My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4675Views
AA

3. Chapter/Hoofdstuk 2 - Shall I direct you?

Dutch - Nederlands: 

Ik stond op. Ik was niet echt een ochtendmens, maar ik moest... Ja anders had ik geen ontbijt? Ik rekte me uit en keek in het rond. Ohja, ik zat in het hotel. Ik pakte mijn kleren. Een simpele zwarte leren broek en een topje met een vestje erover. Ik nam mijn kleren mee naar de badkamer. Ik nam een douche. Ik kleedde me snel om en deed mijn schoenen aan. Ik wandelde naar de lift. Ik stapte in de lift en ging naar de eetzaal. 

Ik ging naar de rij waar je kon eten pakken. Het was een rij vol eten. Ik wachtte mijn beurt af. Eindelijk kon ik kiezen. Wanneer ik een tafel wou zoeken vond ik geen enkele tafel meer. Ik zuchtte. Toen zag ik iemand naar mij zwaaien. Wie is het? 

Daar zaten ze dan met 5... One Direction. 'Come sit with us.' stelde Liam voor. Ik glimlachte en ging bij hun zitten. 'Thanks.' zei ik en bloosde. 'I think we will be closer and closer with you.' zei Harry uit het niets, misschien om de stilte te breken. Ik lachte. 'Maybe. I'm staying a month here. It can be more because I want to find my choice here in London.' zei ik en ze keken verrast naar me. 'What do you mean with choice?' vroeg Liam.

'Well, I just succeeded my high school. I couldn't choose something for college or university so I decided to go on holiday in London and after this holiday, I will make my decision for it. I'm doubting between things.' zei ik tegen hun. Ze waren echt geïnteresseerd, vooral Harry en Niall. 'About what are you doubting?' vroeg Niall. 

'I'm doubting between being a bookkeeper or a writer. I love to write.' zei ik tegen hem en hij keek naar de jongens. 'Really? We're going to publish a book of our tour experiences and the experience we made since X-Factor. Will you read it and correct it?' stelde Liam voor. 'If you really want it.' zei ik. Ze knikten en ik at verder. Niall was aan het eten en soms zag ik hem naar mij kijken. Was dit een droom of niet? 

Na ons eten gingen we alles wegzetten. 'Shall I direct you around London?' Stelde Niall voor. 'We will do that for you.' vulde Harry aan. 'That's nice of you all. I can't reject your proposal.' zei ik en ze lachten. 'Do you have everything with you? Or do you have to go upstairs for something?' vroeg Zayn. Hij was een van de stilste. Dit was de eerste keer dat ik hem hoorde. 'I think I forgot my bag upstairs. Does it mind that I go upstairs? You can come with me if you really want?' zei ik en ze knikten.

Als we boven waren, volgden ze me. Ik pakte mijn tas en keek of ik alles had. Ik keek nog even in de spiegel en ze keken mij aan en zeiden: 'You're beautiful enough so come on!' Niall duwde me uit mijn kamer. Wanneer ze eruit waren, sloot ik mijn kamer. We gingen met de lift naar beneden.

We wandelde door de straten van Londen. Ze leidde me zo leuk rond. We gingen naar Buckingham Palace, de Big Ben, Millenium Bridge, St-Pauls Cathedral,... Ze vertelden ook over hun avontuurtjes in London toen ze 'Midnight Memories' filmden. In de middag gingen we een broodje halen bij Subway. We aten het onderweg op.

We wandelde de straten af en na een tijd had ik pijn aan mijn voeten. 'My feet are aching!' zeurde ik. Harry kwam naar mij. 'Want a piggy back?' stelde Harry voor. 'No, doesn't matter.' zei ik maar hij deed het al. Hij pakte me op en zette me op zijn rug. 'Harry!' riep ik. 'Yes?' zei hij plagend. 'Put me down.' zei ik en hij moest lachen. 'Okay. Did you see enough of London?' vroeg Harry. 'Are there special places I have to see?' vroeg ik de jongens. 'Well, maybe our houses. We're building houses.' zei Liam.

'I would like to see it.' zei ik enthousiast.  'Well, I will call Paul.' zei Zayn en pakte zijn telefoon. Ik hoorde hem praten. Harry zette me neer. Ik pakte mijn telefoon. Ik had een bericht van mijn moeder:

Hoop dat je het leuk vindt daar! We missen je. x

Ik stuurde snel terug: 

Ik mis jullie ook! Zorg goed voor papa en voor jezelf! Het is hier heel leuk. x 

Ik glimlachte even toen ik mijn telefoon wegstopte. 'Why are you smiling?' vroeg Louis. 'My mom sent a message to me that she misses me and that she hopes I have fun here.' zei ik. Ze gaven me een knuffel en de auto arriveerde.

