My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4635Views
AA

15. Chapter/Hoofdstuk 14 - To the beach

A picture for this chapter/ Een foto voor dit hoofdstuk: 

Dutch - Nederlands: 

De volgende ochtend voelde ik twee armen om me heen. Wat was er gebeurd? Ik draaide me om en een gezicht met helderblauwe ogen begroette me. 'Goodmorning. I couldn't sleep so I decided to look at you. You had my teddybear I had here so I decided you had to be my teddy bear.' legde hij uit en ik lachte.

'Sorry I just needed something or someone to hold. I couldn't sleep otherwise.' zei ik. Hij glimlachte. 'You could ask me.' grijnsde hij. Ik lachte en gaf hem een lichte duw. 'Never in your wildest dreams Horan!' zei ik en lachte.

We stonden op en maakten ons klaar. We aten een ontbijtje en daarna deed ik mijn haar. 'Can I braid your hair?' vroeg Niall wanneer hij binnenkwam. Ik kan geen nee zeggen hoe hij deed. Ik knikte. Hij liet zijn grootste glimlach zien en begon mijn haar te kammen en daarna een vlecht te maken. Wanneer hij klaar was zei hij: ' My princess is ready.' Ik lachte. 'I am not your princess yet.' zei ik. 'yet so you will become mine.' zei hij. Oh nee ik gaf hem weer de verkeerde indruk!

Daarna reden we naar Dublin. Lekker rondwandelen. Hij liet me alle bijzondere plekjes zien. We aten lunch in een leuke restaurant. Ik denk dat het een Italiaan was. Ik en Niall deelden onze borden. Hij proefde mijn bord en ik zijn. Na Dublin, blinddoekte hij me. Ik zuchte. 'I hate this.' zei ik en Niall lachte.

Na minstens een uur rijden bereikten we de bestemming. Hij haalde de blinddoek van mijn ogen.  We waren aan het strand. Er lagen al handdoeken klaar en Niall had stiekem mijn bikini meegenomen zodat ik van niets wist. Hij gooide mijn bikini. 'Where do you had it?' 'Just grabbed it out of your suitcase! So you have something to swim!' zei hij 'onschuldig'. Ik lachte en ik zocht een kleedhokje en kleedde me om. Toen ik uit het kleedhokje kwam floot Niall naar me. Ik bloosde. 'You're beautiful.' zei Niall. Hij had zijn zwembroek onder zijn broek aangedaan natuurlijk. 

Toen gingen we samen op de handdoeken liggen en na een halfuur besloot Niall me mee te sleuren naar de zee. 'Nooo ! Nooo ! ' zei ik. 'Yes! Yes!' 'It's too cold for me! I'm going to freeze!' 'I will warm you up.' 'Sure?' 'Sure!' glimlachte hij en gooit me in het water. Ik kom boven en spuw wat water uit.

Ik bibberde van de kou en zag Niall naar me toe zwemmen. 'A good shower?' lachte hij.  'No. It is horrible. I am cold.' zei ik en hij sloeg zijn armen om me heen en probeerde me op te warmen tot er een fan riep 'OMG Niall you have a girlfriend?' Ze begon slecht over me te praten. Dat ik Harry en Niall gebruikte. Ik ging uit de zee. Ik had er genoeg van. Tranen begonnen over mijn wangen te stromen.

Ik legde mijn hoofd in mijn handen en ging zitten. Toen voelde ik een natte warme hand op mijn rug. 'You are not what she said. You are perfect how you are.' hoorde ik favoriete Ierse vriend zeggen. Ik keek op. 'Really?' vroeg ik onzeker. 'You're my best friend and maybe later my girlfriend, not because you use me but because you're beautiful, funny, sweet and much more!' zei hij en een glimlach verscheen op mijn gezicht. 'Running to the see? Who's last has to pay an ice cream for the other?' vroeg ik en hij knikte en vertrok. 'That's unfair!' zei ik en rende hem achterna. Hij stopte voor de zee en pakte me op en zette me in de zee. 'You win!' zei hij. Ik lachte. 'No we both win, I'll pay yours and you will pay mine!' zei ik lachend

'Okay, okay!' zei hij en we zwommen een 10 minuutjes. Daarna renden we naar onze handdoeken en haalden ijs. Ik drukte me ijsje voor te lachen tegen ze neus. Hij ging met zijn tong naar z'n neus maar het lukte niet en drukte zijn ijsje ook op mijn neus. 'You're too cute!' zei Niall. 'No you are!' en ik veegde het ijs van mijn neus en likte aan mijn hand. 'You're an animal!' Niall plaagde me. Ik lachte. 'Secretly I'm a sexy tiger!' en deed alsof ik een klauw had. 'Grr!' 'Now I'm scared!' zei Niall. 'Be scared of me.' zei ik. We praten en tegen 6 PM neemt hij me mee de duinen in. Daar is een tafel met papieren hartjes rond, kandelaars en rode rozen. Hij pakte een roos uit de vaas. ' a rose just for you...' zei hij en gaf die aan mij. 'Thanks.' zei ik en bloosde en legde mijn roos op tafel.

