My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4637Views
AA

11. Chapter/Hoofdstuk 10 - Disneyland Paris?

If you see faults in it, just say it! Or suggestions, always welcome!

Nederlands - Dutch : 

Het was het weekend van Harrys date. Mijn moeder wist van de plannen. Ze vond beide jongens een goede keuze, maar ze had wel een lichte voorkeur op Niall maar ik luister nooit naar mijn moeder.

Mijn pa is ondertussen beter. Hij heeft de jongens ook ontmoet. Vandaag moest ik vroeg opstaan. Het moest van Harry. Ik maakte me klaar.

Harry had mijn koffer gemaakt zonder dat ik het wist. Ik kwam uit de badkamer en hij zei: 'You are not going back to home these two days so I packed everything for you so you won't know where you are going. Your mom helped me.' zei hij glimlachend.

'Mean you. Where are we going?' vroeg ik. 'Secret.' zei Harry en mijn moeder bracht ons naar een station. Het was het station van de TGV. 'Are we going to France?' vroeg ik. 'You're right.' zei Harry lachend. We zaten in de TGV. Na de rit stapten we uit. 'We're going to Disneyland Paris?' vroeg ik. Hij knikte. 'And to Paris itself.' voegde hij eraan toe. 'That's so amazing. I'm speechless.' zei ik en Harry lachte. 

Harry legde z'n arm over mijn schouder en we wandelde met onze baggage naar het hotel. 'I booked a room for us two.' zei hij. 'I will accept it because we have a date.' 'I'm happy that you are okay with it.' 'But don't touch my boobs Styles!' zei ik en hij lachte. Hij stak zijn handen in de lucht als een bandiet wanneer hij door de politie 'handen omhoog' moet doen. We vroegen onze sleutels en ook ons kamernummer. We wandelden naar de lift en Harry drukte op het knopje met een '5' op. We stapte uit op de vijfde verdieping. 

'Well, we put our luggage in our room and then we are going to the park because we have one day for it and you can choose where we go!' zei Harry.

 'Okay.' zei ik en we zette onze koffers in de hotelkamer en gingen naar het park. Wanneer we aan het kasteel waren in Disneyland kreeg ik een flashback.

*flashback*

Ik was 10. Ging met mijn tante, een vriendin van haar en me broer naar Disneyland Parijs. We keken naar de parade. Ik zat op het voetpad en de rest een eindje verder. Na de parade gingen al de mensen achter de parade aan. Ze duwden me naar de parade maar ik was slim genoeg om naar mijn tante of broer te zoeken. Ik rende naar de schim dat ik herkende en dat bleek mijn broer te zijn. Ze waren zo bezorgd en gelukkig tegelijk toen ze me zagen.

* einde flashback * 

'Hello Eline?' zei Harry terwijl hij met zijn hand voor mijn gezicht heen en weer ging. 'Sorry, I had a flashback.' zei ik. 'It's okay. Can you tell me about it?' 'I don't know.' zei ik. 'Please? Please? Tell me.' zei Harry smekend. 'As a 10-year old, I was lost here. If I didn't find my brother as remembering point, I was pushed by people to the parade and I could never see them again. ' zei ik tegen hem. Ik legde hem alles beter uit want hij snapte het niet goed. 

Hij lachte even en we liepen rond, deden enkele attracties en aten en dronken wat. Het was geweldig deze dag. Wanneer we aan het hotel kwamen was het aan het regenen. Ik stopte en lachte. 'It looks like the movies. A date with rain. Only the kiss is lacking or missing.' zei ik lachend. 'I can fix that for you.' zei Harry met een valse grimas/flirtend. Ik bevroor en Harry omarmde mijn wangen en bracht mijn gezicht naar zijn gezicht. Zijn lippen sloten de afstand tussen mij en hem. 

