My prince is in London ( English - Dutch book)

See first chapter it's in Dutch and English so choose your own language. Zie eerste hoofdstuk het is in het Nederlands en Engels dus kies je eigen taal. ___________________________________________________________________________________ First book on wattpad so I copied it because some asked for it! I hope you like it! Cover made by mybestfriendisapenguin_xX

28Likes
139Comments
4656Views
AA

37. Chapter/ Hoofdstuk 36 - I need you... I realized this now!

Nederlands - Dutch : 

Ik werd wakker op 13 September, Nialls verjaardag. Ik voelde me rot. Eleanor hielp me heel de dag. De jongens waren bij Niall. Zijn verjaardag vieren... Eleanor en ik probeerden plezier te maken maken maar het lukte niet... De dag ging zeer traag voorbij. 

De volgende dag werd ik wakker van Louis en Alicia. Ik weet niet hoe Alicia wist dat ik hier was. 'You need to go instead of locking yourself here.' zeiden ze. Alicia kwam naast me zitten. 'I organised a photoshoot with a pandabear near by the London Eye with the boys except Niall.' zei ze. De laatste naam deed me pijn vanbinnen. Ik knikte maar. Het zou haar gelukkig maken. 'Why a photoshoot? I'm not a model.' zei ik. 'You are beautiful girl. Just forget everything. It's for memories! ' zei Louis. 'Give me some minutes. I look like a zombie!' zei ik. Ze lachten en gingen naar beneden. 

Ik maakte me klaar. Ik pakte een jeans met een topje en een blazer. Ik deed mijn all-stars aan en krulde mijn haar. Make up wou niet aandoen. Tot Alicia me tegenhield en mijn make up deed. 'So that's better!' zei ze. Ik zag alle jongens beneden staan en ze glimlachten naar me. Ze waren wat van plan. 'Come on! Follow us!' zei Alicia en Louis tegelijk. 'Can Eleanor be there too?' vroeg ik. Louis knikte. We stapten in 2 auto's. Ik, Eleanor, Louis en Alicia in een en Liam, Zayn en Harry in een andere. 

We parkeerde ons dichtbij de London Eye. We wandelden naar de London Eye en daar zag ik de man met zijn pandabeer kostuum. Hij leek bekend... 'The pandabear can't talk but he knows the poses we chose for us all.' zei Zayn tegen me. 'We also have some music to make it nice. We know a photographer who will take the pictures so everything was organised!' zei Harry. Hij nam een draagbare boks en stopte er een telefoon vol liedjes in. 'It's also a sort of filming shoot of making fun.' zei Alicia. 

Eerst deden we een normale foto met de pandabeer op de achtergrond. Hij stond achter me. Daarna knuffelde iedereen de pandabeer dus dat moest ik ook doen. Elk meisje moet doen alsof ze de pandabeer kuste en natuurlijk bij mij,... leek het of het echt zo ging worden. Hij hield zijn hand op mij hoofd en de andere op mijn heup. Bij de anderen was het anders. Toen begon Alicia te roepen: 'Next song Te Amo - Every girl chooses a boy to dance and then after a time switch.' Ik lachte. Alicia startte vanachter met de panda. Daarna Louis en Eleanor. Ik kon nog kiezen tussen Zayn, Liam of Harry. De overblijvers konden samen nog dansen. Ik lachte. 'I'll choose Liam. Harry you can play the female with Zayn.' zei ik lachend. 'Thank you to call me a girl.' zei Harry. 

 

 

 

 

 

 

Ik voelde me op dit moment het beste bij Liam. Ik stond helemaal vanvoor met Liam en Zayn en Harry stonden naast me. 'We'll just do a mambo, you all know how to do it?' zei Alicia. Alicia en ik dansten vroeger veel samen, vooral mambo of salsa. We dansten hip-hop, jazz, stijldansen. We waren het perfecte team in dansen. Ik keek Liam aan en we pakten elkaars handen vast. Louis telde af. 'One Two Three!' We startten en het filmpje dus ook. En wanneer Rihanna zei 'Then she says te amo' , switchten we. Ik danste met Zayn. Hij was een goede danspartner ook al zei hij dat hij niet kon dansen. Liam kon goed leiden en was een plezier om mee te dansen. 

