op zijn kleine neefje Theo.

We hebben dus al minstens drie dagen nodig. Niall had een huisje in Mullingar gehuurd voor een weekje. Hij wou zijn familie niet lastig vallen. Het was een perfect huis voor ons. Ik was in de badkamer toen ik Niall hoorde roepen. 'Are you ready?' 'No.' riep ik terug en keek in de spiegel. Ik voelde me onzeker en deed nog wat aan mijn haar en make-up. 

Toen hoorde ik bekende voetstappen naar de badkamer komen. Ik voelde handen op mijn armen die mij draaiden. 'Come on, don't worry. You'll do it great and you're beautiful how you are, okay?' stelde hij me gerust. Hij gaf me een kus op mijn voorhoofd. 'You are coming with me and don't stress.' beval hij. Hij pakte mijn hand en sleurde me mee naar de auto. Ik pakte mijn tas en jas.

Hij reed naar zijn pa. Hij legde zijn hand op de mijn tijdens het rijden. 'It'll be alright.' stelde hij me gerust. Ik glimlachte. We stapten uit bij onze bestemming en Niall hield mijn hand vast. Hij belde aan.  Bobby deed open en knuffelde zijn zoon. 'Why are you here?' vroeg Bobby. 'Dad, you know Eline?' vroeg Niall nerveus. Bobby keek me aan en knikte. 'She's my girlfriend now.' zei Niall trots en kneep in mijn hand.

'Welcome in to the family Horan!' lachte Bobby. 'Thanks.' zei ik  Ik kreeg een knuffel van Bobby en zijn 'vrouw'. We gingen naar binnen. Bobby en zijn vrouw zaten naast elkaar en ik en Niall zaten op een bank samen. Ik voelde zijn hand achter mijn rug. 'Well, I'm so happy Niall has found someone. Take care of him.' zei Bobby. Ik knikte. 'I don't wanna lose him because I know he's the one for me at this moment.' zei ik en legde mijn hand op Nialls bovenbeen. 'That's good to hear.' zei Bobby. 

'Tomorrow I will go with her to mom and then the next day to Greg, Denise and little Theo. ' vertelde Niall. 'I think your mother missed you. And Theo he'll be happy to get his uncle back with presents.' zei Bobby en lachte. Iedereen lachte.

 We hadden plezier en we bleven tot na het eten. We vertelde over hoe we elkaar ontmoette ook al hadden ze me al eens gezien. En hoe Niall mijn hart veroverde in Parijs en op de dates. 

- volgende dag -

Niall en ik gingen naar Maura, zijn moeder. Bij zijn vader ging het fantastisch nu hopen dat het bij Maura ook zo was. Ik streste weer en Niall heeft me weer moeten gerust stellen. Wanneer we aankwamen knuffelde Maura eerst haar zoon en daarna mij. Ik dacht dat ze al wist dat ik zijn vriendin ben nu want het voelde zo aan alsof ze me al accepteerde in de familie. Toen Niall het vertelde gaf ze ons beide terug een knuffel en was ze super blij met me. 

Ze was zo blij dat haar jongste zoon eindelijk iemand had waar hij zich goed bij voelde. Ze vond me zelfs het beste meisje voor hem. Ik voelde me vereerd en bloosde. Ik hoorde Niall zeggen: 'You see. You didn't had to worry about it.' Ik lachte.
 
We aten wat bij Maura. Het was even gezellig als bij Bobby. Ik voelde me als familie.

- Bij Greg, Denise en Theo-

Ik en Niall hadden iets voor Theo mee. Ik vond het anders zo zielig voor de eerste keer. Ik was terug wel wat gestresst maar minder omdat het het laatste bezoek was. Zijn andere familie zou ik later ontmoeten. Misschien nog zijn oma en opa nog maar de rest zou ik op familiefeestjes zien. 

We kwamen eraan en Theo stak zijn handen al uit naar Niall. Niall pakte hem up en draaide hem in het rond. 'Theo! Did you miss me?' vroeg Niall schattig. Ik lachte toen Theo knikte. We wandelden naar binnen. Niall gaf Theo zijn kado. Theo pakte het uit en zwaaide er heftig mee. Daarna pakte hij mijn kado aan en pakte het uit. Hij gaf Nialls kado aan zijn mama en begon zijn kado van mij uit te pakken. 

Van Niall had hij iets typisch jongensachtig gekregen. Van mij kreeg hij een teddybeer. Hij was zo blij met zijn kados. Toen Niall vertelde dat ik zijn vriendin was, gaven Denise en Greg me een knuffel en Theo kwam schattig naar mij en Niall. Niall zette hem op zijn schoot en hij knuffelde mij en Niall. Hij was zo schattig. Soms leek het of hij de 'mini versie' van Niall was. Zo schattig vond ik hem. 

