My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4666Views
AA

16. Chapter/Hoofdstuk 15 - Kiss and reveal the truth

Pictures are at the bottom of the Chapter/ Foto's zijn helemaal vanonder het hoofdstuk!

Dutch - Nederlands :

We waren eindelijk thuis in Londen. We gingen naar Liam zijn huis omdat ik daar een tijdje verblijf omdat ik Niall of Harry niet wil voortrekken. Liam knuffelde me. 'How was Ireland?' 'Very good actually. Thanks for asking.' zei ik en toen rende Louis naar me toe en spinde me in het rond. 'Eline!!!' schreeuwt hij super blij.

'It was amazing.' zei ik en Niall lachte. 'Now who will be your boy?' vroeg Zayn. Ik begon zenuwachtig te worden en Louis zag dat. 'No kiss test?' vroeg Louis. Hij haalde een blinddoek, deed die om mij en zette me op een stoel. 'They will kiss you randomly. ' zei Liam. Na enkele lange seconden begon het kussen al. Warme lippen begonnen me te kussen. Ik herkende ze. Niall. Kus hem niet terug! Ik wou hem maar dit kon niet zei ik tegen mezelf. Ik moest hem loslaten.

Daarna kwamen Harrys zachte lippen. Ze proefden hebberig aan. Alsof hij wist dat ik van hem zou zijn. Toen stopte ze. Mijn keuze was er en ik kon niet terug. Louis zette mijn blinddoek af. 'which one according to the kiss?' vroeg Louis. Ik begon stil te worden en kon maar een woord zeggen 'Harry.'Harry werd blij en ik zag Niall gebroken die uit het huis ging. Harry pakte me vast en kuste me.

'Can I speak with you under four eyes?' vroeg Louis aan mij. Ik knikte en volgde hem naar een kamer. ' I know you are lying about the right boy. I see it in your eyes.' zei Louis. Ik knikte. 'I have a reason.' Hij onderbrak me.'Tell me.' zei hij en legde een hand op me schouder. 'Niall deserves better than me. Really. I just feel that. He is better off without me.' 'You know he will try to get you when you break up with Harry?' Ik zuchte. 'Just say the truth. You also hurt Harry with it. But I think he wants you to make Niall jealous or to flirt. But he has his feelings too.' Ik knikte. Ik voelde me schuldig.

'Go to Harry and Niall and say the truth...' zei Louis. 'I will try.' zei ik zuchtend en ging uit de kamer. Harry kwam naar mij en sloeg zijn armen om me en gaf me een kus op mijn haar. 'I love you.' zei hij en ik wou zijn hart ook niet breken. Wat voelde ik me slecht. Weglopen van me problemen had geen zin want ze wisten me wonen in België... 'I'm going to talk to Niall. I think he's very mad.' zei ik tegen Harry en pakte hem stevig vast. 'Okay honey!' zei Harry en drukte een kus op mijn mond.

Ik wandelde naar Nialls huis met mijn handtas. Ik belde aan. Ik hoorde Niall grommen. Hij opende de deur terwijl hij zei: 'What do you want?' 'Hi Niall.' zei ik schuldig en verdrietig. 'I have nothing to say, go to Harry. What do you see in him? He's an idiot! You already choose him. We had a great time. I think better than him! And you choose him! I felt butterflies between us but you choose him! Go away! Go to him!' zei Niall boos. Tranen leken uit me ogen te stromen als watervallen. Ik zag zijn rode ogen. 'Niall...' Ik legde mijn hand op zijn arm maar hij trok zijn arm al weg. 

'Niall... Let me explain!' riep ik. 'There's nothing to explain you choose Harry and let me down now...' zei hij en sloeg de deur dicht. Ik ging naar het voetpad en ging neerzitten. Ik verborg mijn hoofd in mijn handen en begon te huilen. Ik leek een mes in mijn rug te hebben... 'Words can hurt...' hoorde ik een stem achter me zeggen. Het kwam van Liam. Hij ging naast me zitten en streelde zacht mijn rug. Ik knikte. 'I just wanna say why I choose Harry. I wanna have Niall as best friend and Niall deserves someone better than me. I'm a loser... ' 'That's not! Come on! You gave both a chance!' 'Yeah but the wrong impressions. I actually love Niall but he deserves better.' 'So you choosed Harry so you can let Niall go and find his true love?' vroeg Liam en ik knikte. 'That's so sweet but tell the boys the truth..' 