Na een tijdje danste ik met Louis. Louis trok gekke bekken en ik moest lachen tijdens het dansen. Bij een soort 'klap stuk' klapten we in onze handen en gingen terug dansen. Na Louis moest ik met de panda dansen. Hij zei niets... Ik miste Niall... Na het liedje wou Alicia een duo dans met mij doen 'Russian Roulette'. Dat hadden we vroeger gemaakt met trucjes met jongens en waarschijnelijk heeft ze die uitgelegd aan de jongens; We dansten en tijdens het refrein ondersteunde Harry, Alicia en de panda mij. Het einde was zo dramatisch toen ik en Alicia in de armen van Harry en de panda vielen. 'Thanks.' zei ik tegen de panda. Hij knikte. 

 

 

 

 

'Oh my god listen this came up randomly!' zei Alicia. Het was ons favoriet liedje als we een break up hadden met een jongens. 'Girls just to wanna have fun!' Schreeuwden we het uit. Iedereen lachte. Zelfs de panda. Zijn lach kwam me echt bekend voor. 'Catering!' zei Megan uit het niets. Zij was blijkbaar terug in Londen. Ik gaf haar een knuffel. Na Cyndi Lauper kwam footloose en natuurlijk stond Harry al te dansen met Megan. Ik lachte. Na Footloose begon iedereen de macarena te dansen. Was echt lachwekkend! Zelfs de panda!

 

 

 

 

 

 

'Well, I thought for one more thing. A sort of clip. I explained everyone it except you Eline. So listen carefully. I know you can do this! And I will show you first the steps you have to dance and do. The boys will help you with some parts.' zei Alicia. 'I have two songs for you. I'll learn you the first song and the others can eat now.' zei Alicia als organisator. Ik lachte. 

Ze legde het stap voor stap uit. Na een tijdje kwamen de jongens ook oefenen met het refrein. De jongens pakten me op. Zayn en Louis aan mijn schouders en Harry en Liam aan mijn voeten. De panda stond achter me. 'Perfect!' zei Alicia. 'Then when the song plays when you are lifted you have to close your eyes.' zei Alicia. Ze klapte in haar handen. 'This would be great!' zei ze. 

Toen ze de muziek opzette, ging het mis. Toen ik de eerste lijnen hoorde begon ik te huilen. 'I can't do this Alicia. It let me think of Niall... I miss him..' zei ik snikkend. Harry omarmde me en ik snikte. 'Then we do the other.' zei Alica. Het eerste was 'She's the one' van Robbie Wiliams. Dat zongen de jongens tijdens X-factor en de lyrics deed me denken aan Niall. 

(dit is de video met One Direction en Robbie Williams)

 

'Sshhht... We have a new one but you have to learn the first part again. The lift will be the same.' zei Alicia. We aten eerst nog wat broodjes. 'I'm going with the pandabear man to a shop!' zei Zayn. Ik lachte. Zayn en de panda beer bleven even weg. Ze legde me weer danspassen uit en snel konden we terug beginnen. 

Na een halfuur begonnen we weer, Zayn en de pandabeer waren er weer. 'We can start?' zei Alicia. Ik lachte. Ze liet 'Angels' van Robbie Williams afspelen. De jongens waren allemaal terug. Ik danste en bij 'And trough it', ging ik de lucht in dankzij de 4 jongens. Ik sloot mijn ogen en genoot van de muziek. Toen hoorde ik wat geluid en een hete bekende adem die dichterbij kwam. Wanneer ik hoorde 'I'm loving angels instead' voelde ik twee bekende lippen op mijn mond. Niall, dit kon niet anders. Was hij die panda of was hij in de buurt? Ik bewoog met mijn handen en zocht naar zijn haar en gezicht terwijl hij kuste. Ik glimlachte na de kus en opende mijn ogen. De jongens lieten me los en ik keek Niall aan die de panda dus was. 