We hadden plezier vandaag. Niall besliste om morgen toch naar zijn oma te gaan. Zijn moeder vond dat het beste zodat ze niet via de magazines moet gaan lezen dat Niall een vriendin heeft. Voor Niall was ik zijn alles en zijn leven. Dus hij wou zijn leven aan iedereen voorstellen . Alleen nog niet naar aan zijn fans... Het was nog te vroeg voor de fans.

Het was laat toen we weggingen van Theo, Denise en Greg. Theo wou niet slapen tot we wegwaren maar toch kreeg Niall Theo in slaap. 'Good Godfather.' lachten we dan. Hij was dat ook, de perfecte 'godfather' en vader voor zijn 'in de toekomst' kinderen. Alleen had hij af en toe moeite om baby's vast te houden.

De volgende dag, de vierde dag van onze week besloten we dus om naar Nialls oma te gaan. Zijn oma was zo lief en zette koekjes op tafel. De typische oma. Ze knuffelde me en verwelkomde me in de familie. Ze vertelde leuke dingen over Niall. Ik lachte. 'Granny!' Zeurde Niall. 'He's such a sweety.' zei Oma Horan. Ik lachte. 'He really is. ' zei ik en gaf Niall een kusje op zijn wang. 

De oma vond ons een schattig koppel en vroeg verschillende dingen. Hoe we elkaar ontmoet hebben, vanwaar ik ben, hoe we een koppel zijn geworden,... Bij het laatste zei ze 'So my grandson is really romantic?' Ik lachte. 'Yes, he is. If he didn't come to that bal masqué, I really don't know what could happen now. I think I wouldn't see them again thanks to my stupid mistake if they didn't run back to me.' zei ik schuldig. Niall keek me aan.

'We had to wake you up from your nightmare.' zei Niall. Ik lachte. 'And you are my dream now.' vulde ik aan. Hij lachte. We hadden eten mee voor zijn oma en maakten wat klaar. Ze was zo blij dat we eten voor haar maakte en hielpen.

Ze was ons heel dankbaar. We gingen na een tijdje naar het huis van Niall na een hele lange tijd bij de oma te zitten. Niall genoot ervan. Zijn oma was hem dierbaar en ik was zijn leven dus hij was zo blij dat we heel goed overeen komen. 

We hadden nog een dag te gaan na oma Horan te bezoeken. Ze was lief en gaf Niall raad. De volgende dag brak aan en we waren aan het nadenken wat we gingen doen. Misschien naar het park? Of bowlen? Romatic dinner?

Ik wist het niet maar Niall sleurde me al uit het huis want hij had plannen. Binnen een paar weken zouden ik en Niall al een maand samen zijn. Ik kijk er naar uit. Misschien moet ik volgende week zoeken naar dingen om te doen? Hij is dan toch werken. Misschien konden Maude, Megan en Alicia me helpen?

Niall nam me mee en zorgde voor twee fietsen en we fietsten samen rond in Mullingar. Hij had zijn zonnebril en beanie op. Ik had een zomersjaaltje aan met mijn zonnebril. Het was zonnig. De zon glimlachte naar ons. Koppeltjes waren overal in de stad. Ik voelde me gelukkig met Niall.

Vogeltjes floten en ik voelde me vrolijk. We stopten aan een mooi parkje en ik zag dat hij picknick bijhad. We zaten aan een boomstronk en aten wat picknick. 'You're too creative.' zei ik en gaf hem een kus. 'Thanks for everything.' Zei ik tegen hem. 'You're welcome.' glimachte hij en gaf me een kus. 

We hadden een geweldige dag. Niemand kon ons stoppen.

______________________________________________________________

English - Engels: 

-Next week in Ireland-

Niall and I are finally in Ireland. I looked like someone stressed. We went first to his dad and his stepmom. His parents are divorced. After our visit at his dad, we'll go to his mom and then we will go to his  to his brother Greg, Greg's wife Denise and little nephew Theo. Niall's so proud of  his little nephew Theo.

We needed at least 3 days. Niall had rent a house in Mullingar for a little week. He didn't want to bother his family. It was a perfect house for us. I was in the bathroom when I heard Niall shout. 'Are you ready?' 'No.' I shouted back and looked in the mirror. I felt insecure and did something with my hair and make-up.

Then I heard 'famous' footsteps coming up to the bathroom.  I felt hands on my arms who turned me around. 'Come on, don't worry. You'll do it great and you're beautiful how you are, okay?' He assured me. He gave me a kiss on my forehead. 'You are coming with me and don't stress.' He commanded. He took my hand and pushed me to the car. I grabbed my bag and my coat. 

He drove to his dad. He laid his hand on mine while driving. 'It'll be alright.' He assured me. I smiled. We stepped out at our destination and Niall held my hand. He pushed the doorbell.  Bobby opened the door and hugged his song. 'Why are you here?' Bobby asked. 'Dad, you know Eline?' Niall asked nervous. Bobby looked at me and nodded. 'She's my girlfriend now.' Niall said proud and squeezed my hand.

