My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4666Views
AA

21. Chapter/Hoofdstuk 20 - London I have decided

Nederlands - Dutch: 

Vandaag ga ik met Niall terug naar Londen. Ik kijk er wel naar uit. Het is prachtig in Londen. Londen is zoveel beter dan Antwerpen of Brussel. Vooral omdat de meeste sterren in Londen leven, onder andere mijn ster, mijn allerliefste Niall.

We stonden op en maakte alles klaar, aten ontbijt. 'You ready?' Vroeg Niall aan me toen we de luchthaven bereikt hadden na afscheid nemen van Mike, Emily, mijn ouders, Alicia en Jeroen. Mijn broer was voor een keer trots op me. Ik schrok ervan.

Ik knikte en keek op naar Niall die zijn grootste glimlach opzette toen ik naar hem keek. Hij droeg zijn beanie en zonnebril weer. Toen we eindelijk in Londen waren aten we snel in Subway. Daarna gingen we naar zijn huis. Dat huis heb ik zo gemist. Het leek nu mijn eigen huis ook al is het van Niall. We waren in zijn woonkamer en toen zag ik de jongens. 'Boys!' riep ik. Louis riep: 'Eline!' Ik lachte en gaf hem een knuffel als eerste daarna volgde de rest. Ik rende naar boven met mijn koffers en zette ze in Nialls kamer. Niall deed hetzelfde. Hij gaf me een snelle kus en we gingen naar beneden. 

'They have a key, if you wondered why they are here. They knew we arrived today.' zei Niall. Ik lachte.'We're going now I think.' zei Liam en nam de jongens mee naar zijn huis. 'Well, I think we're alone now.' grijnsde Niall. Ik lachte. 'I'm going to look for universities or colleges. In September I have to study further, to reach what I want.' zei ik serieus. Hij keek me aan en zei : 'I understand if you need some help, you know where I am. You can use everything of the house.' 'Thanks.' zei ik en gaf hem een snelle kus.

Ik pakte enkele papieren van Belgische universiteiten en hogescholen en begon te lezen. Na enkele minuten voelde ik Niall op me. 'I can't miss you.' zei hij en ik lachte. Hij deed mijn papieren weg en kuste me. 'Workout.' zei hij en pakte me op en legde me op de grond. Hij ging over me 'liggen' en begon push ups te doen. Voor elke keer kuste hij me. 'Niall.' zei ik onder een kus. 'Yeah?' 'I was reading. I think I should pick up a Belgian college or university because you will distract me.' zei ik zuchtend.  

'Come on. Please.' Zei hij en tuitte zijn lippen. Ik lachte en stond op. 'Maybe.' zei ik en liep naar mijn koffer met mijn laptop. Ik pakte hem uit en begon universiteiten en hogescholen te zoeken in Londen. Na een uur kwam Niall naast me zitten. 'I hope I still can see you after holidays.' zei hij en streelde mijn haar. 'We have one and a half months to go.' zei ik terwijl mijn vingers door zijn haar gleden. 

'I know but it will be too short.' lachte hij. Ik keek in zijn ogen. 'Believe me I think you're gonna be tired after a month and a half.' zei ik. 'I think I won't.' antwoorde hij. Ik lachte. 'We will see...' en ik plaatste mijn lippen op de zijne. Hij hielp me even met universiteiten en hogescholen in Londen. Hij wou mij echt bij hem hebben.

'Should we make something to eat Horan?' vroeg ik. Hij was wel wat aan het eten terwijl ik aan het opzoeken was. Ik wandelde naar de keuken. 'Get out of my kitchen.' zei ik zoals Harry dat ooit zei op X-Factor. Nial moest lachen en ging terug weg. Ik maakte Spaghetti voor ons. Ik was bezig met de saus, bijna klaar, wanneer Nialls handen rond mijn buik gingen. 'It looks delicious and it smells delicous.' zei hij. 'Do you want to taste?' plaagde ik hem en deed wat saus op zijn neus. We lachten. Hij probeerde met zijn tong de saus te proeven op zijn neus. 'Tastes delicious.' zei hij en ik veegde zijn gezicht schoon. 