 

'You were the panda bear?' lachte ik. 'You liked it?' vroeg hij. 'Yes, I did. I thought you were mad.' zei ik zacht. 'How could I be mad at you? I was stupid thinking of you cheating on me with Louis. Thanks for your surprise.' zei hij en nam me in zijn armen. 'You're welcome. I love you.' zei ik zacht. 'Sorry for everything. I had to believe you. Trust and freedom is an important thing in a relationship.' zei hij. 'It's okay. And you organised it with everyone?' zei ik toen ik naar iedereen keek. Hij knikte trots. 'Demi, the boys and Alicia made me realise that I can't forget you. You're the one for me. You make me happy and you made this surprise special. A match in Belgium and meeting the players! Going to your family. I mean this is amazing.' zei Niall. 

Hij neuriede Let her Go van Passenger. Ik kalmeerde in zijn armen. Iedereen leek gelukkig te zijn. We gingen allemaal naar Louis huis. Ik ging mijn koffers terug inpakken om terug naar Niall te gaan. Hij pakte ze al op toen ik alles had ingepakt. 'I'm happy to feel you next to me again.' zei hij en glimlachte. Ik nam afscheid van Louis en Eleanor en de rest. 

 

Ik kwam terug thuis in Niall zijn huis. Ik voelde me terug gelukkig. 

_______________________________________

English - Engels : 

I woke up at September 13, Nialls birthday. I felt bad. Eleanor helped me trough the day. The boys were at Niall. Celebrate his birthday... Eleanor and I tried to make some fun but it didn't work... The day went so slow.

The next day I woke up thanks to Louis and Alicia. I didn't know how Alicia could know that where I was. 'You need to go instead of locking yourself here.' They said. Alicia sat next to me. 'I organised a photoshoot with a pandabear near by the London Eye with the boys except Niall.' She said. The last name hurt me inside. I just nodded. It would make her happy. 'Why a photoshoot? I'm not a model.' I said. 'You are beautiful girl. Just forget everything. It's for memories! ' Louis said. 'Give me some minutes. I look like a zombie!' I said. They laughed and went downstairs.

I made myself ready. I grabbed a jeans with a top and a blazer. I put on some allstars and curled my hair. I don't wanna wear some make up. Until Alicia stopped me and when she did my make up. 'So that's better!' She said. I saw all the boys downstairs and saw them smiling at me. They were planning something. 'Come on! Follow us!' Alicia and Louis said in unison. 'Can Eleanor be there too?' I asked. Louis nodded. We stepped into two cars. I, Eleanor, Louis and Alicia in one and Liam, Zayn and Harry in the other. 

We parked near by the London Eye. We walked to the London Eye and there I saw a man in his pandabear costume. He looked familiar... 'The pandabear can't talk but he knows the poses we chose for us all.' Zayn said to me. 'We also have some music to make it nice. We know a photographer who will take the pictures so everything was organised!' Harry said. He took a portable speaker and put a phone full of song in it. 'It's also a sort of filming shoot of making fun.' Alicia said. 

First, we did a normal picture with the pandabear on the background. He stood behind me. Then everyone hugged him and so I have to do it too. Every girl has to do like we kissed him and of course when I was,.. it looked like it was real. He laid his hand on my head and the other on my hip. With the others, it was differend. Then Alicia started shouting : 'Next song Te Amo - Every girl chooses a boy to dance and then after a time switch.' I laughed. Alicia started at the back with the panda. Then Louis and Eleanor. I could choose between Zayn, Liam or harry. The rest could dance together. I laughed. 'I'll choose Liam. Harry you can play the female with Zayn.' I laughed. 'Thank you to call me a girl.' Harry said.

 

 

I felt the best on this moment with Liam. I stood at the front with Liam and Zayn and Harry stood next to me.. 'We'll just do a mambo, you all know how to do it?' Alicia said. Alicia and I danced a lot together in the past, especially mambo or salsa. We danced hip-hop, jazz, styledances. We were the perfect team in dancing. I looked at Liam and we took each others hands. Louis counted. 'One Two Three!' We started so the movie too. And when Rihanna said 'then she says te amo', we switched partners. I danced with Zayn. He was a good dancepartner even if he said he couldn't. Liam could take good the lead and it was a pleasure to dance with him.

