Bag døren

Den handler om tre børn Marc,Tobias,Oliver. Marc og Tobias er brødre og Oliver er deres nabo. En dag finder de en gammel lade. En dag hvor de er i laden finder de en dør. Men ingen ved hvad der er bag døren

3Likes
2Comments
629Views
AA

6. Pigens hemmelighed

Pludselig vågnede Marc. Han kiggede sig omkring. Da han drejede sig tilbage stod den lille pige lige foran ham. Marc fik et kæmpe chok. Hej sagde Marc stille og roligt. Pigen kiggede underligt på ham. Hvad laver du i mit hus sagde pigen meget hæst. Jeg skulle ind og finde min bror Tobias. Han ligger lige der over. Ja sagde hun. Du må meget undskyld at vi kom sagde Marc. Det gør ikke noget sagde pigen jeg er glad for at i kom. Hvorfor spurgte Marc. Da jeg var lille var der krig her. Mine forældre forlod mig inde i det her rum. De vil beskytte mig. Det er jeg ked af at høre sagde Marc. Så vågnede Tobias med et sæt. Hvor er jeg sagde Tobias. Vi er der hjemme sagde Marc. Og så faldt Tobias i søvn igen. Og Marc kom ud til Oliver med Tobias i armene. Oliver var glad. Farvel sagde pigen og så lukkede hun døren og låste den. Og Marc og Tobias, Oliver kom sikkert hjem

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...