Zijn lippen voelde zo zacht en zijn handen vlogen door mijn haar. Zijn grote vingers maakte een sierlijke beweging door mijn losse haren. Ik legde mijn handen in zijn nek. Na enkele seconden trok hij terug weg. 'Did you like the kiss?' zei Harry en lachte. Ik knikte. 'A moment to remember? If Paris has that a lot, I will like it too. Normally I don't like to kiss people who aren't my boyfriend but for you I will make an exception.' zei ik en hij lachte. 'Can't you just make your decision now and say that you're mine instead of going on a date with Niall?' zei hij.

 'Harry... I just...' Ik zuchte. 'I want to give both a chance. Both wants me... I don't know it anymore.' zei ik en liep naar het hotel en liet hem alleen achter. Ik voelde me schuldig maar ik wist geen andere oplossing. Ik ging op mijn bed zitten en zuchtte. Ik legde mijn gezicht in mijn handen.

5 Minuten later kwam Harry eraan. 'Sorry.' zei ik zonder dat ik naar hem keek. 'It's okay... I just pushed you and I didn't have to do that...' zei Harry droevig. Hij ging naast me zitten. 'I love you both, but it's just so difficult to give someone a chance and someone give them a chance as 'best friend', I don't wanna hurt you two.' zei ik huilend. 'It's okay, if you choose Niall, I can live with that but it's gonna hurt me. But if you're happy, I will accept it and will search for an other girl.' zei Harry en pakte me in zijn stevige armen. 

'Ssssht. Don't cry.' zei Harry terwijl hij door mijn haren ging. Ik veegde mijn tranen weg en omhelsde hem zacht. 'Thanks Harry. Sorry for everything.' zei ik. 'Maybe you should take a shower and we can watch TV for a bit. After watching TV we can go to bed. Deal?' vroeg Harry. Ik knikte. 

Ik ging naar de badkamer en douchte. Daarna kamde ik mijn haar en maakte ik een knot. Ik deed mijn pyjama aan en wandelde naar mijn bed. 'Beautiful.' Zei Harry en floot. Ik lachte. 'I'm not beautiful.' zei ik en ging op bed zitten. We keken TV opeens kwam dit op het nieuws:

One Direction Member Harry Styles is in Paris, Disneyland Paris with a mysterious girl we saw past week on his back with the boys. Is she his girlfriend? We saw them kissing in the rain. A sign?

Ik zuchtte. 'Not again.' zei ik. 'Sorry... it wasn't the meaning of involving you with this...' zei Harry. Hij voelde zich schuldig. 'It's okay. You can't do nothing about it because you didn't choose to be 'famous with paps'. ' zei ik. 'But I involved you with this....' zei Harry zuchtend. Ik pakte zijn hoofd. 'It's okay. Maybe I have to get used on this if I want you or Niall...' zei ik. Hij lachte. 

'Hope it will be nice like this or better with Niall.' zei ik. 'Hope I was the best.' zei Harry. 'Now definetaly but I will see what Niall has for me.' zei ik lachend. 'Thanks for this day and next day.' 'You have to see next day.' 'I'm looking forward to it Styles!' zei ik en hij moest lachen. We keken nog even TV en Harry kleedde zich om zodat hij alleen zijn ondergoed aan had. Wat was hij zo sexy en ik sliep er dan naast terwijl ik nog niet eens z'n vriendin ben! 

'Need a teddybear?' vroeg Harry wanneer ik onder het laken lag. 'Maybe...' zei ik mysterieus. 'Can I?' vroeg hij. 'Whatever you want but not more then holding me.' zei ik en hij lachte. Ik lag op mijn zij en hij sloeg zijn warme arm over me heen en ik viel in slaap. 

De volgende ochtend hoorde ik het alarm weer gaan. 'Wake up, beautiful.' hoorde ik Harry zeggen. Ik mompelde iets onverstaanbaars. Harry haalde z'n arm van me af en ik stapte uit bed en maakte me klaar. We maakten onze koffers. Als we klaar waren gingen we naar onze taxi, die had Harry geregeld. Die kon ons de hele dag vervoeren dus onze koffers konden in de taxi blijven. 

