My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4675Views
AA

5. Chapter/ Hoofdstuk 4 - Verhuis met Niall, moving in with Niall

Dutch - Nederlands: 

Ik werd wakker door een sms, Niall. 

Hi, I will pick you up. Will you eat in the hotel breakfast with me. I see you at 8 am downstairs x 

Ik keek op mijn horloge half 8. Oh nee! Ik rende naar de badkamer en douchte me. Na de douche rende ik naar mijn koffer en pakte er wat uit. Perfect voor een verhuizing. Ik keek op de klok 7.59 uur. Ik deed mijn deur op slot en rende naar beneden. Ik besefte dat ik mijn schoenen niet aanhad. Slim! Toen ik beneden was, was het 8.05 uur. Goede indruk voor Niall! Ik zag hem naar mij zwaaien en ik pakte mijn eten en ging naast hem zitten. 'Sorry, I was late...' zei ik. 'Doesn't matter. The boys are upstairs. They finished breakfast and are ready to help me with my house. I wanted to wait, I wanted to go for food with you. I'm so stressed.' zei hij.

'You don't have to stress. It'll be alright. Believe me! You have a home. My home is in Belgium. I live in a hotel for a month or more.' zei ik. 'You can stay over at my place after today? Then you haven't have to pay for your hotel anymore.' stelde hij voor. Ik nam een hap van mij eten. 'Are you sure? It's very sweet but I will bother you with it..' 'No, it is boring when I'm alone in it.'  'Are you sure you want it?' 'Sure, you won't be alone and pay a lot for a hotel plus I will have company in my home. You can sleep in the guestrooom.' zei Niall and glimlachte.

'I will think about it Horan.' zei ik en lachte. 'That's okay. But not too long.' zei hij en na ons eten, ruimden we af. 'Going to the supermarket?' vroeg Niall. 'Wait I have to go to my room, forgot my shoes.' zei ik en hij keek naar mijn voeten en lachte. 'Crazy girl.' zei hij. 'That's me. You have to accept it. ' zei ik tegen hem en porde hem. 'Au!' 'Poor you' zei ik en rende naar boven. Ik maakte me klaar en Niall en ik gingen boodschappen doen. 

 Als je Niall bijhebt heb je veel te veel bij. Wanneer we moesten betalen wou ik betalen maar hij was me voor. 'It's my house so I'll pay.' zei hij. Ik kon niets zeggen dus ik knikte maar. Hij belde naar iemand en een auto kwam ons ophalen. We stopten alles in de koffer en ging naar Niall's huis. Toen we binnen kwamen in zijn huis riep Niall : 'Food!' Ik lachtte en zette alles in de keuken. 

De jongens knuffelden me en dan zag ik enkele onbekenden. Dat zouden waarschijnelijk zijn ouders of broer zijn? 'Hi mom, dad and Greg.' zei Niall en ging naar hun. De jongens kwamen naar mij en Louis porde mij. 'You're here too? Going for helping Niall with his boxes?' vroeg Louis. 'He asked me to come but I will try. Maybe I'm a strong girl.' zei ik and spande mijn spieren op en maakte een hoek met mijn elleboog. Louis voelde aan mijn 'spieren'. 'Little weak or fat?' zei hij en ik rende achter hem aan.

Tot ik tegen Harry botste. 'Sorry Harry, it's Louis' fault!' zei ik. 'It's okay.' zei Harry en ik sprong op Louis toen hij eindelijk stopte. 'Piggyback!' zei ik lachend en ging terug op de grond staan toen Niall met de 3 mensen aankwam.

'Mom, dad and Greg, I want you to meet a friend of me and the boys. She's Eline. She's from Belgium. We met her in our hotel on her first day in London.' zei Niall trots. Ik schudde hun hand. 'This is my mom, Maura. This is my dad, Bobby and that's my big brother Greg.' zei Niall en bij het woord 'big brother' pakte Greg Niall vast om hem te plagen zoals broers dat doen. Ik moest lachen. Het deed me denken aan mij en mijn broer Mike. Ik kreeg een korte herinnering binnen en toen wuifde Niall met zijn hand voor me gezicht en ik schrok even. 