After a time I danced with Louis. Louis did some crazy faces and I had to laugh while dancing. With a sort of 'clapping part' we clapped in our hands and then we danced further. After Louis, I had to dance with the panda. He said nothing... I missed Niall. After the song, Alicia wanted to do a duo dance with me 'Russian Roulette'. We made that choreography in the past with truc and with boys, and probably she explained the dance to the boys. We danced and while the chorus played, Harry, Alicia and the panda assisted me. The end was so dramatic when Alicia and I fell in the arms of Harry and the panda. 'Thanks.' I said to the panda. He nodded.

 

 

'Oh my god listen this came up randomly!' Alcia said. It was our favourite song when we had a break up with a boy. 'Girls just to wanna have fun!' We shouted. Everyone laughed. Even the panda. His laugh was so familiar.  'Catering!' Megan said out of the blue. She was probably back in London. I gave her a hug. After Cyndi Lauper came footloos and of course, Harry already danced with Megan on it. I laughed. After Footloose everyone dance the macarena. It was hilarious! Even the panda!

 

 

 

 

 

 

'Well, I thought for one more thing. A sort of clip. I explained everyone it except you Eline. So listen carefully. I know you can do this! And I will show you first the steps you have to dance and do. The boys will help you with some parts.' Alicia said. 'I have two songs for you. I'll learn you the first song and the others can eat now.' Alicia said as an organizer. I laughed.

She explained it step by step. After a time, the boys practiced too at the chorus. The boys lifted me in the air. Zayn and Louis on my shoulders and Harry and Liam on my feet. The panda stood behind me. 'Perfect!' Alicia said. 'Then when the song plays when you are lifted you have to close your eyes.' Alicia said and she clapped in her hands. 'This would be great!' She said. 

When she started the music, it failed. When I heard the first lines, I started to cry. 'I can't do this Alicia. It let me think of Niall... I miss him..' I sobbed. Harry wrapped his arms around me and I sobbed. 'Then we do the other.' Alicia said. The first song was 'She's the one' of Robbie Williams. The song was sung by the boys while X-factor and the lyrics did me think of Niall. 

(the music video is she's the one of One Direction & Robbie Williams) 

 

'Sshhht... We have a new one but you have to learn the first part again. The lift will be the same.' Alicia said. We ate some sandwiches. 'I'm going with the pandabear man to a shop!' Zayn said. I laughed. Zayn and the panda stayed away for a while. Alicia explained again some dancing steps so we could start again soon.

After half an hour, Zayn and the panda arrived again. 'We can start?' Alicia said. I laughed. She played 'Angels' of Robbie Williams. All the boys were back again. I danced and at 'And trough it', I was lifted up in the air thanks to the 4 boys. I closed my eyes and enjoyed the music. Then I heard some sound and a hot familiar air came closer. When I heard. 'I'm loving angels instead' I felt two familiar lips on mine. Niall, it couldn't be another. Was he that panda or was he just in the environment? I moved with my hands and searched his hair and face while he kissed me. I smiled after the kissed and opened my eyes. The boys let me go and I looked at Niall who was in fact the panda.

 

'You were the panda bear?' I laughed. 'You liked it?' He asked. 'Yes, I did. I thought you were mad.' I said softly. 'How could I be mad at you? I was stupid thinking of you cheating on me with Louis. Thanks for your surprise.' He said and took me in his arms. 'You're welcome. I love you.' I said softly. 'Sorry for everything. I had to believe you. Trust and freedom is an important thing in a relationship.' He said. 'It's okay. And you organised it with everyone?' I said when I looked to everyone. He nodded proudly. 'Demi, the boys and Alicia made me realise that I can't forget you. You're the one for me. You make me happy and you made this surprise special. A match in Belgium and meeting the players! Going to your family. I mean this is amazing.' Niall said. 

He hummed 'Let her go' of Passenger. I calmed down in his arms. Everyone looked happy. We went all to Louis' house. I went to pack in my luggage again to go back to Niall. He picked it up when I had packed everyting. 'I'm happy to feel you next to me again.' He said and smiled. I said goodbye to Eleanor and Louis and the rest.

 

I came back home in Nialls house. I felt happy again.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...