Als eerste stop kwamen we op de Eiffeltoren. Helemaal bovenop was fantastisch. 'Styles, I hate you! This looks too romantic!' Hij lachte. 'Let me give you a kiss then.' 'Oh? You use this to gave me a kiss?' 'Maybe, Mrs. Eline.' zei hij en bracht mijn hoofd naar zijn hoofd. Hij kuste zachtjes mijn lippen en beet daarna op zijn lip. 'Did you like it?' vroeg hij. Ik wist niet wat zeggen. Het voelde zo goed maar ik voelde me schuldig tegenover Niall... 

'Maybe a little bit.' zei ik. We genoten even van het uitzicht en dan besloten we om over de Champs-Elysée te gaan. We gingen naar enkele winkeltjes, aten in de McDonalds en na de middag gingen we op de Arc de Thriomphe. 

Het was geweldig. Na een wandeling door Parijs gingen we eten in een gezellig restaurantje. Wanneer we gingen betalen wou ik betalen maar Harry was me voor. 'My organised date so I will pay.' zei hij.

Na het eten vertrokken we naar huis.

_________________________________________________________________________

English - Engels: 

It was the weekend of Harrys date. My mother already knows about the plans. She found both boys a good choice, but she had a little preference of Niall but I never listen to my mom. 

My dad is meanwhile better. He've met the boys too. Today I had to wake up early. It must from Harry. I made myself ready.

Harry had made my luggage without my knowing. I came out of the bathroom and he said: 'You are not going back to home these two days so I packed everything for you so you won't know where you are going. Your mom helped me.' He said smiling.

'Mean you. Where are we going?' I asked. 'Secret.' Harry said and my mom brought us to a station. It was the station of the TGV. 'Are we going to France?' I said. 'You're right.' Harry said while laughing. We sat in the TGV. We stepped out after the ride. 'We're going to Disneyland Paris?' I said. He nodded. 'And to Paris itself.' He added on it. 'That's so amazing. I'm speechless.' I said and Harry laughed.

 Harry laid his arms around my shoulder and we walked with our luggage to the hotel. 'I booked a room for us two.' he said. 'I will accept it because we have a date.' 'I'm happy that you are okay with it.' 'But don't touch my boobs Styles!' I said and he laughed. He put his hands in the air like a bandit when he has to put 'his hands up'. We asked for our keys and roomnumber. We walked to the elevator and Harry pushed on the button with the '5' on it. We stepped out on the fifth floor.

 'Well, we put our luggage in our room and then we are going to the park because we have one day for it and you can choose where we go!' Harry said.

 'Okay.' I said and we put our luggage in the hotelroom.  We went to the park. When we were on the castle in Disneyland I've got a flashback.

*flashback*

I was 10. Went with my aunt, a friend of her and my brother to Disneyland Paris. We watched the parade. I sat on the pavement and the rest a distance further of me. After the parade, all the people followed the parade. They pushed me to the parade but I was smart enough to search for my aunt or brother. I ran to the shadow that I recognised and that looked like my brother.They were so worried but happily at the same moment when they saw me. 

* end flashback * 

'Hello Eline?' Harry said while he went with his hand up and down in front of my face. 'Sorry, I had a flashback.' I said. 'It's okay. Can you tell me about it?' 'I don't know.' I said. 'Please? Please? Tell me.' Harry begged me. 'As a 10-year old, I was lost here. If I didn't find my brother as remembering point, I was pushed by people to the parade and I could never see them again. ' I said to him. I explained him everything better because he didn't understand it so good.

He laughed for a while and we walked around, did some attractions and ate and drank something. It was amazing this day. When we arrived at the hotel, it was raining. I stopped walking and laughed. 'It looks like the movies. A date with rain. Only the kiss is lacking or missing.' I said laughing. 'I can fix that for you.' Harry smirked. I froze and Harry cupped my cheeks and brought my face to his. His lips closed the distance between his lips and mine. 