Er was niet genoeg plaats voor 6 dus moest ik op iemand zijn schoot gaan zitten. 'Come here!' zei Harry en wees naar zijn schoot. 'Come on mine!' zei Niall en moest lachen hoe ze deden. 'If you're going to fight about it, I will sit on Liams, Zayns or Louis lap.' zei ik tegen hen en ze keken verdrietig. Ik lachte. 'Poor Niall and Harry.' zei Zayn en iedereen lachte. Ik ging maar op Louis' schoot zitten omdat ik hem het langste ken. 

'Niall's the first one who decided to build a house in London.' zei Liam om de stilte te breken. 'Really? Why?' vroeg ik aan Niall. 'It is something special here plus we have always work here in London with recording and stuff.' zei Niall. 'So you all have houses here in London?' vroeg ik. Ze knikten. Ik keek door het raam, het waren getinte ramen maar we zagen alles. Niall wees naar een huis.' That's mine. Next to mine is Harry's. Next to Harry's is Liam's. Over Liam's is Louis'. Next to Louis' is Zayn's house.' legde Niall uit. 

De auto stopte en we stapten uit. 'Shall I direct you to my house?' stelde Niall voor. Ik knikte. Hij pakte mijn hand en ik voelde de warmte in zijn hand. Het voelde vertrouwd, terwijl ik vanbinnen bevroor. Hij leidde me rond. 

'This is the living room with an open kitchen so I can grab my food when I'm watching TV.' zei Niall and ik moest lachen. Hij houdt van eten. Ik eigenlijk ook wel. 'I know the feeling. In my parents house in Belgium, we have it too. It is so handy. You can eat while you're watching TV.' zei ik en hij moest lachen. De jongens volgden ons toen hij alles liet zien. Het was nog niet helemaal af. 'Only furniture is missing. They will deliver it this week. I think tomorrow.' zei Niall. 'So I can come over when this house is ready? You have to throw a party for it!' zei ik plagend. 'I will throw a party if you really want it. Then I will invite you and the boys. Only you.' zei Niall and lachte.

'That's so sweet!' zei ik en gaf hem een knuffel. Daarna gaf ik de rest ook een knuffel. Niall lachte en deed zijn rondleiding verder. Het was een super mooi huis. 'It is beautiful Niall.' zei ik tegen hem en zijn glimlach was groot. Daarna leidde Harry me rond in zijn huis en zo gingen we verder tot we aan Zayn zijn huis waren. Ik was kapot. Ze brachten me naar mijn hotel en we aten samen wat in het hotel. 

'So we will see you tomorrow maybe?' vroeg Harry na het avondeten. 'If you have time.' zei ik. 'Harry, don't forget we have rehearsals.' zei Liam. 'Oh yeah, I totally forgot it.' zei Harry lachend. 'Maybe after our rehearsals?' zei Zayn. Ik knikte. 'Let me know.' zei ik. 'Maybe if you give your number of your to us.' zei Niall. Ik gaf hun mijn nummer. 'Thanks.' zeiden ze. Ik ging naar mijn kamer en deed mijn pyjama aan. Ik kroop in bed en viel in slaap. 

___________________________________________________________________________

English - Engels:

I stood up. I wasn't really a morninggirl, but I had to... yes, because if I don't wake up, I won't have breakfast? I stretched myself and looked around. Oh yes, I was in the hotel. I grabbed my clothes. Black leather trousers and a top with a blazer over it. It took my clothes with me to the bathroom. I took a shower. I changed myself quickly and put on my shoes. I walked to the elevator. I stepped into the elevator and went to the dining room.

I went to the row where you can grab food. It was a row full of food. I waited for my turn. Finally I could choose. When I wanted to choose a table, I didn't found a table anymore. I sighted. Then I saw someone waving at me. Who was it? 

There they sat with 5... One Direction. 'Come sit with us.' Liam proposed. I smiled and sat next to them. 'Thanks.' I said and blushed. 'I think we will be closer and closer with you.' Harry said out of nothing, maybe to break a silence moment. I laughed. 'Maybe. I'm staying a month here. It can be more because I want to find my choice here in London.' I said and they looked surprised to me. 'What do you mean with choice?' Liam asked.

'Well, I just succeeded my high school. I couldn't choose something for college or university so I decided to go on holiday in London and after this holiday, I will make my decision for it. I'm doubting between things.' I said to them. They were really interested , especially Harry and Niall. 'About what are you doubting?' Niall asked. 

'I'm doubting between being a bookkeeper or a writer. I love to write.' I said to him and he looked to the boys. 'Really? We're going to publish a book of our tour experiences and the experience we made since X-Factor. Will you read it and correct it?' Liam proposed. 'If you really want it.' I said. They nodded and I ate further. Niall was eating and sometimes I saw him looking at me. Was it a dream or not?