'Romantic!' zei ik en hij schoof mijn stoel naar achter en ik ging zitten en hij zette mijn stoel tegen de tafel. Ik lachte. Hij ging over me zitten en lachte. Toen kwam er al eten. We aten en praten. Na het diner stonden we op,keken elkaar aan tot Niall naar voren boog en me een kus gaf. Ik kuste mee en zo leek de kus een eeuw te duren. Wanneer we aan het kussen waren, hoorde ik mijn telefoon gaan. 'No stupid phone!' zei Niall. Ik lachte en stopte de kus en nam op.

A- Eline!!!! Je was in België en ik hoorde niets van je! En daarna zag ik je in het nieuws met Harry en Niall. Ik wil weten wat er is. Ze beweren dat je hun bedriegt of met een van hen bent!
E- Luister eens even Alice... Ik ben gewoon met hun aan het daten. Ze vinden me beide leuk. En Harry kuste me 2 keer dus Niall verdient hetzelfde.
A - Dus, je bent op date. En met wie ben je nu ? En al iemand gekozen? Niall? Of liever Harry?
E - Calm down! Ik ben met Niall op date nu. Het is ons laatste dagje. En ja ik heb gekozen. 
A - Wie?
E - Zeg ik toch niet. 
A - Komaan ik ben je beste vriendin. Geef Niall me nummer eens! 
E - Waarom ? Jij moest One Direction toch niet echt?
A - Okee, okee maar nu hij je beste vriend is of je vriendje moet ik toch weten hoe hij is voor hij je breekt?
E - Wat ben je toch zo lief, Alicia! Ik zal het hem geven, dan moet hij maar zien wat hij doet. Ik beveel het hem niet aan! 
A - *zeur geluidje* Wat ben jij lief! Ik wil je helpen in je liefdesliefde.
E - En dat hoef ik ook niet! 
A - Nou, ga dan met Niall! Ik heb het je al eens gezegd! 
E - Ja ja! Ik ga! Doei!
A - Doei, Nialllover!
E - Oke dag! 

Ik negeerde haar Nialllover woord! Ik lachte. 'Alicia?' vroeg Niall. Ik knikte. 'She's unbelievable. She was mad because I was in Belgium and didn't visit her and she is still convincing me to be with you. She said I had to give her number to you.' zei ik en gaf hem haar nummer. Hij sloeg hem op in zijn contacten en stuurde haar een sms. Toen zag ik haar antwoord op Niall. Ik lachte. 'She really wants me with you!' zei ik. 'Let's start with it?' vroeg Niall. Ik trilde. 'Actually, I will say it tomorrow in London.' zei ik. 'Okay.' zei hij en knikte. 

Hij pakte mijn hand en we gingen naar zijn auto. We gingen naar zijn vaders huis en pakte onze koffers. We hadden vandaag onze vlucht nog. We renden naar ons vliegtuig en we stegen op. Goodbye Ireland! Hello London!

_______________________________________________________

Engels - English: 

The next morning I felt two arms around me. What had happened? I turned around and a face with clearblue eyes greeted me. 'Goodmorning. I couldn't sleep so I decided to look at you. You had my teddybear I had here so I decided you had to be my teddy bear.' He explained to me and I laughed.

'Sorry I just needed something or someone to hold. I couldn't sleep otherwise.' I said. He smiled. 'You could ask me.' He smirked. I laughed and gave him a light push. 'Never in your wildest dreams Horan!' I said and laughed.

We stood up and made ourselves ready. We ate breakfast and then I did my hair. 'Can I braid your hair?' Niall asked when he came in. I can't say no how he did. I nodded. He showed me his biggest smile and began to brush my hair and then he braided it. When he was done, he said: ' My princess is ready.' I laughed. 'I am not your princess yet.' I said. 'yet so you will become mine.' He said. Oh no I gave him a wrong impression!

Then we drove to Dublin. Enjoyable walking around. He showed me special places. We ate lunch in a nice restaurant. I think it was an Italian. I and Niall shared our plate. He tasted my plate and I his. After Dublin, he blindfolded me. I sighted. 'I hate this.' I said and Niall laughed.