'Sorry I was thinking about my brother. Nice to meet you all.' zei ik en ze glimlachten. Het was aangenaam. Ik hielp met uitpakken en eten maken. Niall en Harry werkten met mij samen. Zij gingen dozen halen en dingen aangeven. Toen we met een laatste doos moesten beginnen, begonnen de jongens me op te pakken en te kietelen. 'Boys! Please stop!' zei ik lachend. 'Harry do you think what I think?' zei Niall en keek Harry aan met een blik die ik niet wou zien. Hij fluisterde wat in Harry's oor. 'Deal!' zei Harry lachend en begon nog verder te kietelen. 

'We will stop, if you give us both a kiss.' zei Harry. 'Okay, okay!' zei ik. Ik ging naar Harry en gaf hem een kus op de wang en deed hetzelfde bij Niall. Ze leken teleurgesteld. 'You didn't say where and I don't kiss boys on their mouths unless they are my boyfriends.' zei ik lachend. Ik hoorde hen wat mompelen. Ik besteedde er geen aandacht aan en deed de laatste doos. Wanneer ik klaar was zei ik 'We're done, I'm hungry!' Niall lachte en ging naar de keuken. Ik volgde hem en we maakten wat voor iedereen. 

Niall bedankte iedereen die meehielp. Wanneer ik wou vertrekken, houdde hij me tegen. 'You're not going to the hotel. We're going to watch a movie with the boys. Eleanor, Perrie and Danielle will be here too in a few minutes. And I think we're having a sleepover here.' zei Niall. 'But... I have no stuff here...' zei ik. 'Maybe go with me for a few minutes to your hotel?' zei Niall. Ik knikte. Hij pakte autosleutels. 'Paul brought me my car today.' zei hij ter informatie. Ik knikte en volgde hem naar zijn auto.

Ik stapte in. 'I hope I don't push you so hard. You're just so special for all of us, even Harry. Harry isn't that type who says he miss someone, except us and his family.' zei Niall en hij keek naar me. Ik glimlachte. We arriveerde aan mijn hotel en Niall volgde naar mijn kamer. Hij hielp me met inpakken. Hij ging even weg, ik denk zijn kamer uitchecken en alles uit zijn hotelkamer halen. 'I should pack everything if I was you. I checked you out so you don't have to pay it anymore. You're going to my home or one of the boys. Here is the money of the days you don't stay here.' zei Niall wanneer hij terug was. Ik schrok. 

Ik pakte het maar aan. Ik vond het wel lief maar ze lieten me geen keuze. Ik pakte alles in. Niall hielp me met het dragen van me koffers en zette die in zijn auto. Bij hem thuis droeg Niall de koffer naar boven en zette die in zijn gastekamer 'I hate you Horan.' zei ik. 'Why?' 'I had to live here because you checked me out without knowing. It looks like I'm a child. I want to be independent instead of dependent.' zei ik zuchtend. 'You just look like a little sister for me and the boys. Just gave us a chance to protect you.' zei hij en opende z'n armen om me een knuffel te geven. Ik legde mijn hoofd maar op z'n borst. Hij streelde zachtjes m'n rug. 

'Niall stop it, it tickles and I'm not your girlfriend.' zei ik lachend. Ik hoorde hem zachtjes mompelen 'I hope you was...'. Ik rende naar beneden en zag 3 meiden staan. 'Hi I'm Eleanor.' zei er een en gaf me een hand. Ik gaf haar nog een knuffel. 'Hi I'm Eline, maybe Louis told you about me.' 'Yes, he did.' zei ze lachend. 'And I'm Danielle. Liams girlfriend.' 'You're a dancer, I thought?' 'Right.' 'I love to dance. Nice to meet you all.' zei ik en ik gaf Danielle ook een knuffel. 