Mijn handen bleven op zijn gezicht. 'I love you.' fluisterde ik zacht. Ik meende de woorden maar toch leek het moeilijk om ze te zeggen. Ik zei ze bijna nooit. 'Love you too.' zei hij hoorbaar. 'Do you know already what 'ik houd van jou' means?' lachte ik. Hij knikte. 'Asked Alicia for that. She said it means 'I love you' so that's a prove you love me since our date!' lachte hij. Ik knikte. Ik gaf hem een kus en toen gleden mijn handen naast mij. 'Mean Alicia! I wanted to let that as a mystery.' zei ik tijdens onze kus.

Hij lachte en we aten onze spaghetti, misschien was ze al wat afgekoeld door ons klef gedrag. Hij vond het lekker en we wasten samen af na ons 'diner'. Ik was aan het verder zoeken en toen kwam ik met een belangrijke beslissing. 'London I have decided...' zei ik zachtjes. Niall kwam naar me. Hij was TV aan het kijken. 'What did you say?' vroeg hij. 'I have decided... it's gonna be England. Maybe London where I'm going to study.' zei ik. Ik was zeker, zeker van mijn beslissing. Hij zette zijn grootste glimlach op zijn gezicht. Hij pakte me op en draaide me in het rond.

Ik lachte. 'You're too happy. Maybe I will decided to study in Belgium after this spinning session?' plaagde ik hem. 'Don't do it. It's just I'm so happy that you can stay here then... I lost you thanks to Harry and I don't wanna feel it again.' bekende hij. Ik gleed met mijn rechterhand over zijn linker wang. 'Niall... you won't lose me. I'm in love with you, crazy,blonde, lovely, perfect Niall.' zei ik. 

Hij lachte en bracht mijn hoofd naar zijn. Onze neuzen kwamen tegen elkaar. We opende onze monden en kusten elkaar zachtjes. 'When can I introduce you as my girlfriend to my parents? I think we have to wait to tell it to the fans.' zei Niall en we gingen op de bank zitten. 'When do you have time to go to Ireland?' vroeg ik hem. Hij glimlachte. Next week I have a week off so, a week Ireland?' stelde hij voor. Ik knikte. 'If you really want to introduce me to your family as your girlfriend. I'd love to follow you to Ireland when you introduce me as your girlfriend.' lachte ik. 

'I would love to do that. I never looked forward to do something like that.' zei hij nerveus. 'It is okay. I know you will do it perfect.' zei ik en gaf hem een kusje op zijn voorhoofd. 'Tomorrow I have studio and interview time so you can sleep and stay here.' zei hij. Ik knikte.

We keken wat TV en daarna gingen we naar zijn groot bed. Ik deed mijn pyjama aan en ging liggen naast Niall in zijn boxers. Ik lag op zijn warme borstkas. Hij kuste mijn haren. 'Goodnight my Irish boy.' lachte ik en hij lachte terug. 'Goodnight my Belgian princess. Sweet dreams.' zei hij en voor ik het wist viel ik in slaap.

____________________

Engels - English:

Today I go with Niall back to London. I looked forward to it. It's wonderful in London. London is so much better than Antwerp or Brussels. Especially because most stars are living in London, including my star, my dearest Niall.

We stood up and made everything ready, ate breakfast. 'You ready?' Niall asked to me when we had reached the airport after saying goodbye to Mike, Emily, my parents, Alicia and Jeroen. My brother was proud of me for the first time. I was shocked of it.

I nodded and looked at Niall who set up his biggest smile when I looked at him. He wore his beanie and sunglasses again. When we finally were in London, we ate something in Subway. Then we went to his house. I've missed that house. It looked like mine now, even if it's Niall's. We were in the living room when I saw the boys. 'Boys!' I shouted. Louis shouted: 'Eline!' I laughed and gave him as first one a hugg and then the rest of the boys followed. I ran upstairs with my suitcases and put them in Nialls room. Niall did the same. He gave me a quick kiss and we went downstairs. 

'They have a key, if you wondered why they are here. They knew we arrived today.' Niall said. I laughted.'We're going now I think.' Liam said and took the boys to his house. 'Well, I think we're alone now.' Niall smirked. I laughed. 'I'm going to look for universities or colleges. In September I have to study further, to reach what I want.' I said serious. He looked at me and said : 'I understand if you need some help, you know where I am. You can use everything of the house.' 'Thanks.' I said and gave him a quick kiss.