His lips felt so softly and his hands flew trough my hair. His big fingers made a graceful move trough my loose strands. I laid my hands in his neck. After a few seconds he pulled away.  'Did you like the kiss?' Harry said and laughed. I nodded. 'A moment to remember? If Paris has that a lot, I will like it too. Normally I don't like to kiss people who aren't my boyfriend but for you I will make an exception.' I said and he laughed. 'Can't you just make your decision now and say that you're mine instead of going on a date with Niall?' He said.

 'Harry... I just...' I sighted. 'I want to give both a chance. Both wants me... I don't know it anymore.' I said and ran to the hotel and let them there alone. I felt guilty but I didn't know an other solution. I sat down on my bed and sighted. I laid my face in my hands.

5 minutes later Harry arrived. 'Sorry.' I said without looking to him. 'It's okay... I just pushed you and I didn't have to do that...' Harry said sad. He sat next to me. 'I love you both, but it's just so difficult to give someone a chance and someone give them a chance as 'best friend', I don't wanna hurt you two.' I said crying. 'It's okay, if you choose Niall, I can live with that but it's gonna hurt me. But if you're happy, I will accept it and will search for an other girl.' Harry said and took me in his big strong arms.

'Ssssht. Don't cry.' Harry said while going trough my hair. I wiped my tears away and hugged him softly. 'Thanks Harry. Sorry for everything.' I said. 'Maybe you should take a shower and we can watch TV for a bit. After watching TV we can go to bed. Deal?' Harry asked. I nodded.

I went to the bathroom and took a shower. Then I combed my hair and made a bun. I changed into my PJ's and walked to my bed. 'Beautiful.' Harry said and whistled. I laughed. 'I'm not beautiful.' I said, went to my bed and sat down. We watched TV and suddenly this came on the news:

One Direction Member Harry Styles is in Paris, Disneyland Paris with a mysterious girl we saw past week on his back with the boys. Is she his girlfriend? We saw them kissing in the rain. A sign?

I sighted. 'Not again.' I said. 'Sorry... it wasn't the meaning of involving you with this...' Harry said. He felt guilty about it. 'It's okay. You can't do nothing about it because you didn't choose to be 'famous with paps'. ' I said. 'But I involved you with this....' Harry said sighting. I took his head. 'It's okay. Maybe I have to get used on this if I want you or Niall...' I said. He laughed.

 'Hope it will be nice like this or better with Niall.' I said. 'Hope I was the best.' Harry said. 'Now definetaly but I will see what Niall has for me.' I said laughing. 'Thanks for this day and next day.' 'You have to see next day.' 'I'm looking forward to it Styles!' I said and he had to laugh. We watched for a little while TV and Harry changed himself and he was in his pants. What was he so sexy and I slept next to him, even when I'm not his girlfriend! 

'Need a teddybear?' Harry asked when I lie under the duvet. 'Maybe...' I said mysterious. 'Can I?' He said. 'Whatever you want but not more then holding me.' I said and he laughed. I lie on my hip and he wrapped his warm arm around me and I fell asleep. 

The next morning I heard the alarm going off. 'Wake up, beautiful.' I heard Harry saying. I mumbles something unclear, impossible to understand. Harry took his hands off me and I stepped out the bed and made me ready. We packed our luggage. When we were ready, we went to the cab, which Harry had called. This cab could bring us everywhere that day so our luggage could stay into the cab. 

As first stop we went to the Eifeltower. At the top of it was fantastic. 'Styles, I hate you! This looks too romantic!' He laughed. 'Let me give you a kiss then.' 'Oh? You use this to gave me a kiss?' 'Maybe, Mrs. Eline.' He said and brought my head to his. He kissed my lips softly and after that he bit his lips. 'Did you like it?' He asked. I didn't know what to say. I felt so good but I felt guilty for Niall... 

'Maybe a little bit.' I said. We enjoyed the sight and then we decided to walked over the Champs-Elysée. We went to some shops, ate McDonalds and after the noon we went to the Arc de Thriomphe. 

It was amazing. After a walk in Paris we went for a dinner in a cosy restaurant. When we wanted to pay, I wanted to pay but Harry was first. 'My organised date so I will pay.' He said.

After dinner we left Paris.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...