'I think I'm going to Harry. I can sleep with him maybe at your place. Thanks to let me stay at yours.' zei ik en stond op. Ik gaf hem een knuffel en verdween naar Harry. Harry opende de deur van zijn huis en sleurde me naar binnen en hield me in zijn armen. 'I've missed you!' en hij keek in mijn ogen die rood waren. 'What's wrong?' vroeg hij. 'Niall's mad...' zei ik en zuchte. 'Let him go, you have me and the other boys.' zei hij en ik schrok. 'Well, I had amazing days with him. I don't wanna loose him as a best friend...' 'sssht! It's okay honey!' zei Harry die over mijn rug wreef. 

Ik huilde in zijn borst en hij legde een vinger op mijn kin en trok mijn kin omhoog. 'I love you and I won't let you hurt!' zei hij en kuste me zachtjes. 'You're so sweet!' zei ik en we wandelden naar de keuken. Hij maakte wat voor me klaar. Hij leerde koken sinds een tijdje blijkbaar. Zijn eten was heerlijk.

'Thank you. It is delicious Harry.'zei ik en lachtte. We aten. En na het eten ruimden we samen gezellig op. 'Will you sleep here? If you don't wanna sleep next to me you can sleep in the guestroom.' vroeg Harry. Ik knikte. 'It's okay. I'll go and get my suitcase at Liam's place when we're done here!' zei ik en ik zag Harry glimlachen. 'Shall I go with you to Liam?' 'I can do it on my own Styles!' zei ik en gaf hem een zachte kus. Ik probeerde Niall te vergeten dankzij Harry. Ik ben misschien raar... We waren klaar met opruimen en ik pakte mijn tas om naar Liam te gaan. Ik zag Niall's huis. Ik hoorde hem lachen vanuit het huis en zag een vrouwelijke schim. 

Is hij me echt vergeten? Ik wandelde naar Liam's huis en belde aan. Liam opende de deur en in de woonkamer zag ik Louis en Zayn zitten. 'I will pick up my suitcases now. Harry asked if I sleep at his place.' zei ik zuchtend. 'What's wrong? I know you love him but you love Niall more.' zei Liam. 'I heard Niall laughing. It came out of his house plus I saw a female shadow in his house. It looks like he doesn't care about me.' Liam gaf mee knuffel. 'He's just trying to get his life on rails again.' Ik kon het niet geloven. 'But so fast?' vroeg ik hen. 'I don't believe it is soo fast too but yeah.' zei Louis. Ik ging naar boven en haalde mijn koffers.

Daarna ging ik naar beneden en knuffelden de jongens. 'Tomorrow we're coming to here again?' vroeg ik. Ze knikte. Elke dag gingen ze op stap of repeteren. Morgen was het repetitie dus eerste gingen we in Liams huis wat eten. 'Bye boys. Goodnight and see you tomorrow!' zei ik tegen hun. 'You too. Don't be naughty or bad with Harry.' plaagde Zayn me. 'Don't worry, I'm doubting to take the guest room!' voegde ik eraan toe en verliet het huis met me koffer en tas. 

Ik ging terug naar Harry's huis en hoorde buiten nog geluiden. Niall en een meisje. Ik hoorde hem zeggen 'I had an amazing night. Can you come tomorrow morning so I can introduce you to the rest of the band?' hoorde ik Niall het meisje zeggen. 'Of course.' zei ze en ik zag hun kussen. Me hart deed pijn maar ik negeerde het. Ik rende naar Harry's huis en ging met me koffers naar boven wanneer Harry de deur opende. Ik legde mijn koffer in zijn kamer. Toen ik naar beneden kwam, gooide hij een sleutel naar me. 'Keys of this house.' zei hij tegen me toen ik de sleutel opving. Ik stopte de sleutels in mijn handtas en legde mijn tas tegen de muur.