I took some papers of Belgian universities and colleges and started to read. After a few minutes I felt Niall hanging over me. 'I can't miss you.' He said and I laughed. He put away my papers and kissed me. 'Workout.' He said and picked me up. He laid me on the floor. He went over me to 'lay on me' and started doing some 'push ups'. For each push up , he kissed me. 'Niall.' I said while he gave me a kiss. 'Yeah?' 'I was reading. I think I should pick up a Belgian college or university because you will distract me.' I said sighting. 

'Come on. Please.' He said and pouted his lips. I laughed and stood up. 'Maybe.' I said and walked to my suitcase for my laptop. I took my laptop and started searching universities and colleges in London. After an hour Niall came to me and sat next to me. 'I hope I still can see you after holidays.' He said and stroked my hair. 'We have one and a half months to go.' I said while my fingers ran trough his hair.

'I know but it will be too short.' He laughed. I looked in his eyes. 'Believe me I think you're gonna be tired after a month and a half.' I said. 'I think I won't.' He answered. I laughed. 'We will see...' and placed my lips on his. He helped me for a while with the universities and colleges in London. He really want me here with him.

'Should we make something to eat Horan?' I asked. He was eating while I was searching too. I walked to the kitchen. 'Get out of my kitchen.' I said like Harry ever said at the X-Factor. Nial had to laugh and went away. I made Spaghetti for us. I was busy with the sauce, almost ready, when  Nialls hands went around stomach. 'It looks delicious and it smells delicous.' He said. 'Do you want to taste?' I teased him and put some sauce on his nose. We laughed. He tried to taste the sauce on his nose with his tongue. 'Tastes delicious.' He said and I cleaned his face.

My hands stayed on his face 'I love you.' I whispered softly. I meant the words but nevertheless it was difficult to say them. I almost never said them. 'Love you too.' He said noticeable. 'Do you know already what 'ik houd van jou' means?' I laughed. He nodded. 'Asked Alicia for that. She said it means 'I love you' so that's a prove you love me since our date!' He laughed. I nodded. I gave him a kiss and then my hands glided next to me. 'Mean Alicia! I wanted to let that as a mystery.' I said while kissing.

He laughed and we ate our spaghetti, maybe it was cold thanks to our sticky behavior. He found it delicious and we did the dishes together after our 'dinner'. I was searching further with my universities and college and then I came with an important decision. 'London I have decided...' I said softly. Niall came to me. He was watching TV. 'What did you say?' He asked. 'I have decided... it's gonna be England. Maybe London where I'm going to study.' I said. I was sure, sure of my decision. He set up his biggest smile on his face. He picked me up and spun me around.

I laughed. 'You're too happy. Maybe I will decided to study in Belgium after this spinning session?' I teased him. 'Don't do it. It's just I'm so happy that you can stay here then... I lost you thanks to Harry and I don't wanna feel it again.' He confessed. I glided with my right hand to his left cheek. 'Niall... you won't lose me. I'm in love with you, crazy,blonde, lovely, perfect Niall.' I said.

He laughed and brought his head to mine. Our noses touched each other. We opened our mouths and kissed softly. 'When can I introduce you as my girlfriend to my parents? I think we have to wait to tell it to the fans.' Niall said and we sat on the couch. 'When do you have time to go to Ireland?' I asked him. He smiled. 'Next week I have a week off so, a week Ireland?' He proposed. I nodded. 'If you really want to introduce me to your family as your girlfriend. I'd love to follow you to Ireland when you introduce me as your girlfriend.' I laughed. 

'I would love to do that. I never looked forward to do something like that.' He said nervous. 'It is okay. I know you will do it perfect.' I said and gave him a kiss on his forehead. 'Tomorrow I have studio and interview time so you can sleep and stay here.' He said. I nodded.

We watched some TV and then we went to his big bed. I put on my PJ's and I lie next to Niall in his boxers. I lie on his warm chest. He kissed my hair. 'Goodnight my Irish boy.' I laughed and he laughed back. 'Goodnight my Belgian princess. Sweet dreams.' He said and before I knew I fell asleep. 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...