'Welcome in to the family Horan!'  Bobby laughed. 'Thanks.' I said. I got a hugg from Bobby and his 'wife'. We came inside. Bobby and his wife sat next to each other and Niall and I sat on a couch together. I felt his hand on my back. 'Well, I'm so happy Niall has found someone. Take care of him.' Bobby said. I nodded. 'I don't wanna lose him because I know he's the one for me at this moment.' I said and laid my hand on Nialls upperleg. 'That's good to hear.' Bobby said.

'Tomorrow I will go with her to mom and then the next day to Greg, Denise and little Theo. ' Niall told them. 'I think your mother missed you. And Theo he'll be happy to get his uncle back with presents.'Bobby said and laughed. Everyone laughed.

 We had fun and stayed after finishing dinner. We told about how we met each other even if they saw me already. And how Niall conquered my heart in Paris and on the dates.  

- next day -

Niall and I went to Maura, his mom. It went fantastic at his father and now hoping it will be like that at Maura. I stressed again, Niall had to assure me again. When we arrived Maura hugged first her son and then me. I thought she knew I was Niall's girlfriend now because it felt like she already accepted me into the family. When Niall told it she gave us both a hug and was so happy with me. 

She was so happy that her youngest son finally has found someone where he felt himself good with. She even found me the best girl for him. I felt honoured and blushed. I heard Niall saying: 'You see. You didn't had to worry about it.' I laughed. 
 
We ate something at Maura's. It was the same fun as at Bobby. I felt like family.

- At Greg, Denise and Theo-

Niall and I had something for Theo. Because I found it so pity for him for the first time if I hadn't nothing for him. I was again stressed but a little bit less because it was the last visit. Later I would meet his other family. Maybe his granny and granddad this week but I would meet the rest of the family on family parties. 

We arrived and Theo already put his hand out to Niall. Niall picked him up and spun around. 'Theo! Did you miss me?' Niall asked cute. I laughed when Theo nodded. We walked inside. Niall gave Theo his present. Theo packed it out and waved fierce with it. Then he accepted my present and packed it out. He gave Nialls present to his mom and began to pack out my present.

Theo got something typical boy thing form Niall. He got a teddybear from me. He was so happy with his presents. When Niall told them that I'm his girlfriend,Denise and Greg  gave me a hug and Theo came cute to me and Niall. Niall put him on his lap and he hugged me and Niall. He was so cute. Sometimes it looked like a 'mini version' of Niall. I found him so cute. 

We had fun today. Niall decided to go to his granny tomorrow. His mother advised it him, it was the best for her so she doesn't have to read it in magazines that Niall has girlfriend. For Niall, I was his everything and his life. So he would like to introduce me to everyone. But not still to his fans... It was too early for it.

It was late when we went away from Theo, Denise and Greg. Theo didn't want to sleep until we went away but nevertheless Niall could get him into sleep. 'Good Godfather.' we laughed them. He was that too, the perfect 'godfather' and father for his 'in the future' kids. But sometimes he had strain to hold a baby.

The next day, the fourth day of our week,  we dediced then to go to Nialls granny. His granny was so sweet and put some cookies on the table. The typical granny. She hugged me and welcomed me into the family. She told me funny things about Niall. I laughed. 'Granny!' Niall whined. 'He's such a sweety.' Granny Horan said. I laughed. 'He really is. ' I said and gave Niall a kiss on his cheek.

Granny Horan found us a cute couple and asked us several things. How we met each other, where I come from, how we became a couple,... At the last one she said 'So my grandson is really romantic?' I laughed. 'Yes, he is. If he didn't come to that bal masqué, I really don't know what could happen now. I think I wouldn't see them again thanks to my stupid mistake if they didn't run back to me.' I said guilty. Niall looked at me.

'We had to wake you up from your nightmare.' Niall said. I laughed. 'And you are my dream now.' I added. He laughed. We had some food for his granny and made some ready. She was so happy  that we made some food for her and helped her.

She was us very thankful. We went after a time to Nialls house after a long time sitting at his granny. Niall enjoyed it. His granny was to him a beloved person and I was his life so he was so happy I could get on well with her.

We had almost a day to go after Granny Horan's visit. She was sweet and gave Niall advice. The next day came up and we were thinking about what we wanted to do. Maybe to the park? Or bowling? Romantic dinner?

I didn't know it but Niall pulled me out of the house because he had some plans. Within a few weeks Niall and I will be a month together. I look forward to it. Maybe I have to find next week things to do? He's working then. Maybe Maude, Megan and Alicia could help me?

Niall accompanied me and organised two bikes and we rode together in Mullingar. He wore his beanie and sunglasses. I wore a 'summerscarf' and my sunglasses. It was sunny. The sun smiled at us. Couple were everywhere in the city. I felt happy with Niall.

Birds whistled and I was happy. We stopped at a beautiful park and I saw that he had some picnic with him. We sat on a tree stump and ate some picnic. 'You're too creative.' I said and gave him a kiss. 'Thanks for everything.' I said to him. 'You're welcome.' He smiled and gave me a kiss. 

We had an amazing day. Nobody could stop us.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...