Ik ging op de bank zitten naast Harry. 'What do you want to do?' vroeg hij. 'I don't know. Maybe watch a movie, read your book or write my story further?' 'Movie then?' 'No, I don't want a movie now, sorry Harry.' zei ik. 'It's okay.' zei hij en ik pakte hun boek en begon wat te lezen. Harry keek mee. 

Daarna begonnen we nog even te spelen op de wii nadat ik het boek had uitgelezen. Na te spelen ging ik naar bed toe het had geen zin meer om op te blijven voor niets...

Ik deed mijn pyjama aan en ging naast Harry liggen. Hij had alleen zijn boxers aan. Ik lag tegen zijn borst. Hij streelde mijn haren en zo viel ik in slaap.

________________________________________________

Engels - English : 

We were finally home in London. We went to Liam's house because I stayed there for a while because I don't wanna favour Niall or Harry. Liam hugged me. 'How was Ireland?' 'Very good actually. Thanks for asking.' I said and then I ran to Louis and he spun me around. 'Eline!!!' He shouted very happy.

'It was amazing.' I said and Niall laughed. 'Now who will be your boy?' Zayn asked. I started being nervous and Louis saw that. 'No kiss test?' Louis asked. He brought a blindfold, blindfolded me and put me on a chair. 'They will kiss you randomly. ' Liam said. After a few seconds the kissing already started. Warm lips started to kiss me. I recognized them. Niall. Don't kiss him back! I want him but It couldn't be like that I said to myself. I have to let him go.

Then Harry's soft lips came to me. They tasted possessive. If he knew that I would be his. Then they stopped. My choice was there and I couldn't go back. Louis put my blindfold of. 'which one according to the kiss?' Louis asked. I became silent and I could only say one word. 'Harry.' Harry became happy and I saw Niall broken who went outside the house. Harry held me in his arms and kissed me.

'Can I speak with you under four eyes?' Louis asked to me. I nodded and followed him to a room. ' I know you are lying about the right boy. I see it in your eyes.' Louis said. I nodded. 'I have a reason.' He cut me off.'Tell me.' He said and put a hand on my shoulder. 'Niall deserves better than me. Really. I just feel that. He is better off without me.' 'You know he will try to get you when you break up with Harry?' I sighted. 'Just say the truth. You also hurt Harry with it. But I think he wants you to make Niall jealous or to flirt. But he has his feelings too.' I nodded. I felt guilty.

'Go to Harry and Niall and say the truth...' Louis said. 'I will try.' I said while sighting and went out the room. Harry came to me, wrapped his arms around me and gave me a kiss on my hair. 'I love you.' He said and I don't wanna break his heart too. Why did it felt so bad. Running away from my problems wasn't an option because they know where I live in Belgium.... 'I'm going to talk to Niall. I think he's very mad.' I said to Harry and held him tight. 'Okay honey!' Harry said and pushed with his lips a kiss on my mouth.

I walked to Nialls house with my purse. I pushed the doorbell. I heard Niall growling. He opened the door while he said: 'What do you want?' 'Hi Niall.' I said guilty and sad. 'I have nothing to say, go to Harry. What do you see in him? He's an idiot! You already choose him. We had a great time. I think better than him! And you choose him! I felt butterflies between us but you choose him! Go away! Go to him!' Niall said mad. Tears looked like going out my eyes like waterfalls. I saw his red eyes. 'Niall...' I laid my hand on his arms but his pulled his arm back.