'I'm Perrie. I'm from Little Mix and Zayns girlfriend.' 'I know, I like Little Mix.' 'Thanks.' zei ze en we gaven elkaar een hand en een knuffel. 'Maybe later a new girlfriend in the group?' zei Zayn en Harry stompte Zayn. Niall keek boos naar Zayn. Waren ze nou over mij bezig? 

Ik zat op de grond mee film te kijken. Danielle zat op Liam's schoot in de sofa en Eleanor op Louis' schoot. Perrie zat ook op Zayn's schoot, ze waren aan het kussen. Ik zat maar op de grond voor hen. Niall en Harry zaten naast me. Niall deelde wat snacks met me. Was ik zijn 'speciaal meisje'? Hij deelde bijna nooit iets?

Ik wist niet meer wat er gebeurde en viel in slaap.  

___________________________________________________________________________

Engels - English: 

I was awake thanks to a message, Niall. 

Hi, I will pick you up. Will you eat in the hotel breakfast with me. I see you at 8 am downstairs x 

I looked at my watch 7.30 AM. Oh no! I ran to the bathroom and took a shower. After taking a shower I ran to my luggage and took something out of it. Perfect a removal. I looked at my watch 7.59 AM. I locked up my door and ran downstairs. I realised that I forgot my shoes. Smart! It was 8.05 AM when I was downstairs. Good impression for Niall! I saw him waving at me. I took my food and I sat next to him. 'Sorry, I was late...' I said. 'Doesn't matter. The boys are upstairs. They finished breakfast and are ready to help me with my house. I wanted to wait, I wanted to go for food with you. I'm so stressed.' He said.

'You don't have to stress. It'll be alright. Believe me! You have a home. My home is in Belgium. I live in a hotel for a month or more.' I said. 'You can stay over at my place after today? Then you haven't have to pay for your hotel anymore.' He proposed. I took a bit of my food. 'Are you sure? It's very sweet but I will bother you with it..' 'No, it is boring when I'm alone in it.'  'Are you sure you want it?' 'Sure, you won't be alone and pay a lot for a hotel plus I will have company in my home. You can sleep in the guestrooom.' Niall said and smiled.

'I will think about it Horan.' I said and laughed. 'That's okay. But not too long.' He said after our breakfast and we cleaned our table. 'Going to the supermarket?' Niall asked. 'Wait I have to go to my room, forgot my shoes.' I said and he looked at my feet and laughed. 'Crazy girl.' He said. 'That's me. You have to accept it. ' I said to him and poked him. 'Au!' 'Poor you' I said and ran upstairs I made myself ready. Niall and I went to the supermarket.

 If you have Niall with you, you will be sure you have too much with you. When we had to pay, I wanted to pay, but he was first. 'It's my house so I'll pay.' He said. I can't say nothing so I nodded. He called someone and then a car picked us up. We put everything into the trunk of the car and went to Niall's house. When we came into his house, Niall shouted: 'Food!' I laughed and put everything in the kitchen. 

 The boys hugged me and then I saw some unknown people. The people will be his parents or brother? 'Hi mom, dad and Greg.' Niall said and went to them. The boys came to me and Louis poked me. 'You're here too? Going for helping Niall with his boxes?' Louis asked. 'He asked me to come but I will try. Maybe I'm a strong girl.' I said and I tighted my muscles and made a corner with my elbow. Louis touched and tested my 'muscles'. 'Little weak or fat?' He said and I ran after him. 

until I bumped into Harry. 'Sorry Harry, it's Louis' fault!' I said. 'It's okay.' Harry said and I jumped on Louis when he finally stopped. 'Piggyback!' I said laughing and I went back on my feet to the ground when Niall came to me with the three unknown people.

'Mom, dad and Greg, I want you to meet a friend of me and the boys. She's Eline. She's from Belgium. We met her in our hotel on her first day in London.' zei Niall trots. Ik schudde hun hand. 'This is my mom, Maura. This is my dad, Bobby and that's my big brother Greg.' Niall said and at the word 'big brother' Greg held Niall tight to tease him like brothers do. I had to laugh. I did me think of me and my brother Mike. I got a short memory inside me and then Niall waved at me with his hand in front of my face and I was 'frightened' for a second. 