After at least an hour driving, we reached our destination. He put the blindfold of my eyes.  We were on the beach. There lie already a few towels and Niall had secretly my bikini with him so I couldn't know nothing what we went to do. He threw my bikini. 'Where do you had it?' 'Just grabbed it out of your suitcase! So you have something to swim!' He said 'innocent'. I laughed and searched a changing room and changed me. When I came out of the changing room Niall whistled to me. I blushed. 'You're beautiful.'  Niall said. He had his swimming trunks under his pants, of course.

Then we lie together on the towels  and after half an hour Niall decided to drag me to the sea. 'Nooo ! Nooo ! ' I said. 'Yes! Yes!' 'It's too cold for me! I'm going to freeze!' 'I will warm you up.' 'Sure?' 'Sure!' He smiled and threw me into the water. I came up and spit some water out of my mouth.

I shivered from coldness and I saw Niall swimming to me. 'A good shower?' He laughed.  'No. It is horrible. I am cold.' I said and he wrapped his arms around me and tried to war me up until a fan shouted  'OMG Niall you have a girlfriend?' She started talking bad about me. That I used Harry and Niall . I went out of the sea. I had enough of it. Tears came to stream down on my cheeks.

I laid my head in my hands and sat down. Then I felt a wet warm hand on my back. 'You are not what she said. You are perfect how you are.' I heard my favourite Irish friend saying. I looked up. 'Really?' I asked insecure. 'You're my best friend and maybe later my girlfriend, not because you use me but because you're beautiful, funny, sweet and much more!' He said and a smile appeared on my face. 'Running to the see? Who's last has to pay an ice cream for the other?' I asked and he nodded and started. 'That's unfair!' I said and ran after him. He stopped just in front of the sea and picked me up and put me on the sea.  'You win!' He said. I laughed. 'No we both win, I'll pay yours and you will pay mine!' I said while laughing.

'Okay, okay!' He said and we swam for 10 minutes. Then we ran to our towels and went for some ice. I pushed my ice cream on his nose to laugh with him. He went with his tongue to his nose but it didn't work and he pushed his ice cream on my nose. 'You're too cute!' Niall said. 'No you are!' and I wiped the ice cream of my nose and I licked the ice cream off my hand. 'You're an animal!' Niall teased me. I laughed. 'Secretly I'm a sexy tiger!' and I did like I had a claw. 'Grr!' 'Now I'm scared!' Niall said. 'Be scared of me.' I said. We talked and at 6 PM he took me to the dunes. There was a table with paper hearts around it, candles and red roses. He took a rose out of the vase of the table. 'a rose just for you...' He said and gave it to me. 'Thanks.' I said and blushed and laid the rose on the table.

'Romantic!' I said and he shoved my chair to the back and I sat and he put the chair against the table. I laughed. He sat over me and smiled. Then the food arrived. We ate and talked. After dinner we stood up, looked at each other until Niall leaned in and gave me a kiss. I kissed with him and it looked like it lasted a century. When we were kissing, I heard my phone calling. 'No stupid phone!' Niall said. I laughed, stopped the kiss and answered the call.

A- Eline!!!! You were in Belgium and I heard nothing of you! And then I saw you in the news with En  Harry and Niall. I want to know what's going on. They claim that you cheat on them or that you're with one of them!
E- Listen for a while Alice... I'm just dating with them now. They like me both. And Harry kissed me 2 times so Niall deserves the same.
A - So, you are on a date. And with who are you now ? And already decided who's gonna be the one? Niall? Or rather Harry?
E - Calm down! I'm with Niall on a date now. It's our last day. And yes I've choosen. 
A - Who?
E - I don't say it. 
A - Come on, I'm your best friend. Give Niall my number! 
E - Why ? You didn't like One Direction?
A - Okay, okay but now he will be your best friend or your boyfriend, I have to know how he is before he breaks your heart?
E - What are you so sweet, Alicia! I will give it to him, then he had to see what he does with it. I don't recommand him that! 
A - * whine sound * What are you so sweet! I want to help you in your love life.
E - And I don't need that! 
A - Then go with Niall! I've said that before! 
E - Yeah yeah! I go! Bye!
A -Bye, Nialllover!
E - Okay bye! 

I ignored her Nialllover word! I laughed. 'Alicia?' Niall asked. I nodded. 'She's unbelievable. She was mad because I was in Belgium and didn't visit her and she is still convincing me to be with you. She said I had to give her number to you.' I said and gave him her number. He save the number in his contacts on his phone and sent her a text. Then I saw her answer on Nialls text. I laughed. 'She really wants me with you!' I said. 'Let's start with it?' Niall asked. I shivered. 'Actually, I will say it tomorrow in London.' I said. 'Okay.' He said and nodded. 

He grabbed my hand and we went to his car. We went to his fathers house and packed our suitcases. We had our flight today. We ran to our plane and we took off. Goodbye Ireland! Hello London!

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...