'Niall... Let me explain!' I shouted. 'There's nothing to explain you choose Harry and let me down now...' He said and slammed the door. I went to the pavement and sat down. I hid my face in my hands and started to cry. It looks like I had a dagger in my back... 'Words can hurt...' I heard a voice behind me saying. It came from Liam. He sat down next to me and stroked softly my back. I nodded. 'I just wanna say why I choose Harry. I wanna have Niall as best friend and Niall deserves someone better than me. I'm a loser... ' 'That's not! Come on! You gave both a chance!' 'Yeah but the wrong impressions. I actually love Niall but he deserves better.' 'So you choosed Harry so you can let Niall go and find his true love?' Liam asked and I nodded. 'That's so sweet but tell the boys the truth..' 

'I think I'm going to Harry. I can sleep with him maybe at your place. Thanks to let me stay at yours.' I said and stood up. I gave him a hug and disappeared to Harry. Harry opened the door of his house and pulled me inside his house and held me in his arms. 'I've missed you!' and he looked in my eyes. My eyes were red. 'What's wrong?' He asked. 'Niall's mad...' I said and sighted 'Let him go, you have me and the other boys.' He said and I gulped. 'Well, I had amazing days with him. I don't wanna loose him as a best friend...' 'sssht! It's okay honey!' Harry said while rubbing my back. 

I cried in his chest and he laid a find under my chin and held my chin up. 'I love you and I won't let you hurt!' He said and kissed my softly. 'You're so sweet!' I said and we walked to the kitched. He made something ready for me. He probably started cooking a while ago. His food was delicious.

'Thank you. It is delicious Harry.' I said and laughed. We ate. And after food we cleaned together. 'Will you sleep here? If you don't wanna sleep next to me you can sleep in the guestroom.' Harry asked. I nodded. 'It's okay. I'll go and get my suitcase at Liam's place when we're done here!' I said and I saw Harry smiling. 'Shall I go with you to Liam?' 'I can do it on my own Styles!' I said and gave him a soft kiss. I tried to forget Niall thanks to Harry. I'm maybe weird... We were ready with cleaning and I grabbed my purse so I could go to Liam. I saw Niall's house. I heard him laughing out of the house and saw a female shadow.

Did he really forget me? I walked to Liam's house and pushed the doorbell. Liam opened the door and I saw Louis and Zayn sitting in the living room. 'I will pick up my suitcases now. Harry asked if I sleep at his place.' I said sighting. 'What's wrong? I know you love him but you love Niall more.' Liam said. 'I heard Niall laughing. It came out of his house plus I saw a female shadow in his house. It looks like he doesn't care about me.' Liam gave me a hug. 'He's just trying to get his life on rails again.' I couldn't believe it. 'But so fast?' I asked them. 'I don't believe it is soo fast too but yeah.' Louis said. I went upstairs and picked up my suitcases.

Then I went downstairs and hugged the boys. 'Tomorrow we're coming to here again?' I asked. They nodded. Every day they had rehearsals or they are going out together. Tomorrow it was rehearsals so first we went to Liams house for food. 'Bye boys. Goodnight and see you tomorrow!' I said to them. 'You too. Don't be naughty or bad with Harry.' Zayn teased me. 'Don't worry, I'm doubting to take the guest room!' I added to it and left the house with my suitcase and purse.

I went back to Harry's house and heard outside some voices. Niall and a girl. I heard him saying. 'I had an amazing night. Can you come tomorrow morning so I can introduce you to the rest of the band?' I heard Niall saying to the girl. 'Of course.' She said and I saw them kissing. My heat hurt but I ignored it. I ran to Harry's house and went with my suitcase upstairs when Harry opened the door. I laid my suitcase in his room. When I came downstairs, Harry threw keys to me. 'Keys of this house.' He said to me when I caught the keys. I put the keys in my purse and I laid my purse against the wall.

I sat down on the couch next to Harry. 'What do you want to do?' He asked. 'I don't know. Maybe watch a movie, read your book or write my story further?' 'Movie then?' 'No, I don't want a movie now, sorry Harry.' I said. 'It's okay.' He said and I took their book and started reading. Harry looked at me.

Then we started playing with the wii after I read the whole book. After playing I went to bed. It was useless to staying up for nothing...

I changed into my PJ's and laid next to Harry. He had only his boxers on. I lie on his chest. He stroked my hair and so I fell asleep...

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...