After our breakfast or food, we put everything away. 'Shall I direct you around London?' Niall proposed. 'We will do that for you.' Harry added. 'That's nice of you all. I can't reject your proposal.' I said and they laughed. 'Do you have everything with you? Or do you have to go upstairs for something?' Zayn asked. He was one of the most quiet of the group. This was the first time that I heard him. 'I think I forgot my bag upstairs. Does it mind that I go upstairs? You can come with me if you really want?' I said and they nodded.

When we were upstairs, they followed me. I grabbed my bag and looked if I had everything. I looked for a second into the mirror and they looked at me and said: 'You're beautiful enough so come on!' Niall pushed me out of my room. When they get of out of my room, I locked up my room. We went with the elevator downstairs.

We walked trough the streets of London. They guided me around, so nice. We went to Buckingham Palace, the Big Ben, Millenium Bridge, St-Pauls Cathedral,... They also told me about their little adventures in London when they recorded 'Midnight Memories'. At the noon, we went to the subway for a sandwich. We ate it on the way to London. 

We walked around the streets and after a time my feet started aching. 'My feet are aching!' I whined. Harry came to me. 'Want a piggy back?' Harry proposed. 'No, doesn't matter.' I said but he did it. He picked me up and put me on his back. 'Harry!' I shouted. 'Yes?' He teased. 'Put me down.' I said and he had to laugh. 'Okay. Did you see enough of London?' Harry asked. 'Are there special places I have to see?' I asked the boys. 'Well, maybe our houses. We're building houses.' Liam said.

'I would like to see it.' I said enthusiastic.  'Well, I will call Paul.' Zayn said and grabbed his phone . I heard him talking. Harry put me down. I grabbed my phone. I had a phone from my mother:

Hope you have fun there. We miss you. x 

I quickly send something back: 

I miss you too! Take care of yourself and dad! It's really nice here. x 

I smiled for a while when I put my phone back into my bag. 'Why are you smiling?' Louis asked. 'My mom sent a message to me that she misses me and that she hopes I have fun here.' I said. They gave me a hug and the car arrived. 

There wasn't enough place for 6 so I had to sit on someones lap. 'Come here!' Harry said and pointed to his lap. 'Come on mine!' Niall said and I had to laugh how they did. 'If you're going to fight about it, I will sit on Liams, Zayns or Louis lap.' I said to them and they looked sad. I laughed. 'Poor Niall and Harry.' Zayn said and everyone laughed. I went to Louis and sat on Louis' lap because I know him the longest of them all. 

'Niall's the first one who decided to build a house in London.' Liam said to break the silence. 'Really? Why?' I asked Niall. 'It is something special here plus we have always work here in London with recording and stuff.' Niall said. 'So you all have houses here in London?' I asked. They nodded. I looked trough the window, it were 'black windows' but we saw everything. Niall pointed to a house.' That's mine. Next to mine is Harry's. Next to Harry's is Liam's. Over Liam's is Louis'. Next to Louis' is Zayn's house.' Niall explained.

The car stopped and we stepped out. 'Shall I direct you to my house?' Niall proposed. I nodded. He took my hand and I felt the warmth in his hand. It felt familiar, while I froze inside. He guided me around.  

'This is the living room with an open kitchen so I can grab my food when I'm watching TV.' Niall said and I had to laugh. He loves food. Actually, me too. 'I know the feeling. In my parents house in Belgium, we have it too. It is so handy. You can eat while you're watching TV.' I said and he had to laugh. The boys followed when he let me see everything. The house wasn't finished at all.  'Only furniture is missing. They will deliver it this week. I think tomorrow.' Niall said. 'So I can come over when this house is ready? You have to throw a party for it!' I teased. 'I will throw a party if you really want it. Then I will invite you and the boys. Only you.' Niall said and laughed.

'That's so sweet!' I said and gave him a hug. After our hug, I gave the rest of the boys a hug too. Niall laughed and did his 'tour around the house' further. It was a amazing beautiful house. 'It is beautiful Niall.' I said to him and his smile was big. After Niall's tour, Harry guided me around in his house and we went further until we reached Zayn's. I was exhausted. They brought me to my hotel and we ate something together in the hotel.

'So we will see you tomorrow maybe?' Harry asked after dinner. 'If you have time.' I said. 'Harry, don't forget we have rehearsals.' Liam said. 'Oh yeah, I totally forgot it.' Harry laughed. 'Maybe after our rehearsals?' Zayn said. I nodded. 'Let me know.' I said. 'Maybe if you give your number of your to us.' Niall said. I gave them my number. 'Thanks.' They said. I went to my room and changed into my PJ's. I crawled into my bed and fell asleep.  

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...