'Sorry I was thinking about my brother. Nice to meet you all.' I said and they smiled. It was nice. I helped with packing out and making food. Niall and Harry worked together with me. they went for boxes and gave me things. When we had to start with the last box, the boys began to pick me up and to tickle me. 'Boys! Please stop!' I said laughing. 'Harry do you think what I think?' Niall said looked at Harry with glance that I didn't want to see. He whispered something in Harry's ear. 'Deal!' Harry said laughing and began to tickle me further. 

'We will stop, if you give us both a kiss.' Harry said. 'Okay, okay!' I said. I went to Harry and gave him a kiss on his cheek and did the same with Niall. They looked disappointed. 'You didn't say where and I don't kiss boys on their mouths unless they are my boyfriends.' I said laughing. I heard them mumbling something. I didn't pay attention on it anymore and did the last box. When I was done, I said: 'We're done, I'm hungry!' Niall laughed and went to the kitchen. I followed him and we made something for everyone. 

Niall thanked everyone who helped with it. When I wanted to go, he stopped me. 'You're not going to the hotel. We're going to watch a movie with the boys. Eleanor, Perrie and Danielle will be here too in a few minutes. And I think we're having a sleepover here.' Niall said. 'But... I have no stuff here...' I said. 'Maybe go with me for a few minutes to your hotel?' Niall said. I nodded. He grabbed his car keys. 'Paul brought me my car today.' He said as information. I nodded and followed him to his car. 

I stepped into his car. 'I hope I don't push you so hard. You're just so special for all of us, even Harry. Harry isn't that type who says he miss someone, except us and his family.' Niall said and looked at me. I smiled. We arrived at my hotel and Niall followed me to my room. He helped me with packing. He went away for a while, I think to check out his room and to grab everything out of his room. 'I should pack everything if I was you. I checked you out so you don't have to pay it anymore. You're going to my home or one of the boys. Here is the money of the days you don't stay here.'  Niall said when he was back. I was shocked. 

I took the money. I found it sweet but they even didn't let me a choice. I packed everything. Niall helped me with taking luggage and put it in the trunk of his car. At his home, he brought the luggage upstairs to his guestroom and put it there. 'I hate you Horan.' I said. 'Why?' 'I had to live here because you checked me out without knowing. It looks like I'm a child. I want to be independent instead of dependent.' I said sighing. 'You just look like a little sister for me and the boys. Just gave us a chance to protect you.' He said and opened his arms to give me a hug. I laid my face on his chest. He stroked softly my back.

'Niall stop it, it tickles and I'm not your girlfriend.' I said laughing. I heard him softly mumbling 'I hope you was...'. I ran downstairs and saw 3 girls standing there. 'Hi I'm Eleanor.' One said and gave me a hand. I gave her a hug. 'Hi I'm Eline, maybe Louis told you about me.' 'Yes, he did.' She said laughing. 'And I'm Danielle. Liams girlfriend.' 'You're a dancer, I thought?' 'Right.' 'I love to dance. Nice to meet you all.' I said and gave Danielle a hug.

 'I'm Perrie. I'm from Little Mix and Zayns girlfriend.' 'I know, I like Little Mix.' 'Thanks.' She said and we gave each other a hand and a hug. 'Maybe later a new girlfriend in the group?' Zayn said and Harry punched Zayn. Niall looked angry at Zayn. Were they talking about me? 

I sat on the ground, looking at a movie. Danielle sat on Liam's lap on the couch and Eleanor on Louis' lap. Perrie also sat on Zayn's lap, they were kissing. I sat on the floor, just for them, in front of them. Niall and Harry sat next to me. Niall shared some snacks with me. Was I his 'special girl'? He barely shared something with someone?

I didn't know anymore what happened and I felt asleep.  

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...